Wat word gesien as ’n verbetering aan onroerende eiendom?

Maandag, Julie 11th, 2016

Sanette de Jager

 

 

 

Die woord “verbetering” kom algemeen voor in kontrakte en word soms heel verkeerd geïnterpreteer. Hierdie regsterm kom veral voor in huurkontrakte en deeltitelkontrakte.

‘‘Verbetering’’ beteken nie dat iets in die algemene sin verbeter word nie, slegs dat iets op onroerende eiendom (grond) opgerig of aangebring word. Die bou van ’n gebou op ’n kaal stuk grond is ’n verbetering, ongeag hoe pateties dit kan wees. Die aanbou van ’n muur by die huis is ’n verbetering, ongeag hoe nutteloos dit kan wees. Die inbou (vashegting) van ’n lugversorger in die muur is ’n verbetering, ongeag of dit werk of nie.

’n Verbetering is dus enige “permanente” toevoeging tot (aanhegting aan) grond. Ingevolge die reël superficies solo credit word sodanige aanhegting deel van die grond.

Die rusie kom egter, altyd, wanneer die kontrak beëindig word en die huurder vergoeding wil hê vir die verbeterings wat hy aan die eiendom aangebring het. Wanneer mag daar vir verbeterings geëis word?

Ten opsigte van onroerende eiendom mag die huurder eis vir:

  • noodsaaklike verbeteringe om die eiendom te beskerm of in stand te hou (tesame met diensgelde);
  • strukture wat opgerig is met toestemming van die verhuurder (slegs strukturele koste en nie diensgelde ook nie); en
  • die ploeg, bewerking en saai op landbougrond (en die koste daarvan).

Die eis vir verbeterings ontstaan eers wanneer die huurkontrak beëindig word en die huurder die eiendom verlaat het. Die huurder het geen reg tot terughouding van die eiendom tot en met vergoeding plaasgevind het nie.

Die huurder mag ook, tensy anders ooreengekom:

  • die strukture afbreek wat hy opgerig het en die materiaal daarvan verwyder; en
  • die gesaaides oes wat hy geplant het.

Neem kennis dat die huurder bogemelde aksies slegs mag doen voordat die huurkontrak ten einde kom. Goedere wat agtergelaat word nadat die huurkontrak beëindig is, is tot voordeel van die eienaar.

Indien die huurder verbeteringe met die eienaar se toe stemming op die eiendom aanbring, sal hy geregtig wees op vergoeding wanneer die huurkontrak verval. Die eienaar mag aanspraak maak op die verbeteringe, maar word nie toegelaat om dit in ontvangs te neem sonder om vergoeding daarvoor te betaal nie, want dit sou op onregmatige verryking neerkom. Volgens hierdie regsreël mag geen persoon verryk word deur die verlies van ’n ander nie.

Ten opsigte van roerende eiendom mag die huurder eis vir:

  • noodsaaklike verbeterings om die eiendom te beskerm of in stand te hou (koste aangegaan); en
  • bruikbare verbeteringe, met of sonder die toestemming van die verhuurder (die kleinste van uitgawes en verbeteringswaarde).

Die eis ontstaan eers wanneer die huurkontrak beëindig word en die huurder die eiendom teruggee. Die hof het die diskresie om ’n eis vir bruikbare verbeteringe af te wys. Die verhuurder het ’n reg tot terughouding van die grond tot en met vergoeding plaasgevind het. Die verhuurder mag bruikbare verbeteringe verwyder in stede van vergoeding sonder om die eiendom in ’n swakker toestand te laat as waarin dit was voordat die verbeteringe aangebring is.

 

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161