Verstaan jou krediettelling

Woensdag, Februarie 1st, 2017

Wat is ’n kredietprofiel?

Alle Suid-Afrikaners wat kredietaktief is, het ’n kredietprofiel.  ’n Kredietprofiel is in wese ’n geskiedenis van al jou handelinge met elke kredietverskaffer wat jy gebruik het.  Hierdie inligting moet deur kredietverskaffers aan die kredietburo’s verskaf word.  ’n Kredietverslag is die inligting wat deur ’n buro verskaf is en van jou kredietprofiel afgelei is. ’n Kredietverslag word deur kredietverskaffers gebruik om jou kredietgeskiedenis, jou kredietterugbetaalgedrag en jou huidige vlak van verskuldigdheid te evalueer sodat hulle kan besluit of hulle vir jou ’n lening kan gee of jou kan toelaat om op krediet te koop.  Dit is ’n belangrike instrument wat deur verskaffers van huislenings soos SA Home Loans gebruik word om ’n aansoek vir ’n huislening te beoordeel. As jy beoog om vir ’n huislening aansoek te doen, is dit dus belangrik om ’n goeie kredietprofiel te hê.

Watse inligting bevat ’n kredietverslag?

’n Verslag bevat tipies inligting soos:

 • Volle name, jou ID-nommer, jou adresse en kontaktelefoonnommers.
 • Werkgewerinligting en diensgeskiedenis (dit help die uitlener om die inligting wat jy op jou aansoek verstrek het te verifieer en verminder die kanse van bedrieglike aansoeke of identiteitsdiefstal).
 • ’n Rekord van vorige navrae wat jy oor kredietaansoeke gedoen het.
 • ’n Gedetailleerde staat van alle kredietrekeninge wat jy het of wat uitstaande is.
 • ’n Rekord van jou terugbetaalaktiwiteit op alle oop kredietfasiliteite.
 • ’n Rekord van enige negatiewe handelinge – vonnisse, wanbetaling, opspoorwaarskuwings.
 • Opsioneel: ’n Bedrogaanslag (’n aanduiding wat die buro verskaf wat aandui of die beskikbare inligting geloofwaardig of verdag is).
 • ’n Krediettelling wat deur die buro verskaf is – wat leners indeel volgens hulle relatiewe waarskynlikheid van wanbetaling van skuldterugbetaling.

Hoekom is hierdie rekords belangrik?

Deur jou terugbetaalgeskiedenis te evalueer, word bepaal hoe verantwoordelik jy jou finansiële verpligtinge bestuur. Dit word deur finansiële instellings gebruik om jou kapasiteit vir bykomende kredietverpligtinge te beoordeel.

As jou kredietprofiel nagegaan word, help dit nie net om die uitlener teen slegte skuld te beskerm nie, maar – nog belangriker – voorkom dit dat jy meer leen as wat jy kan bekostig om terug te betaal.  Dit is ’n wetlike vereiste van die Nasionale Kredietwet dat alle uitleners “verantwoordelike uitlening” moet beoefen – wat onder meer vereis dat hulle nie meer aan jou leen as wat jy kan bekostig om terug te betaal nie.  Dit beteken hulle moet ’n volledige evaluering maak van jou huidige skuldvlakke en jou vermoë om jou huidige en toekomstige skuldverpligtinge terug te betaal.

Wat is ’n “krediettelling”?

Baie kredietburo’s en kredietverskaffers maak ’n opsomming van die inligting in jou kredietprofiel om ’n krediettelling te gee, deur ’n “telkaart” te gebruik.  Elke telkaart is uniek en sal ’n ander telling oplewer, maar omdat hulle almal op jou kredietprofiel gebaseer is, sal die resultate naastenby vergelykbaar wees.  Kredietverskaffers kan hierdie telkaart gebruik om te bepaal hoe riskant dit is om vir jou krediet te gee.  Hoe hoër jou telling, hoe beter is jou kredietkapasiteit en hoe laer is jou vermeende kredietrisiko.

Die krediettelling word afgelei deur jou kredietaktiwiteit te evalueer. Dit beteken daar moet genoeg kredietaktiwiteit wees om ’n telling te kan aflei. Party mense is verbaas om te vind dat, omdat hulle altyd vir alles kontant betaal, hulle nie ’n krediettelling het nie – of ’n baie lae telling het – en moontlik nie vir ’n lening kwalifiseer nie. Die rede is dat daar sonder ’n paar kredietrekeninge geen rekord van kredietgedrag is nie.  Baie uitleners verkies dat ’n aansoeker ervaring van skuldbestuur moet hê.

Ideaal gesproke wil ’n mens nie van krediet afhanklik wees nie, maar as jy ’n paar kredietrekeninge het wat goed bestuur word – d.i. bekostigbaar en gereeld en op tyd betaal word – sal dit tipies jou krediettelling verbeter.

Soos hierbo gemeld, gebruik elke kredietburo of kredietverskaffer sy eie telkaartformule om sy krediettellings te bereken, met inagneming van verskeie aspekte, en skakel dit dan om in ’n model om kredietwanbetaling te voorspel. Gewoonlik sal die volgende faktore oorweeg word:

 • Die aantal onlangse kredietnavrae (beteken dit jy soek rond vir baie krediet?).
 • Hoe lank die aktiewe rekeninge al gebruik word, en of hulle goed bestuur word.
 • Die verhouding van uitstaande saldo’s tot kredietfasiliteitlimiete.
 • Die aard van kredietrekeninge – bv oormatige lenings vir verbruiksbesteding (soos kleinhandelrekeninge, kredietkaarte en korttermyn persoonlike lenings) word gewoonlik as minder wenslik beskou as lenings om die aankoop van bates te finansier (voertuigfinansiering, verbandlenings).
 • Enige negatiewe betaalgedrag – betalings wat oorgeslaan is, laat betalings of lank agterstallige rekeninge.
 • Negatiewe inskrywings, hofvonnisse, ens.

Bron: SA Home Loans

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170