Wat gebeur met die huurooreenkoms as die bewoner of eienaar sterf?

Woensdag, Oktober 5th, 2016

ʼn Huurooreenkoms is bindend op beide bewoner en eienaar selfs al kom enigeen van die twee te sterwe.

Die boedel van óf die oorlede eienaar óf die oorlede bewoner bly verbind tot die bepalings en voorwaardes van die huurooreenkoms.

 

Uitsonderings

  • Indien die huurooreenkoms spesifiek voorsiening maak dat die huurooreenkoms gekanselleer word in die geval van die afsterwe van óf die bewoner óf die eienaar.
  • Indien die testament van die oorlede bewoner of eienaar spesifiek voorsiening maak dat die huurooreenkoms verval met die afsterwe van daardie party.

 

Bron: Tenant Profile Network

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170