Verhuurders en huurders! Neem kennis van die Wysigingswet op Huurbehuising

Vrydag, Junie 3rd, 2016

Vraag: “Ek besit ‘n aantal eiendomme wat ek aan huurders uitverhuur. Ek verstaan dat die Wet op Huurbehuising gewysig is. Wat is die implikasie vir my as verhuurder en my huurders?”

Antwoord: Die Wet op Huurbehuising (“die Wet”) bepaal die totstandkoming van en die funksies, pligte en magte van die Huurbehuisingstribunale. Die Wet bied ook die nodige hulpmiddels om die verhouding tussen verhuurders en huurders aan te spreek, asook die stappe wat gevolg moet word in geval van ‘n geskil tussen die partye.

Die Wet het egter sy tekortkominge gehad en die Wysingswet op Huurbehuising (”Wysigingswet”) is aangekondig – wat in werking sal tree op ‘n datum wat nog bekend gemaak moet word – om baie van hierdie tekortkominge aan te spreek. Die grootste veranderinge sal die regte en verpligtinge van huurders en verhuurders raak, asook die vereistes waaraan huurooreenkomste moet voldoen. Hierna som ek die hoof elemente relevant tot verhuurders en huurders onder die Wysigingswet, op.

Verhuurders kan ‘n huurder vra om ‘n deposito te betaal voor daar in die eiendom ingetrek word, maar hulle het op hul beurt ‘n plig om hierdie deposito in ‘n rentedraende rekening by ‘n finansiële instelling in te betaal teen ‘n rentekoers wat nie minder mag wees as die koers van toepassing op ‘n spaarrekening by dieselfde finansiële instelling nie.

‘n Huurder het die reg om ‘n geskrewe kwitansie van die verhuurder te ontvang wat alle betalings weerspieël wat die huurder gemaak het, en die huurder mag die verhuurder vra vir ’n geskrewe bewys van rente verdien op die deposito. Die deposito tesame met die rente daarop verdien, onderhewig aan aftrekkings vir skade, moet aan die huurder uitbetaal word binne sewe dae vandat die huurooreenkoms verstryk het.

Voor die huurder die eiendom beset, moet die huurder en verhuurder gesamentlik die eiendom deursoek vir enige gebreke of skade om sodoende die verhuurder se verantwoordelikheid te bepaal om enige gebreke of skade te herstel en rekord te hou daarvan. By verstryking van die huurooreenkoms moet die huurder en verhuurder binne drie dae voor sodanige verstryking weer gesamentlik die eiendom ondersoek om vas te stel of enige skade aan die eiendom veroorsaak is deur die huurder se besetting daarvan. Die bedoeling hiervan is om vas te stel of die huurder aanspreeklik is vir enige skade aan die eiendom, wat die verhuurder dan van die deposito kan aftrek.

As die verhuurder nalaat om die eiendom saam met die huurder te ondersoek by verstryking van die huurooreenkoms, beteken dit dat die verhuurder te kenne gee dat die eiendom in ‘n goeie toestand is en die verhuurder geen verdere eis teen die huurder sal hê nie, en dus die volle deposito plus rente aan die huurder moet terugbetaal. Sou die huurder nalaat om te reageer op die verhuurder se versoek om ‘n inspeksie, moet die verhuurder binne sewe dae vanaf verstryking van die huurooreenkoms die eiendom nagaan om enige skade of verlies gely tydens die huurtydperk te bepaal, die redelike koste om die skade te herstel dan van die deposito aftrek, en moet die balans van die deposito en rente nie later nie as 21 dae ná verstryking van die huureenkoms aan die huurder terugbetaal word. Die verhuurder moet dan die kwitansies van die kostes aangegaan aan die huurder verskaf. Enige oorskot moet binne 14 dae nadat die eiendom herstel is, aan die huurder terugbetaal word.

Die verhuurder het ook ‘n plig om seker te maak die eiendom word uitverhuur in ‘n bewoonbare toestand sowel as om die bestaande struktuur van die eiendom in stand te hou, en waar nodig, basiese dienste aan die eiendom beskikbaar te stel.

Die huurder, tesame met lede van die huurder se huishouding en besoekers, het ‘n reg tot privaatheid en sou die verhuurder die eiendom wil inspekteer, moet die verhuurder dit op ‘n redelike wyse uitvoer ná redelike kennisgewing aan die huurder.

Die huurder sal aanspreeklik wees vir betaling van die huur op die datum soos ooreengekom, asook vir enige ander kostes soos uiteengesit in die huurooreenkoms, byvoorbeeld water en elektrisiteit ens. Die huurder sal ook nie die eiendom kan onderverhuur sonder die toestemming van die verhuurder nie, wat hy op sy beurt nie onredelik mag weerhou nie.

Die Wysigingswet maak voorsiening dat alle huurooreenkomste op skrif moet wees en plaas `n verdere verantwoordelikheid op die skouers van die verhuurder deur voorsiening te maak vir die minimum inhoud wat ‘n huurooreenkoms behoort te bevat.

Dié wet verplig ook die Minister van Menslike Nedersettings om ‘n pro forma huurooreenkoms in al 11 amptelike tale te ontwikkel wat die inhoud bevat soos voorgeskryf deur die Wysigingswet, en wat verhuurders kan gebruik as die basis vir ‘n huurooreenkoms.

Die Wysigingswet sal ‘n groot impak op beide huurders en verhuurders hê en skryf duidelike terme voor vir die verhouding tussen ‘n verhuurder en huurder. Beide partye sal binne ses maande van die Wysigingswet se aanvang moet voldoen aan hierdie nuwe vereistes.

Verhuurders word aangeraai om so gou moontlik ‘n eiendomspesialis te raadpleeg om hul pro forma huurooreenkomste op te dateer om te verseker dat dit aan die vereistes van die nuwe Wysigingswet sal voldoen, sowel as om te verseker dat hulle prosesse vir nuwe en uitgaande huurders gereed is om sodoende hewige boetes vry te spring wat afdwingbaar is sodra die Wet in werking is.

 

 

Bron: BDP Prokureurs

 • Gawie

  Hierdie is als goed en wel maar een vraag asb. Die deposito moet binne 7 dae terug betaal word plus natuurlik die rente daarop. Die Munisipaliteit se rekeninge is ‘n maand agteruit in sekere gevalle tot 2 maande dus is die huurder uit en sy deposito is terug betaal en die einde van die maand word die rekening vir die vorige maand, terwyl hy/sy nog die perseel bewoon het. As hy nou nie die rekening betaal nie het die verhuurder skade gely agv hiervan?

  • Heidi

   Jy neem pro-rata bedrag vir laaste maand plus laaste rekening ontvang van deposito. Sien Dat klosule in kontrak dit so bevestig.

 • Loud

  Hoop hulle maak ook ‘n beter plan om huurders wat nie betaal nie, makliker uit te kry!

  • Heidi

   Sit n klosule in jou kontrak waarby huurder teken as nie betaal onderneem huurder om perseel te verlaat binne 7 dae of 72 uur en Dat huurder bevestig hy het alternatiewe huisvesting Bv. Ouers se adres. huurder teken by hierdie klosule.

   • Loud

    Baie dankie, Heidi. Ek sal dit onthou. Groete.

 • Loud

  Hoop hulle maak ook ‘n beter plan om huurders wat nie betaal nie, makliker uit te kry!

 • Louise Botha

  dit klink na ‘n goeie wet! want jy as huurder pas die plekkie baie mooi op sodat jy kan trots wees op jou Nessie. maar as die eienaar nie sy deel doen deur die gebou self (wear and tear) reg maak nie kan jy as huurder maak wat jy wil dit gaan uit mekaar val. hoe weet jy of die verhuurder jou te veel vra vir “n plekkie?

 • Callie Jordaan

  Ek het nou gewonder, kan ‘n verhuurder die huur sommer op kort kennisgewing teen 100% verhoog?

  • Martin Theron

   Wat bepaal die kontrak?

 • It’s-a-fact

  Wat van huurders wat hulle laaste maand se huurgeld weerhou? Wat kan ek as verhuurder doen om dit te verhoed?

  • Martin Theron

   Vra twee maande se deposito. As hulle nie betaal nie, kry onmiddelik n dagvaardiging met aangehegte huurinterdik. Die huurinterdik bepaal dat hulle geen van hul eiendom mag verwyder van die perseel totdat die saak opgelos is nie. Gesnoeker!

   • It’s-a-fact

    Die probleem is dat die huurder al die kaarte hou. Hoe kry ek ‘n dagvaardiging met ‘n huurinterdik? Klink vir my asof die regskostes allen meer as ‘n maand of twee se huur gaan kos. Indien die huurder hom/haar dan nie daaraan steur nie, wat kan ek doen anders as om die saak d.m.v ‘n duur prokereur op te volg. Indien die kostes wel nie soveel is soos ek vrees nie, wat van die tyd?

    Lang storie kort, ons benodig ‘n openbare swartlys van slegte huurders, of dalk die reg om huurders wat die laaste maand se deposito weerhou te vlek by die krediet buro, iets wat vir die verhuurder bietjie opsies gee en waarvoor die huurder sal ligloop.

    • Martin Theron

     Jy het sopas jou eie vraag beantwoord. Lees tussen die lyne.

 • Tania Saayman

  Wat gemaak as die verhuurder versuim om na die huis om te sien (kaste (hout) wat al op gevrot is, die huis geverf moet word, lekasie uit die dak ens) Die eienaar beskou die huis as sy pensioen maar weier om na die huis om te sien en die huurgeld word elke maand stiptelik betaal, maar tog doen die eienaar niks

  • Martin Theron

   Stuur hom/haar e-mail met fotos en probleme. As hulle weier om aandag daaraan te gee, betaal die huurgeld by n prokkereur se rekening in. Stuur vir hulle n brief wat se dat die geld beskikbaar is sodra hulle die probleme begin uit sorteer. Op die manier kan hulle nie in die hof bewys dat jy nie bereid is om te betaal of nie die vondse het om te betaal nie. Onthou om hulle deeglik in te lig van jou bedoelinge voordat jy aksie neem en hulle ook genoeg tyd te gee om die probleme uit te sorteer. Hou in gedagte dat dit hulle pensioen is en dat die ekonomie nie op sy beste is nie. Wees menslik.

 • casper turner

  Ons Huur kontrak het verval al in Februarie2016 daar is nie weer vir ons n kontrak gegee om te teken nie. Ons huur al 7 jaar hier.Dit is deur n eiendoms
  agentskap.

  • Solidariteit

   Goeiedag Casper, julle moet ASAP die verhuringsagentskap kontak omdat hulle die intermediary is waardeur julle huur. Die verhuurder en die agentskap neem aan julle is sulke goeie langtermyn-huurders dat hulle nie weer moeite met ‘n kontrak gedoen het nie. Dis hoekom julle ook nog nie gekontak is nie en intussen betaal julle seker stiptelik julle huur. So daar was nie regtig vrae nie. Maar om julle asook die ander partye te beskerm, moet julle so spoedig moontlik ‘n nuwe kontrak laat opstel. Julle moet die agentskap eerste kontak of dan andersins die eienaar/verhuurder. Groete

 • Barbie

  Het jaar huurkontrak geteken op woonstel maar agv van superlaag (reg vir rystoele) wasbakke in badkamer en kombuis raak dit moeilik om gebukkend alles te doen en weet nie of ek die jaar sal kan volhou op die manier nie. Is daar ‘n klousule dat ek kan kennis gee binne die jaar? Of is dit beter om uit te hou tot kontrak uitgeloop het. Die kontrak wat ek geteken het is ‘n oeroue weergawe van huurkontrak.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170