Wolhaarstories oor testamente

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Sanette de Jager

 

 

As ek sterf sonder ’n testament erf die staat alles. ’n Mondelinge belofte is goed genoeg. Ek het die reg om te erf van my ouers. Daar is menige wolhaarstorie oor testamente wat die rondte doen. Hier is ’n paar van daardie wolhaarstories en die korrekte weergawe daarvan.

 

1. Boedelbates word dadelik verkoop

Onwaar. Elke testament se eksekuteur moet seker maak dat daar te alle tye gehandel word volgens die wense van die testament. Hy mag bates slegs verkoop soos in die testament bepaal word, of op versoek van ʼn erfgenaam, of as daar nie genoeg kontant beskikbaar is om eise te betaal nie.

 

2.  Regsgedinge en kontrakte verval as een van die partye sterf

Onwaar. Die eksekuteur van ’n testament moet seker maak dat alle kontrakte wat aangegaan is deur die oorledene nagekom word, tensy ’n kontrak uitdruklik bepaal dat dit by sterfte verval. Indien die oorledene betrokke was by ’n siviele saak sal die saak voortgaan, op voorwaarde dat alle pleitstukke voor die dood van die oorledene gefinaliseer was. ʼn Kriminele saak teen die oorledene sal egter outomaties verval.

 

3. Rente hou op oploop by sterfte

Onwaar. Rente ontvangbaar op jou spaarrekening en beleggings hou eers op met oploop by onttrekking en die sluiting van die rekening deur die eksekuteur. Rente betaalbaar op skuld, soos verbande en huurkoopooreenkomste, hou eers oploop wanneer die skuld afgelos is.

 

4. Tekenregte en volmag verval by sterfte

Waar. Slegs die eksekuteur kan, sodra hy deur die Meester aangestel is, fondse onttrek en dokumente onderteken.

 

5. Die eksekuteur moet die begrafnis reël

Onwaar. Slegs begrafnis- of verassingskoste en die koste van ʼn grafsteen is toelaatbare eise teen die boedel en raak die eksekuteur. Ander koste, byvoorbeeld telefoon- en verblyfkoste en die koste van die begrafnisverversings kan nie geëis word nie, tensy die testament dit magtig.

 

6. ʼn Testament is ʼn kontrak

Onwaar. ’n Testament is ’n verklaring van een persoon aangaande sy laaste wense. ’n Kontrak vind plaas tussen twee of meer persone. Die betaling van die eksekuteursgelde kan wel as ’n kontrak gesien word.

 

7. Ek het die vryheid om enigiets in my testament te skryf

Onwaar. Jy mag nie bepalings in jou testament sit wat van die eksekuteur vereis om die wette van jou land of enige reël te oortree nie. Jy mag ook nie bepalings maak wat teen die openbare sedes sal wees nie, byvoorbeeld dat jou seun sal erf op voorwaarde dat hy van sy vrou skei.

 

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150