Wolhaarstories oor testamente

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Sanette de Jager

 

 

As ek sterf sonder ’n testament erf die staat alles. ’n Mondelinge belofte is goed genoeg. Ek het die reg om te erf van my ouers. Daar is menige wolhaarstorie oor testamente wat die rondte doen. Hier is ’n paar van daardie wolhaarstories en die korrekte weergawe daarvan.

 

1. Boedelbates word dadelik verkoop

Onwaar. Elke testament se eksekuteur moet seker maak dat daar te alle tye gehandel word volgens die wense van die testament. Hy mag bates slegs verkoop soos in die testament bepaal word, of op versoek van ʼn erfgenaam, of as daar nie genoeg kontant beskikbaar is om eise te betaal nie.

 

2.  Regsgedinge en kontrakte verval as een van die partye sterf

Onwaar. Die eksekuteur van ’n testament moet seker maak dat alle kontrakte wat aangegaan is deur die oorledene nagekom word, tensy ’n kontrak uitdruklik bepaal dat dit by sterfte verval. Indien die oorledene betrokke was by ’n siviele saak sal die saak voortgaan, op voorwaarde dat alle pleitstukke voor die dood van die oorledene gefinaliseer was. ʼn Kriminele saak teen die oorledene sal egter outomaties verval.

 

3. Rente hou op oploop by sterfte

Onwaar. Rente ontvangbaar op jou spaarrekening en beleggings hou eers op met oploop by onttrekking en die sluiting van die rekening deur die eksekuteur. Rente betaalbaar op skuld, soos verbande en huurkoopooreenkomste, hou eers oploop wanneer die skuld afgelos is.

 

4. Tekenregte en volmag verval by sterfte

Waar. Slegs die eksekuteur kan, sodra hy deur die Meester aangestel is, fondse onttrek en dokumente onderteken.

 

5. Die eksekuteur moet die begrafnis reël

Onwaar. Slegs begrafnis- of verassingskoste en die koste van ʼn grafsteen is toelaatbare eise teen die boedel en raak die eksekuteur. Ander koste, byvoorbeeld telefoon- en verblyfkoste en die koste van die begrafnisverversings kan nie geëis word nie, tensy die testament dit magtig.

 

6. ʼn Testament is ʼn kontrak

Onwaar. ’n Testament is ’n verklaring van een persoon aangaande sy laaste wense. ’n Kontrak vind plaas tussen twee of meer persone. Die betaling van die eksekuteursgelde kan wel as ’n kontrak gesien word.

 

7. Ek het die vryheid om enigiets in my testament te skryf

Onwaar. Jy mag nie bepalings in jou testament sit wat van die eksekuteur vereis om die wette van jou land of enige reël te oortree nie. Jy mag ook nie bepalings maak wat teen die openbare sedes sal wees nie, byvoorbeeld dat jou seun sal erf op voorwaarde dat hy van sy vrou skei.

 

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161