Wanneer kan ek van die Padongelukkefonds eis?

Donderdag, September 22nd, 2016

Sanette Viljoen

 

Die Padongelukkefonds (POF) is ’n fonds wat ingevolge die Wet op die Padongelukkefonds gestig is en die hoofdoel daarvan is om die aanspreeklikheid van die nalatige bestuurder van ’n voertuig te beperk.

’n Derdepartyeis is ’n eis wat ingestel word deur ’n persoon of ’n afhanklike van daardie persoon, wat ’n liggaamlike besering opgedoen het of gesterf het as gevolg van ’n motorongeluk wat deur die nalatige bestuurder van ’n motorvoertuig veroorsaak is. Derdepartyeise word by die POF ingestel.

Padongelukke waarby alle soorte voertuie en motorfietse betrokke is, word outomaties gedek ingevolge die wet, maar die fonds dek nie skade aan ’n voertuig of goedere binne die voertuig nie. Vergoeding vir sodanige skade moet geëis word van die persoon wat die ongeluk veroorsaak het of van sy of haar versekeringsmaatskappy.

’n Eis kan slegs teen die fonds ingestel word indien:

  • die persoon wat die ongeluk veroorsaak het nalatig was en gefouteer het; as ’n persoon dus beseer is en hy of sy nie aanspreeklik is vir die ongeluk nie, kan hy of sy vergoeding van die POF eis, met ander woorde, as die beseerde persoon nie die nalatige bestuurder is nie.
  • jy nie die ongeluk veroorsaak het nie; dit sluit in ‘n geval waar jy die enigste persoon en voertuig is wat by die ongeluk betrokke was;
  • jy die afhanklike is van ’n persoon (die broodwinner) wat beseer is of gesterf het in ’n motorongeluk wat veroorsaak is deur die nalatige bestuur van ’n ander persoon in ’n ander motorvoertuig;
  • jy in nabye verwantskap staan tot die oorledene ten opsigte van begrafniskoste;
  • jy jonger as 21 jaar is en onderhoud van ’n ouer of wettige voog nodig het; en
  • jy as bestuurder of passasier van ’n motorvoertuig of motorfiets of as voetganger by ’n ongeluk betrokke raak.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170