Verseker of nie, hoe verhaal jy skade na ’n motorbotsing?

Woensdag, Januarie 25th, 2017

Sanette Viljoen

 

’n Motorongeluk is altyd ’n traumatiese ervaring en kan ook baie emosioneel wees. Hoe weet jy wie verantwoordelik is vir die skade en wat gebeur volgende? Hierdie artikel is slegs ’n opsomming en is bedoel om die meeste van jou vrae uit die weg te ruim.

Wanneer daar bepaal word wie verantwoordelik is vir die skade aan jou motor, word daar gebruik gemaak van die deliktereg-beginsels. Indien die botsing veroorsaak is deur die opsetlike of nalatige handeling of versuim van ’n derde party, sal daardie persoon gewoonlik aanspreeklik wees vir die skade wat die motoreienaar gely het.

Daar moet verder ook op die versekeringsreg gelet word. Die meeste mense neem deesdae versekering op hulle voertuie uit. Indien jou versekering die skade dek wat deur ’n derde party veroorsaak is, kan jy die skade aan jou voertuig van jou versekeraar eis. Die versekeraar het dan die reg om namens jou die skade van die derde party te verhaal. Hierdie beginsel in die versekeringsreg is bedoel om te verhoed dat die versekerde dubbele vergoeding ontvang – vanaf sowel die versekeraar as die derde party.

Die prosedure is dus soos volg:

– Die versekeraar betaal jou uit vir skade wat jy gely het.

– Die versekeraar het die reg om, in jou naam, regstappe teen die derde party in te stel.

– Die versekeraar word dus dominus litis (gedingvoerder), maar slegs in jou naam en ten behoewe van jou.

– Die versekeraar word geregtig daarop om die verrigtinge in jou naam te voer, met die voorbehoud dat die versekeraar jou volledig moes vrywaar (en homself ook) teen die risiko van regskoste wat moontlik uit die verrigtinge kan ontstaan.

Dit is altyd raadsaam om jou voertuig te verseker. Jy ontvang die skadevergoeding moeiteloos vanaf jou versekeraar en dis die versekeraar se moeite om die skade van die derde party te verhaal. Die verhouding tussen jou en die versekeraar is kontraktueel. Indien enige van die partye by hierdie kontrak versuim om hulle pligte na te kom, kan hulle aanspreeklik gehou word op grond van kontrakbreuk.

Indien jou motor egter nie verseker is nie, sal jy (die motoreienaar) self die derde party aanspreeklik moet hou en moet jy self ’n eis teen die derde party instel.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170