Verbruikerswet bring gemoedsrus vir kopers van 2dehandse voertuie

Vrydag, November 25th, 2016

Sanette Viljoen

 

 

 

Om ’n tweedehandse voertuig te koop, is altyd ’n risiko. Nie almal kan dit egter bekostig om ’n voertuig uit die boks te koop nie. Daar is wel goeie nuus vir die kopers van tweedehandse voertuie. Die Wet op Verbruikersbeskerming het menige verandering in die motorbedryf meegebring.

Die belangrikste verandering is seker dié van bewyslas. Die bewyslas vir defekte of dienste wat nie gelewer is nie, berus nie meer by die verbruiker nie. Dit haal ’n groot las van die skouers van die verbruiker af. Die verbruiker hoef dus nie meer, soos voorheen, die koste aan te gaan en deur ingewikkelde klagteprosedures te gaan om teen gewetenlose of nalatige ondernemings op te tree nie.

Verbruikers moet hulle vergewis van hul regte, aangesien hulle nou beter toegerus is om dit af te dwing. Hou altyd die bepalings van die wet in gedagte wanneer jy met ’n verskaffer of diensverskaffer in die motorbedryf onderhandel.

’n Belangrike bepaling in die wet is die minimum waarborg van ses maande wat outomaties geïmpliseer is wanneer ’n nuwe of tweedehandse voertuig gekoop word. Dit beteken dat ’n handelaar nie ’n waarborg van minder as ses maande mag uitreik nie. Dit is egter net van toepassing op transaksies tussen ondernemings en verbruikers, en nie op private transaksies of transaksies tussen ondernemings nie.

Handelaars is ook verplig om alle foute aan ’n voertuig bekend te maak en die kliënt op grond daarvan die geleentheid te gee om die voertuig te aanvaar of te verwerp.

Die wet het ook spesifieke bepalings met betrekking tot dokumentasie. Versteekte inligting in die fyn druk van ’n kontrak word nie meer toegelaat nie. Alle kontrakte moet in implisiete, eenvoudige leketaal aan die verbruiker beskikbaar wees en in die taal van sy keuse. Dit berus by die verskaffer om te verseker dat die verbruiker alle dokumente duidelik verstaan. Dieselfde geld vir kwotasies en diens. Wanneer ’n verbruiker byvoorbeeld ’n kwotasie kry vir spesifieke werk wat aan sy voertuig gedoen moet word, hoef hy net daarvoor te betaal en nie vir enige ekstra werk wat gedoen is en nie by die kwotasie ingesluit was nie.

Die wet bepaal dat die koper in sekere omstandighede die reg het om goedere na die handelaar terug te neem vir volle terugbetaling. Dit is ’n algemene reg en is van toepassing as die verbruiker, nadat hy ’n produk ontvang het, vasstel dat dit nie is wat hy bestel het of wat deur die handelaar geadverteer is nie. Wat dit beteken, is dat die vervaardiger, invoerder, verspreider en handelaar seker moet maak dat die betrokke produk voldoen aan die gehaltevoorskrifte wat in die Verbruikerswet uiteengesit word. Indien nie hieraan voldoen word nie, het die koper die reg om binne ses maande na die transaksie steeds die volle koopsom terug te eis. Nog ’n interessante punt is dat die verbruiker die keuse het of hy die produk waarmee hy ontevrede is, wil laat regmaak of wil laat vervang en of hy die koopsom wil terug hê.

Indien die koper besluit om dit te laat herstel en dieselfde (of ’n nuwe) probleem verskyn weer binne drie maande, het die koper die reg om die volle koopsom terug te eis. Hierdie bepalings kan ernstige gevolge vir die motornywerheid inhou omdat al hierdie herstelkoste vir die handelaar se rekening gaan wees.

 

Ander Artikels

Belangrike belastingwenke vir 2017
Karen van der Berg     Daar is een ding wat jaar na jaar vas bly staan: Belasting moet betaal en bewyse daarvan moet ingedien word. Vir die meeste mense veroorsaak dit ʼn groot kopseer en slapelose nagte. Dit is egter nie nodig nie, sê Coba Boshoff, ʼn belastingkonsultant van die Paarl. “Daar is sekere […]
Die 2 soorte verkeersboetes
Sanette Viljoen       Dit is belangrik om te verstaan dat daar twee tipes verkeersboetes bestaan en ook om te weet wat is elkeen se risiko.   Artikel 341-boete Hierdie boete word uitgereik wanneer dit nie duidelik is wie die bestuurder van die motor is nie. Voorbeelde van hierdie boetes is ‘n parkeerkaartjie of […]
Deeltitel: Geiser-instandhouding en aanspreeklikheid vir koste
Anton Kelly   Daar is iets onvermydelik in verband met die koste van geiser-instandhouding en –vervanging: die betrokke eienaar is aanspreeklik vir alles waarvoor die regspersoon se versekering nie betaal nie! Dit help as mens die bepalings verstaan wat hierdie “geen wegkruipplek”-situasie skep. In die meeste moderne residensiële skemas is die geiser in die eenheid […]
1 2 3 139