Wees dié stygings in deeltitel-heffings te wagte

Maandag, Januarie 16th, 2017

Vraag: “Ons regsliggaam het gewaarsku dat weens onlangse veranderinge in die deeltitel-wetgewing ons hoër as normale heffingstygings te wagte kan wees. Ek leef op ‘n beperkte begroting en hierdie nuus bekommer my baie. Is dit waar dat my heffings sal styg of maak die regsliggaam dit net op?”

 

Antwoord: Nuwe wetgewing wat die deeltitel-omgewing affekteer het onlangs in werking getree, naamlik die Wet op die Bestuur van Deeltitelskames, Wet 8 van 2011 (“WBDTS”) en die Gemeenskapsskema Ombud Dienswet, Wet 9 van 2011 (“Ombud Dienswet”), met beide stukke wetgewing wat potensieel ‘n impak kan hê op deeltitel-heffings.

Die WBDTS vereis dat ‘n regsliggaam twee fondse vestig en handhaaf, naamlik 1.) ‘n administratiewe fonds, en 2.) ‘n reserwe fonds.

Die administratiewe fonds moet gebruik word om die beraamde jaarlikse operasionele uitgawes van die regsliggaam vir die betrokke finansiële jaar, te befonds. Sodanige uitgawes sal insluit die onderhoud, herstel, bestuur en administrasie van gemene eiendom, asook tariewe, belasting en ander munisipale kostes en versekeringspremies wat verband hou met die deeltitelgeboue of –grond.   Op sy beurt moet die reserwefonds hoofsaaklik gebruik word om die (onverwagse) kostes van toekomstige onderhoud en herstel van gemene eiendom te dek.

Die WBDTS-regulasies skryf spesifieke formules voor vir ‘n regsliggaam om die minimum bydrae tot die reserwefonds te bepaal. Daar is drie kategorieë:

Kategorie 1 –As die bedrag geld in die reserwefonds, aan die einde van die vorige finansiële jaar, minder as 25% van die totale bydraes tot die administratiewe fonds vir daardie vorige finansiële jaar is, moet die bydrae tot die reserwefonds minstens 15% van die totale begrootte bydrae tot die administratiewe fonds wees.

Kategorie 2 – As die bedrag geld in die reserwefonds, aan die einde van die vorige finansiële jaar, gelyk is aan of meer is as 100% van die totale bydraes tot die administratiewe fonds vir daardie vorige finansiële jaar, is daar geen minimum bydrae tot die reserwefonds nie. Daar is dus genoeg “reserwes” vir toekomstige onderhoud.

Kategorie 3 – Dit is wanneer die bedrag geld in die reserwefonds, aan die einde van die vorige finansiële jaar, meer as 25%, maar minder as 100% van die totale bydraes tot die administratiewe fonds vir die vorige finansiële jaar is.  Die begrootte bydrae tot die reserwefonds moet dan minstens die begrootte bedrag wees wat uit die administratiewe fonds spandeer gaan word op herstel en onderhoud van die gemene eiendom, in die finansiële jaar waarvoor begroot word.

As jou Deeltitelskame nie enige reserwefondse in plek het nie, val jy onder kategorie 1 en is dit waarskynlik dat jou heffings gaan styg vir die regsliggaam om die praktyk van ‘n reserwefonds in plek te stel.

Oor die algemeen is daar geen beperking met hoeveel die heffings kan styg nie, maar die bestuursreëls bepaal wel dat die regsliggaam, op gesag van ‘n geskrewe trustee-resolusie, die bydraes verskuldig deur die lede met ‘n maksimum van 10% aan die einde van ‘n finansiële jaar kan verhoog in aggenome die verwagte verhoogde aanspreeklikheid van die regsliggaam.

Die tweede stuk wetgewing – die Ombud Dienswet – is bedoel om die Gemeenskapsskema Ombud Dienswet in plek te stel en voorsiening te maak vir ‘n geskiloplossingsmeganisme om geskille in gemeenskapskemas (deeltitelskemas, huiseienaars-verenigings, behuisingskemas vir afgetrede persone, ens.) op te los én die goeie bestuur daarvan te verseker.

Elke gemeenskapskema moet op kwartaallikse basis in elke kalenderjaar ‘n verpligte heffing aan die Ombudsdiens betaal, onderhewig aan afslag of kwytskeldings soos voorgeskryf mag word. Die verpligte bydrae word bereken as volg:

Die mindere van R40, of 2% van die bedrag wat die maandelikse heffing deur die Skema gevra, R500 oorskry, m.a.w. (jou heffings minus R500) x 2% tot en met ‘n maksimum van R40.

Gebaseer op bogenoemde stukke wetgewing wat nou in plek is, is daar ‘n realistiese kans dat jou heffings kan styg om jou deeltitelskema in staat te stel om bydraes van jou en die ander eenhede in te vorder, om sodoende die heffing aan die Ombudsdiens te betaal asook ‘n reserwefonds vir die skema te vestig. Hoeveel jou heffings kan toeneem, sal verskil van een skema tot ‘n ander. Maar nietemin, berei jouself maar dié jaar voor vir die moontlikheid van ‘n hoër heffingstyging as gewoonlik.

 

Bron: BDP Prokureurs

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150