Wanneer en hoe gebruik ek die hof vir klein eise?

Vrydag, November 11th, 2016

Sanette Viljoen

 

 

Die hof vir klein eise (HKE) is daargestel vir enige persoon wat ‘n geringe siviele eis teen iemand anders wil instel. Jy kan teen maatskappye en organisasies ook eis. Die eise is beperk tot bedrae kleiner as R15 000.

‘n Eis teen die Staat word egter uitgesluit, met ander woorde, jy mag byvoorbeeld nie eis teen jou plaaslike munisipaliteit nie. Eise in die HKE word vinnig en koste-effektief gedoen, sonder die gebruik van ‘n prokureur. Enige iemand kan gebruik maak van die HKE, behalwe ‘n regspersoon.

 

Waar begin ek?

Indien die 14 dae verby gegaan het en jy geen betaling ontvang het nie, kan jy die klerk van die hof nader vir dokumente om jou eis in te sit. Jy benodig die bewys dat die persoon jou aanmaning ontvang het, byvoorbeeld ‘n posstrokie, asook die dokumente wat dien as bewyse van jou eis, byvoorbeeld ‘n kontrak, fakture ens. Jy moet die nodige kontakbesonderhede van die skuldenaar aan die hof voorsien.

Indien jy ‘n eis teen iemand wil instel, maak seker die persoon het wel geld om die eis te betaal, met ander woorde, die persoon moet nie werkloos wees nie. Stuur ‘n aanmaning vir die persoon. Die aanmaning sluit die bedrag van die skuld in, asook die oorsaak van die skuld. Gee die persoon 14 dae om die skuld te betaal. Die aanmaning kan aan die persoon gepos word of direk vir hom/haar gegee word.

Dagvaarding

Die Verweerder mag ‘n pleit opstel en dit aan die klerk van die hof oorhandig. Die Verweerder moet die verhoor bywoon of jy/sy gepleit het of nie. Die Verweerder kan ook die eis aanvaar en betaal voor die verhoordatum. Die Eiser moet die bewys van betaling in die hoflêer liasseer en die klerk van die hof laat weet dat die saak nie sal voortgaan nie.

Die klerk van die hof sal jou help om ‘n dagvaarding op te stel. Daarna sal ‘n verhoor geskeduleer word. Jy moet die dagvaarding op die opponerende party (Verweerder) in persoon beteken en hy/sy moet daarvoor teken. Maak afskrifte van al die dokumente. Afskrifte moet ook aan die Verweerder gegee word. Die oorspronklike dokumente moet voor die verhoordatum aan die klerk van die hof oorhandig word.


Die verhoordatum

Die Eiser en die Verweerder moet persoonlik in die hof verskyn; prokureurs is nie nodig nie. Onthou om al die nodige dokumente en bewysstukke saam te neem. Indien jy getuies het, moet hul saamkom hof toe. Die HKE se verrigtinge is eenvoudig. Beantwoord alle vrae wat die kommissaris van die hof jou vra. Indien jy wil en dit word toegelaat, mag jy vrae aan die Verweerder rig.


Die finale uitspraak

Na die verrigtinge afgehandel is, sal die hof ‘n uitspraak lewer. Daar kan wel gronde vir hersiening wees. Die vraag na kostes is onderhandelbaar. Die bevel is finaal en al die partye moet dit nakom.

 

Ander Artikels

Belangrike belastingwenke vir 2017
Karen van der Berg     Daar is een ding wat jaar na jaar vas bly staan: Belasting moet betaal en bewyse daarvan moet ingedien word. Vir die meeste mense veroorsaak dit ʼn groot kopseer en slapelose nagte. Dit is egter nie nodig nie, sê Coba Boshoff, ʼn belastingkonsultant van die Paarl. “Daar is sekere […]
Die 2 soorte verkeersboetes
Sanette Viljoen       Dit is belangrik om te verstaan dat daar twee tipes verkeersboetes bestaan en ook om te weet wat is elkeen se risiko.   Artikel 341-boete Hierdie boete word uitgereik wanneer dit nie duidelik is wie die bestuurder van die motor is nie. Voorbeelde van hierdie boetes is ‘n parkeerkaartjie of […]
Deeltitel: Geiser-instandhouding en aanspreeklikheid vir koste
Anton Kelly   Daar is iets onvermydelik in verband met die koste van geiser-instandhouding en –vervanging: die betrokke eienaar is aanspreeklik vir alles waarvoor die regspersoon se versekering nie betaal nie! Dit help as mens die bepalings verstaan wat hierdie “geen wegkruipplek”-situasie skep. In die meeste moderne residensiële skemas is die geiser in die eenheid […]
1 2 3 139