Wat is ‘n oordragakte en wat is die inhoud daarvan?

Donderdag, Januarie 26th, 2017

Sanette Viljoen

 

‘n Akte van oordrag is ‘n regsdokument wat die oordrag van ʼn eiendom van een persoon na ‘n ander aandui. Dit dui ook die ketting van eienaars aan. Dit dien as bewys van eienaarskap van die eiendom. Die dokument kan ook die volgende insluit: koopkontrakte, testamente, verbande ens.

Die akte van oordrag begin deur die naam van die aktebesorger en die persoon vir wie hy/sy optree te stipuleer, sowel as die volmag van die aktebesorger om te mag optree.

Daarna word die naam van die persoon aan wie die oordrag sal geskied (die oordragnemer) vermeld, gevolg deur ʼn akkurate beskrywing van die eiendom wat oorgedra staan te word. Die oordrag hoef nie noodwendig ʼn diagram van die eiendom in te sluit nie, maar sal ʼn verwysing na die oorspronklike oordragakte insluit, wat sodanige diagram aangeheg daartoe het, of verwys na ʼn algemene plan van die woongebied of dorpsarea waar die eiendom geleë is.

Daarna sal die oordragakte die verskeie titelvoorwaardes, wat die gebruik van die eiendom reguleer, uiteensit. Hierdie voorwaardes plaas gewoonlik beperkings op die wyses waarvoor die grond aangewend sal kan word. Daar is gewoonlik ander titelvoorwaardes wat van eiendom tot eiendom mag verskil. Byvoorbeeld, daar mag  ʼn servituut bestaan wat aan die munisipaliteit die reg verleen om ʼn dreineringstelsel dwarsoor die eiendom te installeer.

Sodra die oordragakte ten uitgevoer voor die Registrateur van Aktes gelê was, sal die koper die eienaar van die eiendom word.

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161