Verskans jou teen inflasie: Belê in eiendom

Maandag, Oktober 24th, 2016

Een van die mees kritieke aspekte van intelligente belegging is om jou teen die ruïnerende uitwerking van inflasie te beskerm.

“Volgens ons ondervinding is ʼn regstreekse belegging in ʼn koop-om-te-verhuur-eiendom een van die beste maniere om jou teen inflasie te verskans want dit skep ʼn voortgesette inflasiegekoppelde lewenslange maandelikse inkomste en lewer ook jaar na jaar bestendige kapitaalgroei wat hoër is as inflasie.

Dít volgens Gert van Staden, HUB van P3 Investment Group, wat sê mense meen dikwels dat inflasie die koers is waarteen die pryse van goedere en dienste styg, maar die uitwerking van inflasie is in werklikheid baie meer destruktief: dit erodeer die koopkrag van geld, wat beteken dat dieselfde bedrag geld jaar na jaar minder koop.

Hy sê ʼn eenvoudige voorbeeld sal die begrip verduidelik. In 1983 het ʼn kaasburger R2,30 gekos. Vandag kos ʼn kaasburger R50. Dit is nie omdat ʼn kaasburger duurder geword het nie, maar omdat die waarde van geld vernietig is.

Elke jaar het jy meer geld nodig om dieselfde burger te koop omdat die waarde van geld elke jaar daal na gelang die inflasiekoers styg.

Van Staden sê in finansiële kringe word dit die tydwaarde van geld genoem ─ die baie werklike verskynsel dat die waarde, of koopkrag, van geld min of meer elke sewe jaar gehalveer word, na gelang van die inflasiekoers.

Dit beteken dat jy oor ʼn jaar baie minder met R50 sal kan koop as vandag. En oor sewe jaar sal hierdie R50 net kan koop wat R25 vandag kan koop ─ en dit beteken net ʼn halwe kaasburger.

“Dit is van kritieke belang om die uitwerking van inflasie op jou beleggings te begryp want die reële waarde van jou beleggingsopbrengste oor 10, 20 of 40 jaar sal wesenlik deur inflasie weggekalwe wees,” sê Van Staden.

“Sê nou maar, byvoorbeeld, daar word geprojekteer dat jou beleggingsopbrengste oor 40 jaar R22 miljoen sal wees. Dit klink baie indrukwekkend. Wat sal die koopkrag van R22 miljoen egter in 2055 wees?”

Hy sê dit hang natuurlik van die gemiddelde inflasiekoers oor die volgende 40 jaar af. As die gemiddelde inflasiekoers gemiddeld 5% gaan wees, gaan jou R22 miljoen in 2055 dieselfde koopkrag hê as R2,9 miljoen vandag.

“As die inflasiekoers ʼn meer realistiese 8% handhaaf, sal jou R22 miljoen in 2055 net kan koop wat jy vandag met R850 000 kan koop.”

Ten einde jou beleggingsopbrengs teen die vernietiging van inflasie te beskerm, moet jy beleggings hê wat opbrengste lewer wat minstens gelyk is aan of groter is as inflasie.

Van Staden sê intelligente beleggings vereis dus dat die koopkrag en beleggingsopbrengste oor die lang termyn beskerm moet word deur in inflasieverskanste beleggings te belê.

Een belegging wat beter as inflasie presteer, is belegging in koop-om-te-verhuur-eiendom, sê hy.

Eerstens hou die groei in eiendomspryse oor die lang termyn tred met inflasie, hoewel dit korttermynfluktuasies ondervind. Van Staden sê in werklikheid word daar wyd toegegee dat inflasie die pryse van fisiese bates soos goud, silwer, olie en eiendom ʼn hupstoot gee.

Tweedens, en insgelyks, hou die maandelikse huurinkomste uit koop-om-te-verhuur-eiendom jaar na jaar tred met inflasie na gelang die huur elke jaar styg met die bedrag wat in die huurkontrak gestipuleer word, gewoonlik 10%, of minstens met die inflasiekoers.

Dit beteken dat die inkomste teen inflasie verskans is en in 2055 steeds dieselfde koopkrag sal hê, naamlik die huurgeld vir daardie tipe eiendom.

Om hierdie rede is koop-om-te-verhuur-eiendom een van die beste alternatiewe om te verseker dat die waarde van jou beleggingsopbrengs nie effektief elke sewe jaar gehalveer word nie maar eerder sy waarde behou, wat ʼn werklike verskansing teen inflasie verskaf ongeag die inflasiekoers.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170