Wanneer is dit laat as die huurder nie sy huur betaal het nie?

Maandag, September 12th, 2016

Die verhuurder is daarop geregtig dat die huurder die regte bedrag aan huurgeld op die regte plek en tyd moet betaal.

Die huurooreenkoms sal die huurbetaaldatum noem. Die meeste huurooreenkomste bepaal dat die huur ten volle sonder aftrekkings betaalbaar is op of voor die eerste van elke maand. Die huurder pleeg dan kontrakbreuk as die huur op die 2de van die maand nog nie betaal is nie.

Die huurooreenkoms stel die betaaldatum vas ─ ʼn huurder en verhuurder kan onderhandel dat die huur op die 15de van die maand betaal word. Indien dit die geval is, is die huurder se huur eers op die 15de betaalbaar en indien dit nie teen die 16de betaal is nie, pleeg die huurder kontrakbreuk.

Daar is geen wet wat ʼn huurder 7 dae uitstel gee om die huur te betaal nie.

 

Bron: National Letting

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170