Wanneer moet huurders se deposito’s terugbetaal word?

Donderdag, Augustus 25th, 2016

Die eienaar kan enige bedrag van die deposito gebruik vir items verskuldig deur die bewoner – uitstaande huurgeld of materiaal, redelike betaling vir skade aan die eiendom (byvoorbeeld: skoonmaak van matte, verlore sleutels of afstandbeheerders en herstel van die eiendom tot sy oorspronklike toestand aan die begin van die huur), redelike slytasie uitgesluit.

 

As dit tydens die uitgaande inspeksie vasgestel word dat daar geen skade is nie, moet die deposito binne sewe dae na verval van die huur terugbetaal word.

 

Indien skade tydens die uitgaande inspeksie bespeur word, moet die balans van die deposito binne 14 dae nadat die eiendom herstel is, terugbetaal word.

 

Indien die bewoner versuim om die uitgaande inspeksie by te woon, moet die balans van die deposito binne 21 dae na verval van die huur terugbetaal word.

 

Die bewoner is geregtig op alle kwitansies vir die koste van herstel van enige skade.

 

Die bewoner en eienaar kan nie ʼn kontrak buite hierdie verpligtinge aangaan nie. Byvoorbeeld, die eienaar (eiendomsagent) kan nie in die huurooreenkoms dit stel dat die deposito slegs na 30 dae terugbetaal sal word nie – dit is teenstrydig met die Wet op Huurakkommodasie.

 

Bron: Tenant Profile Network

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170