Wanneer het my besigheid ’n lisensie nodig?

Donderdag, Februarie 9th, 2017

Sanette de Jager

 

Jou besigheid benodig ’n lisensie indien jy :

–           alkohol verkoop, soos bepaal deur die Drankwet van 2003,

–           bederfbare produkte vervaardiging en verkoop, en/of

–           ’n besigheid bedryf rakende gesondheid en vermaaklikheidsaktiwiteite, bv. ʼn sauna, masseersalon,             snoekersalon, slotmasjiene, nagklub, disko, rolprentteater, ens.

Jy kan aansoek doen om ’n lisensie by die plaaslike raad of die Drankraad. Dit is raadsaam om al die nodige vereistes in orde te kry. Inspekteurs van verskeie staatsdepartemente sal ’n afspraak maak om die perseel te inspekteer waar die besigheid bedryf sal word. Dit sluit in, onder andere:

–            ’n Dorpsbeplanner, om te verseker dat die besigheid in ʼn area is wat uitgesit is vir besigheidsdoeleindes.

–           ’n Gesondheidsinspekteur, om te verseker dat die besigheid al die gesondheidsreëls nakom.

–           ’n Inspekteur van die brandweer, om te verseker dat die besigheid nie ʼn brandgevaar inhou nie.

–           ʼn Meganiese Ingenieur

 

Sodra jou aansoek om ’n lisensie ingedien is, moet die verskeie inspekteurs jou besigheid binne 30 dae besoek. ʼn Inspekteur kan daarop aandring dat jy sekere veranderings aan jou besigheid aanbring voordat hy die perseel goedkeur. Indien daar veranderings is wat aangebring moet word, kan jy aansoek doen om ’n 14 dae grasietydperk ten einde die veranderings aan te bring.

Indien jy sou versuim om hierdie aansoek te rig en die veranderings is nie voltooi binne die voorgeskrewe 30 dae na die aansoek nie, sal die aansoekproses van vooraf begin en sal die inspekteurs weer jou perseel kom besoek.

Jou besigheidslisensie verval nie jaarliks nie. Met ander woorde, jy hoef nie elke jaar vir ’n nuwe lisensie aansoek te doen nie. Daar is wel sekere gevalle waar ’n nuwe lisensie bekom moet word. Hierdie gevalle sluit in:

–           Wanneer jy die besigheid verskuif na ʼn ander perseel.

–           Indien die besigheid verkoop word, sal die nuwe eienaar vir ʼn lisensie aansoek moet doen.

–           Indien die aktiwiteite van die besigheid verander en ʼn lisensie vereis word vir die nuwe             bedrywighede.

Indien jy ’n besigheid bedryf sonder ’n lisensie waar die aard van die besigheid ’n lisensie vereis, begaan jy ’n strafbare kriminele oortreding. Die eienaar van so ’n besigheid kan beboet word of kan gevangenisstraf van tot drie jaar opgelê word.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170