Wat kan ek insluit by ’n eis vir skadevergoeding?

Dinsdag, Augustus 11th, 2015

Sanette de Jager

 

Skadevergoeding word opgedeel in twee soorte skade, naamlik spesiale skadevergoeding en algemene skadevergoeding.
Wanneer jy iets ontvang wat geld kos, byvoorbeeld ’n diens waarvoor jy moes betaal, kan jy eis vir spesiale skadevergoeding. Spesiale skadevergoeding word ook gesien as vermoënsskade. Vermoënsskade is die verlies of waardevermindering van ’n bate of die ontstaan of vergroting van ’n vermoënsskuld.

Wanneer jy lyding ervaar as gevolg van iemand anders se fout, kan jy geld eis om te vergoed vir daardie lyding, Dit is algemene skadevergoeding. Algemene skade kan ook gesien word as nie-vermoënsskade. Nie-vermoënsskade is die nadelige inwerking op die persoonlikheidsbelange van ’n individu wat nie sy ekonomiese posisie raak nie.

Enkele voorbeelde van spesiale skadevergoeding is:

 

–           Hospitaal- en mediese rekeninge vir behandeling ontvang vanaf datum van die ongeluk/voorval.

–           Toekomstige hospitaal- en mediese onkoste.

–           Lone/inkomste wat jy reeds verloor het weens jou beserings.

–           Toekomstige lone/inkomste wat jy sal verloor as gevolg van jou beserings.

–           Koste van iemand om jou te versorg.

–           Verlies aan die broodwinner.

–           Begrafnisonkoste.

–           Vervoeruitgawes.

 

Skadevergoeding vir onderhoudverlies word beperk tot R182 857 per jaar ten aansien van elke broodwinner wat oorlede is.

Skadevergoeding vir die verlies aan inkomste word ook beperk tot R182 857 per jaar. Hierdie bedrae word gereeld gewysig om met inflasie tred te hou.

Enkele voorbeelde van eise vir algemene skadevergoeding is:

 

–           Pyn en lyding.

–           Skok.

–           Gebreklikheid as gevolg van die ongeluk/insident.

–           Verminking.

–           Gebrek aan lewensgenietinge.

–           Verkorte lewensvooruitsig.

 

Indien jy ’n eis om skadevergoeding wil indien, sal dit raadsaam wees om ’n prokureur te nader. Hierdie eise kan redelik kompleks van aard wees. Daar is baie bewyse wat gelewer moet word om die kwantum van jou eis te bepaal voordat jy met so ’n eis sal slaag.

Ander Artikels

Kry só die beste agent as jy huis verkoop
Vir baie van ons gaan die verkoop van ’n eiendom gepaard met hoë vlakke van angstigheid en onheil. So, waar kry mens iemand wat jy kan vertrou om jou deur die gevare en slaggate van die verkoopstransaksie te stuur? Volgens die Rawson Eiendomme is daar ’n paar belangrike goed om na op te let.   […]
Inkopies kan terapeuties wees
Dit is al gesê dat om op ʼn inkopie-tog te gaan negatief konnotasies het. Onder andere word materialisme en selfbevrediging voorgehou as redes om nie te koop nie. Om te koop en loerkoop (“window-shopping”) kan egter terapeuties wees, help jou om verandering te hanteer en verbeter jou bui. Moenie inkopie-terapie sommer afmaak as iets ligsinnig […]
Ken jou regte as ʼn deeltiteleienaar
Om in ʼn deeltitelkompleks te bly, het baie voordele. Dit kan egter minder aangenaam wees om te bly in ʼn kompleks wat deur andere bestuur word, veral as die voorsitter van die regspersoon hom of haar verbeel dat hy of sy meer magte as enigeen van die ander inwoners het. Laat ons dit duidelik stel: […]
1 2 3 160