Wie kan ’n geldige testament opstel?

Donderdag, Junie 30th, 2016

Die man of vrou oor wie se aardse besittings daar in die testament beskik word, word die testateur (manlik) of testatrise (vroulik) genoem. Die testateur/testatrise onderteken die testament op elke bladsy van die testament in die teenwoordigheid van twee onafhanklike getuies in sy/haar hoedanigheid as testateur/testarise.

Om egter ’n geldige testament te kan maak, moet die testateur/testatrise, op die oomblik wat hy/sy daardie testament maak en onderteken oor die nodige testeerbevoegdheid beskik anders sal die testament ongeldig wees.

Wat beteken testeerbevoegdheid? Artikel 4 van die Wet op Testamente bepaal dat enige persoon wat 16 jaar of ouer is ’n testament kan opstel.  Hierdie persoon moet verstandelik bekwaam genoeg wees om wanneer hy/sy die testament maak te kan verstaan dat die dokument wat hy/sy teken, sy/haar testament is en wat die uitwerking van die bepalings daarin is.  In die algemeen kan ’n mens praat van die testateur/testatrise moet by sy/haar volle positiewe gewees het.  Enige iemand wat na die testateur/testatrise se afsterwe betwis dat die oorledene by sy/haar volle positiewe was toe hy/sy die testament gemaak het moet dit bewys.  Die bewyslas rus dus op die persoon wat dit betwis.

Persone onder die ouderdom van 16 jaar is absoluut onbevoeg om ’n testament op te stel en hierdie onbevoegdheid kan nie deur die bystand van ’n ouer of voog aangevul word nie.

Verstandelike onbekwaamheid om die aard en uitwerking van die testeerhandeling te begryp, kan ’n verskeidenheid van oorsake hê. Voor die hand liggende voorbeelde sluit geestesongesteldheid, dronkenskap en onbekwaamheid weens die invloed van verdowingsmiddels in. Of die graad van ongesteldheid of aantasting sodanig is dat dit tot testeeronbevoegheid sal aanleiding gee, is natuurlik ’n vraag wat volgens die feite van elke bepaalde geval beoordeel moet word.  Die blote feit dat ’n persoon van hoë ouderdom is of ’n siektetoestand het beteken nie dat die persoon onbevoeg is om ’n testament te maak nie.

Die deurslaggewende oomblik vir die vasstelling van testeerbevoegdheid is die tydstip van die ondertekening van die testament. Die testateur se testeerbevoegdheid op die tydstip waartydens die testateur instruksies in verband met die opstel van die testament gegee het kan in bepaalde omstandighede wel van belang wees.

Die hof sal aan die hand van baie volledige mediese en ander getuienis die testeerbevoegdheid van die testateur bepaal.

Die feit dat ’n testateur formeel die bevoegdheid gehad het om ’n testament te maak waarborg nie die geldigheid van ’n testament nie. As die testateur onbehoorlik beïnvloed is of as gevolg van  vreesaanjaging en dwaling ’n testament gemaak het kan hierdie faktore ’n persoon se testeervryheid beïnvloed.  Dwaling sal byvoorbeeld voorkom wanneer ’n persoon ’n testament onderteken onder die veronderstelling dat dit ’n kontrak is en hy nie die bedoeling het om te testeer nie.  Die bewyslas rus op die persoon wat beweer dat ’n testament as gevolg van vreesaanjaging, onbehoorlike beïnvloeding of dwaling gemaak is.

 

Bron: Rauch Gertenbach Prokureurs

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161