Wat is hereregte? Hoe word dit bereken?

Vrydag, Februarie 19th, 2016

Hereregte is ʼn belasting wat gehef word op die waarde van enige eiendom wat deur ʼn persoon bekom word deur ʼn transaksie of op enige ander wyse. Vir die doel van hereregte beteken eiendom grond en installasies en sluit in reële regte op grond, regte op minerale, ʼn aandeel of belang in ʼn “residensiële eiendomsmaatskappy” of ʼn aandeel in ʼn deelblokmaatskappy. Hereregte moet deur die Koper betaal word.

 

Hereregtekoerse (W​aarde van eiendom (Rand): Koers)

 

R0 – > R750 000: 0%

 

R750 000 – > R1 250 000: 3% op die waarde bokant R750 000, maar nie meer as R1 250 000 nie.

 

R1 250 000 – > R1 750 000: R15 000 plus 6% op die waarde bokant R125 000,  maar nie meer as R1 750 000 nie.

 

R1 750 000 – R2 250 000: R45 000 plus 8% op die waarde bokant R1 750 000.

 

R2 250 000 en meer: R85 000 plus 11% op die waarde bokant R2 250 000

 

Bron: Van Berge Geïnk. Prokureurs

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170