Wat is ‘n oordragakte en wat is die inhoud daarvan?

Donderdag, Januarie 26th, 2017

Sanette Viljoen

 

‘n Akte van oordrag is ‘n regsdokument wat die oordrag van ʼn eiendom van een persoon na ‘n ander aandui. Dit dui ook die ketting van eienaars aan. Dit dien as bewys van eienaarskap van die eiendom. Die dokument kan ook die volgende insluit: koopkontrakte, testamente, verbande ens.

Die akte van oordrag begin deur die naam van die aktebesorger en die persoon vir wie hy/sy optree te stipuleer, sowel as die volmag van die aktebesorger om te mag optree.

Daarna word die naam van die persoon aan wie die oordrag sal geskied (die oordragnemer) vermeld, gevolg deur ʼn akkurate beskrywing van die eiendom wat oorgedra staan te word. Die oordrag hoef nie noodwendig ʼn diagram van die eiendom in te sluit nie, maar sal ʼn verwysing na die oorspronklike oordragakte insluit, wat sodanige diagram aangeheg daartoe het, of verwys na ʼn algemene plan van die woongebied of dorpsarea waar die eiendom geleë is.

Daarna sal die oordragakte die verskeie titelvoorwaardes, wat die gebruik van die eiendom reguleer, uiteensit. Hierdie voorwaardes plaas gewoonlik beperkings op die wyses waarvoor die grond aangewend sal kan word. Daar is gewoonlik ander titelvoorwaardes wat van eiendom tot eiendom mag verskil. Byvoorbeeld, daar mag  ʼn servituut bestaan wat aan die munisipaliteit die reg verleen om ʼn dreineringstelsel dwarsoor die eiendom te installeer.

Sodra die oordragakte ten uitgevoer voor die Registrateur van Aktes gelê was, sal die koper die eienaar van die eiendom word.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170