Verseker of nie, hoe verhaal jy skade na ’n motorbotsing?

Woensdag, Januarie 25th, 2017

Sanette Viljoen

 

’n Motorongeluk is altyd ’n traumatiese ervaring en kan ook baie emosioneel wees. Hoe weet jy wie verantwoordelik is vir die skade en wat gebeur volgende? Hierdie artikel is slegs ’n opsomming en is bedoel om die meeste van jou vrae uit die weg te ruim.

Wanneer daar bepaal word wie verantwoordelik is vir die skade aan jou motor, word daar gebruik gemaak van die deliktereg-beginsels. Indien die botsing veroorsaak is deur die opsetlike of nalatige handeling of versuim van ’n derde party, sal daardie persoon gewoonlik aanspreeklik wees vir die skade wat die motoreienaar gely het.

Daar moet verder ook op die versekeringsreg gelet word. Die meeste mense neem deesdae versekering op hulle voertuie uit. Indien jou versekering die skade dek wat deur ’n derde party veroorsaak is, kan jy die skade aan jou voertuig van jou versekeraar eis. Die versekeraar het dan die reg om namens jou die skade van die derde party te verhaal. Hierdie beginsel in die versekeringsreg is bedoel om te verhoed dat die versekerde dubbele vergoeding ontvang – vanaf sowel die versekeraar as die derde party.

Die prosedure is dus soos volg:

– Die versekeraar betaal jou uit vir skade wat jy gely het.

– Die versekeraar het die reg om, in jou naam, regstappe teen die derde party in te stel.

– Die versekeraar word dus dominus litis (gedingvoerder), maar slegs in jou naam en ten behoewe van jou.

– Die versekeraar word geregtig daarop om die verrigtinge in jou naam te voer, met die voorbehoud dat die versekeraar jou volledig moes vrywaar (en homself ook) teen die risiko van regskoste wat moontlik uit die verrigtinge kan ontstaan.

Dit is altyd raadsaam om jou voertuig te verseker. Jy ontvang die skadevergoeding moeiteloos vanaf jou versekeraar en dis die versekeraar se moeite om die skade van die derde party te verhaal. Die verhouding tussen jou en die versekeraar is kontraktueel. Indien enige van die partye by hierdie kontrak versuim om hulle pligte na te kom, kan hulle aanspreeklik gehou word op grond van kontrakbreuk.

Indien jou motor egter nie verseker is nie, sal jy (die motoreienaar) self die derde party aanspreeklik moet hou en moet jy self ’n eis teen die derde party instel.

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161