Wanneer en hoe gebruik ek die hof vir klein eise?

Vrydag, November 11th, 2016

Sanette Viljoen

 

 

Die hof vir klein eise (HKE) is daargestel vir enige persoon wat ‘n geringe siviele eis teen iemand anders wil instel. Jy kan teen maatskappye en organisasies ook eis. Die eise is beperk tot bedrae kleiner as R15 000.

‘n Eis teen die Staat word egter uitgesluit, met ander woorde, jy mag byvoorbeeld nie eis teen jou plaaslike munisipaliteit nie. Eise in die HKE word vinnig en koste-effektief gedoen, sonder die gebruik van ‘n prokureur. Enige iemand kan gebruik maak van die HKE, behalwe ‘n regspersoon.

 

Waar begin ek?

Indien die 14 dae verby gegaan het en jy geen betaling ontvang het nie, kan jy die klerk van die hof nader vir dokumente om jou eis in te sit. Jy benodig die bewys dat die persoon jou aanmaning ontvang het, byvoorbeeld ‘n posstrokie, asook die dokumente wat dien as bewyse van jou eis, byvoorbeeld ‘n kontrak, fakture ens. Jy moet die nodige kontakbesonderhede van die skuldenaar aan die hof voorsien.

Indien jy ‘n eis teen iemand wil instel, maak seker die persoon het wel geld om die eis te betaal, met ander woorde, die persoon moet nie werkloos wees nie. Stuur ‘n aanmaning vir die persoon. Die aanmaning sluit die bedrag van die skuld in, asook die oorsaak van die skuld. Gee die persoon 14 dae om die skuld te betaal. Die aanmaning kan aan die persoon gepos word of direk vir hom/haar gegee word.

Dagvaarding

Die Verweerder mag ‘n pleit opstel en dit aan die klerk van die hof oorhandig. Die Verweerder moet die verhoor bywoon of jy/sy gepleit het of nie. Die Verweerder kan ook die eis aanvaar en betaal voor die verhoordatum. Die Eiser moet die bewys van betaling in die hoflêer liasseer en die klerk van die hof laat weet dat die saak nie sal voortgaan nie.

Die klerk van die hof sal jou help om ‘n dagvaarding op te stel. Daarna sal ‘n verhoor geskeduleer word. Jy moet die dagvaarding op die opponerende party (Verweerder) in persoon beteken en hy/sy moet daarvoor teken. Maak afskrifte van al die dokumente. Afskrifte moet ook aan die Verweerder gegee word. Die oorspronklike dokumente moet voor die verhoordatum aan die klerk van die hof oorhandig word.


Die verhoordatum

Die Eiser en die Verweerder moet persoonlik in die hof verskyn; prokureurs is nie nodig nie. Onthou om al die nodige dokumente en bewysstukke saam te neem. Indien jy getuies het, moet hul saamkom hof toe. Die HKE se verrigtinge is eenvoudig. Beantwoord alle vrae wat die kommissaris van die hof jou vra. Indien jy wil en dit word toegelaat, mag jy vrae aan die Verweerder rig.


Die finale uitspraak

Na die verrigtinge afgehandel is, sal die hof ‘n uitspraak lewer. Daar kan wel gronde vir hersiening wees. Die vraag na kostes is onderhandelbaar. Die bevel is finaal en al die partye moet dit nakom.

 

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150