Wees voorbereid op nog rentekoersstygings in ’16

Dinsdag, November 10th, 2015

Eugene Brink      

 

Weens groter inflasionêre druk sal rentekoerse na verwagting tot die einde van 2016 verder styg, sê Jacques du Toit, eiendomsanalis van Absa.

Jy sal dus waarskynlik ʼn groter bedrag op jou huis moet afbetaal sonder dat die waarde van jou huis veel sal groei.

“Die oorkoepelende verbruikersprysinflasie was in die eerste nege maande van 2015 gemiddeld 4,5% en dit sal na verwagting in die eerste kwartaal en weer in die vierde kwartaal aanstaande jaar tot bo die vlak van 6% op ʼn jaar-tot-jaar-grondslag styg. Oorkoepelende inflasie sal na verwagting gemiddeld 4,6% in 2015 en 5,7% in 2016 beloop. Die belangrikste risiko’s vir die inflasievooruitsig is voedselpryse, elektrisiteitspryse, die wisselkoers van die rand en die olieprys, met laasgenoemde twee faktore wat bepalend vir plaaslike brandstofpryse sal wees,” sê hy.

Volgens hom sal plaaslike rentekoerse na verwagting tot aan die einde van 2016 verder styg, en dit sal aangevuur word deur inflasionêre druk en uiteindelik deur hoër rentekoerse in die VSA oor die volgende 12 maande. “Dit kan veral op ontluikende markte se kapitaalvloei en wisselkoerse ʼn uitwerking hê.”

Du Toit sê die Suid-Afrikaanse ekonomie het in 2015 relatief moeilike omstandighede ervaar, met die bruto binnelandse produk wat in die tweede kwartaal van die jaar ʼn inkrimping beleef het. Algehele groei sal ook laag bly. “Aanduidings uit onlangse relatief swak datavrystellings oor vervaardiging en mynbouproduksie, asook die feit dat ernstige droogtetoestande is steeds in groot voedselproduserende streke heers en landbouproduksie daardeur onder afwaartse druk gehou sal word, voorspel niks goeds vir die ekonomie in die derde kwartaal nie. Met inagneming van hierdie faktore, asook die beperkte elektrisiteitsaanbod, inflasiedruk en verwagte hoër rentekoerse, sal die reële groeikoers na verwagting 1,4% in 2015 (1,5% in 2014) en 1,8% in 2016 wees.”

Hy sê dat aangesien die toestand van, en tendense in, huishoudelike finansies waarskynlik steeds deur verskeie ekonomiese faktore soos ekonomiese groei, indiensneming, inkomstegroei, skuldvlakke, inflasie en rentekoerstendense oorheers sal word, ekonomiese en indiensnemingsgroei in 2015-’16 na verwagting redelik gedemp sal bly.

Hy sê verder dat huisprysgroei sedert laat in 2014 ʼn geleidelike dalende tendens toon en die vooruitskatting is dat groei vir die res van die jaar en in 2016 ʼn enkelsyfergetal sal bly. “In vergelyking met die voorafgaande twee jaar word laer prysgroei vir 2015 en 2016 voorspel, hoofsaaklik as gevolg van tendense in en vooruitsigte vir belangrike makro-ekonomiese en huishoudelike sektorverwante faktore. Wat die verwagtinge vir nominale huisprysroei en verbruikersinflasie betref, word lae reële prysinflasie vir vanjaar in die vooruitsig gestel, met pryse wat in 2016 in reële terme bykans op dieselfde vlakke sal bly.”

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170