Wat jou te doen staan ná ʼn transaksie

Vrydag, Februarie 12th, 2016

Die Nasionale Verbruikersunie gee die volgende na-verkoop advies:

 

 • Lees en volg die instruksies oor hoe om die produk of diens te gebruik. Hou eksemplare van advertensies, brosjures en handleidings wat ten tye van die koop aan jou gegee is. Inspekteer die produk deeglik by aflewering.
 • Gebruik die produk slegs soos deur die vervaardigers in die instruksies aanbeveel.
 • Lees en verstaan die waarborg.
 • Hou alle kwitansies, waarborge en instruksies.
 • As probleme opduik, meld dit so gou as moontlik aan. Om die produk self te probeer regmaak, mag die waarborg kanselleer.
 • Hou ʼn lêer van jou pogings om die probleem op te los. Dit moet die name insluit van die individue met wie jy gepraat het en die datum, tyd en uitkoms van die gesprek.
 • Gebruik die klagtesprosedure in die handleiding om uit te vind hoe en waar jy jou probleem kan laat oplos.
 • Hou afskrifte van alle briewe wat jy stuur en die antwoorde wat jy ontvang. Maak ʼn aantekening van alle besighede/persone aan wie jy afskrifte van jou brief gestuur het.
 • Meld die modelnommer, reekskode en handelsmerknaam van die produk.

 

Onthou!

 • Tree eers in verbinding met die verkoper indien jy ʼn klagte het.
 • As dit nie die probleem oplos nie, tree in verbinding met die maatskappy se hoofkantoor.

 

As jou probleem nog nie opgelos is nie, verwys na die indeks in die handleiding vir toepaslike organisasies wat bystand verleen. Om regstappe te neem moet die laaste uitweg wees.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170