Versigtig vir hervoorskotte op ʼn verband!

Donderdag, September 10th, 2015

Appie Pienaar

 

ʼn Gedeeltelik-betaalde huisverband was in die verlede vir baie huiseienaars ʼn vinnige bron van finansiering. Omdat die meeste huisverbande as sogenaamde toegangsverbande (“access bonds”) geregistreer was, kon mens sonder veel moeite toegang verkry tot die kapitale gedeelte van die verband wat reeds gedelg was. Strenger kredietwetgewing die afgelope paar jaar verplig banke nou om eers ʼn kliënt se kredietwaardigheid en terugbetaalvermoë te hersien voordat so ʼn persoon ʼn hervoorskot ontvang.

In hierdie artikel doen ons kortliks ʼn beoordeling van die opsies wat vir huiseienaars met bestaande verbande beskikbaar is.

Toegangsverband

ʼn Toegangsverband bied die verbandgewer (die huiseienaar) geredelike toegang tot enige addisionele fondse wat bo en behalwe die normale terugbetalings in die verband inbetaal is. Hierdie is eintlik net ʼn baie effektiewe spaarplan wat die verbandgewer in staat stel om ʼn hoër rentekoers op sy spaargeld te verdien as wat die geval sou gewees het indien die geld in ʼn spaarplan belê is. Omdat die leningstydperk konstant bly, verminder die paaiement wanneer daar addisionele fondse in die verband betaal word. Die verbandgewer moet dus seker maak wat die nuwe verhoogde paaiement sal wees indien hierdie vooruitbetaalde fondse weer uit die verband onttrek word. Solank die rentekoers konstant bly, behoort dit egter nie hoër as die oorspronklike paaiement te wees nie. Hierdie is ʼn veilige bron van finansiering omdat die fondse wat onttrek word, alles fondse is wat voorheen as addisionele bybetaling gedoen is.

Hervoorskot

ʼn Hervoorskot is waar ʼn bank die verbandgewer toelaat om kapitaal wat reeds gedelg is, weer te leen. Die bestaande verband word hiervoor gebruik. ʼn Paar voorwaardes is gewoonlik daaraan verbonde: die verbandgewer moet steeds kredietwaardig wees, die eiendom se waarde moes gestyg of konstant gebly het, die terugbetalingstydperk bly konstant, en die bedrag geleen word beperk tot die verskil tussen die oorspronklike verband en die uitstaande verband. Indien die oorspronklike verband dus byvoorbeeld R800 000 was en die uitstaande bedrag is R600 000, sal die verbandgewer hoogstens R200 000 kan onttrek. Omdat die terugbetalingstydperk nie verleng word nie, styg die maandelikse paaiement en kan dit die verbandgewer onder kontantvloeidruk plaas. Om hierdie rede is banke in die praktyk nie gewillig om hervoorskotte in die laaste vyf tot sewe jaar van die lening toe te staan nie.

Nuwe voorskot

ʼn Nuwe voorskot is waar ʼn lening hoër as die oorspronklike verband toegestaan word. Dit behels ʼn nuwe verband met gepaardgaande kredietondersoek en verbandregistrasiekoste. Dit sal slegs gedoen word waar daar ʼn wesenlike styging in die waarde van die eiendom was, of waar kapitale verbetering aan die eiendom gedoen word.

ʼn Woord van waarskuwing

Vaste eiendom wat oor tyd toeneem in waarde en waarvan die verband geleidelik afbetaal word, is ʼn effektiewe en seker manier om bates en rykdom te bou. Deur telkens geld teen hierdie bate te leen en dit dan te spandeer op iets wat ons eintlik nie kan bekostig nie, word ons beroof van die geleentheid om bates op te bou. Verstandige huiseienaars behoort gebruik te maak van die spaargeleentheid wat ʼn toegangsverband bied, maar behoort hulle daarvan te weerhou om hulle leefstyl uit hul verband te finansier.

 

Pienaar is finansiële hoof by Solidariteit.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170