Wat is FICA?

Vrydag, Januarie 20th, 2017

Sanette de Jager

 

 

Die finansiële-intelligensiesentrum (FIS) is gestig kragtens die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum (Wet 38 van 2001), hierna genoem die FIS-wet.

Die doel van hierdie sentrum is om ʼn doeltreffende beleid vas te stel en in stand te hou, asook om nakomingsraamwerke en operasionele vermoëns daar te stel om toesig te hou oor die nakoming van hierdie wet. Die FIS-wet streef daarna om tydige finansiële intelligensie te gebruik in die stryd teen misdaad, geldwassery en terreurfinansiering. Die FIS-wet maak dit moontlik vir Suid-Afrika om die integriteit en stabiliteit van ons finansiële stelsel te beskerm.

Die FIS-wet het ook ʼn gereguleerde teengeldwasseryregime gestig wat daarop gefokus is om die siklus te verbreek van georganiseerde kriminele groepe wat baat by onwettige winste. Die gereguleerde regime van die FIS-wet bepaal dat aanspreeklike instellings ʼn verpligting het tot rekordhouding, die inwin van kliënte-inligting, en verslagdoening. Hierdie instellings moet interne reëls opstel om te voldoen aan die vereistes.

Aanspreeklike instellings moet die volgende inligting van hul kliënte inwin:

 

Natuurlike persoon

 • afskrifte van ID-dokumente
 • huweliksertifikaat
 • voorhuwelikse kontrak
 • bewys van verblyf
 • bewys van belastingnommer

 

Maatskappy

 • sertifikaat van inlywing (CM1/COR15 & COR17)
 • kennisgewing van geregistreerde adres (CM22/COR21)
 • natuurlike persoon se magtiging om namens die maatskappy op te tree
 • aanvaarbare bewys van die perseeladres
 • ID van direkteur/bestuurder en elke natuurlike persoon wat gemagtig is om namens die maatskappy op te tree
 • residensiële adres en kontakbesonderhede van bestuurder/direkteur en gemagtigde persoon wat namens die maatskappy kan optree
 • die belastingnommer

 

Trust

 • trustakte
 • magtigingsbriewe
 • resolusie/volmag om ’n natuurlike persoon te magtig om namens die trust op te tree
 • ID van die stigter
 • ID’s van alle trustbegunstigdes
 • ID’s van alle trustees
 • residensiële adres en kontakbesonderhede van alle trustees, natuurlike persone wat namens die trust optree, alle begunstigdes en die stigter

 

Instellings word wetlik verplig om rekord te hou van die bogenoemde inligting en kan gestraf word indien hul dit nie doen nie.

 • CJW

  En as jy nie ‘n bank rekening gebruik nie? Slegs kontant?

  • Solidariteit

   Goeie dag,

   Let asseblief daarop dat daar verskillende voorskrifte is afhangend van die tipe besigheid en entiteit. Raadpleeg asseblief u prokureur indien u onseker is van u situasie.

   Artikel 28 van die Wet op Finansiële Intelligensiesentrum, No 38 van 2001 (die FIS-wet) maak dit verpligtend vir alle aanspreeklike instellings en verslagdoening instellings om kontant transaksies te rapporteer bo die voorgeskrewe perk.

   Wat is die voorgeskrewe limiet? Die voorgeskrewe perk sal wees R24 999, 99. Verantwoordelike en verslagdoening instellings moet alle kontant transaksies rapporteer bo R24 999, 99.

   Wat beteken “kontant transaksies”? Dit beteken alle transaksies, welke ontvang of betaal deur die verantwoordelike instansie en die verslagdoening instelling, waarby plaaslike en buitelandse note en munte ingesluit word, asook reisigerstjeks.

   Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

   Groete

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161