Wat is finansiële mishandeling?

Donderdag, September 29th, 2016

Sanette de Jager

 

 

Mishandeling vind op verskeie maniere plaas. Fisieke geweld word algemeen gesien as mishandeling, maar min mense besef dat mishandeling op meer maniere kan plaasvind as wat die oog raaksien.

Mishandeling kom in die volgende vorme voor:

–           Kindermishandeling

–           Finansiële mishandeling

–           Sielkundige mishandeling

–           Verbale mishandeling

–           Seksuele mishandeling

–           Seksuele teistering in die werkplek

–           Fisiese mishandeling

Kom ons kyk ons na finansiële mishandeling.

 

Finansiële/ekonomiese mishandeling 

Hierdie tipe mishandeling gebeur gereeld in ons samelewing sonder dat die slagoffer besef dat hy/sy mishandel word. Ekonomiese of finansiële mishandeling beoog om die slagoffer se vermoë om hulp te verkry, te beperk.

Hierdie tipe mishandeling is algemeen by bejaarde mense, waar die kinders die bejaarde weerhou van die nodige finansiële steun vir versorging. Dit kan ook wees dat ‘n werkende gade die nie-werkende gade afknou deur die weerhouding van finansies.

Daar is vreeslik baie vorme van hierdie tipe mishandeling, die volgende is slegs ‘n paar voorbeelde:

–           beheer van finansies

–           weerhouding van geld of kredietkaarte

–           onredelike verantwoording aangaande geldbesteding of brandstofverbruik

–           uitbuiting van bates

–           weerhouding van basiese noodsaaklikhede

–           verhindering van iemand om te werk, uitoefening van dwang op iemand om te werk teen sy/haar wil of sabotasie van iemand se werk

–           doelbewuste aangaan van skuld

–           weerhouding van fondse vir mediese aandag nadat iemand in huishoudelike geweld beseer is

Wanneer die slagoffers die mishandelaar verlaat, word hulle dikwels gekonfronteer met die ontneming van outonomie deur die misbruik. Die slagoffers het dikwels geen of min geld van hulle eie en ook min mense waarop hulle kan staatmaak wanneer hulle gaan hulp soek.

Geld is dikwels een van die grootste obstruksies wat slagoffers in die gesig staar en heel moontlik die sterkste faktor wat hulle ontmoedig om hulle mishandelaars te verlaat. Ontbrekende finansiële hulpbronne is nie die enigste obstruksie nie. Slagoffers van huishoudelike geweld het dikwels ’n tekort aan gespesialiseerde vaardighede, opvoeding en die opleiding wat nodig is om winsgewende diensgeleenthede te vind. Hulle het heel moontlik verskeie kinders om te onderhou.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170