Verbandkansellasie as deel van die oordragproses

Vrydag, Oktober 14th, 2016

Eiendomverkopers verstaan dikwels nie die verbandkansellasieproses nie. Kansellasie vind plaas wanneer jou verbandhouer (gewoonlik ʼn finansiële instelling) ʼn versoek om die lening te kanselleer van ʼn prokureur ontvang. As die eiendom eers verkoop is, sal jou oordragprokureur aan jou verbandhouer opdrag gee om jou huislening te kanselleer.

 

Gee jou bank 90 dae kennis van beëindiging

Onthou ─ jy moet jou verbandhouer of bank in kennis stel voor die werklike verkoop van jou huis. Die beste tyd is dikwels om kennis te gee sodra jy jou huis in die mark sit omdat 90 dae kennis die norm is vir banke om ʼn verband te kanselleer en indien die verband voor die 90-dae-kennistydperk gekanselleer word, sal ʼn bedrag vir vroeë beëindiging heelwaarskynlik gehef word.

In normale omstandighede word ʼn verband gekanselleer óf wanneer die huislening opbetaal is óf wanneer die eiendom verkoop word. Die kansellasieprokureur sal toestemming vir die kansellasie verkry van die bank wat die verkoper se verband hou.

 

Indiening by ʼn aktekantoor

Sodra die aanvanklike dokumentasie onderteken en die koste betaal is, word die oordrag-, nuwe verband- en kansellasieverbanddokumente sowel as die klaringsertifikate vir erfbelasting deur die aangewese prokureurs vir indiening by die betrokke aktekantoor voorberei. Die pakkie verband- en eiendomsoordragdokumente word formeel deur die ondersoekers by die akteregistrasiekantoor ondersoek.

Indien alles korrek voorberei is en daar geen afkeurings is nie, gaan die dokumente gewoonlik na die assistentregistrateur en as alles in orde is, sal hulle op die regte tyd opkom vir die voorbereidingsfase, waar hulle aan elke prokureur vir die verwydering van aantekeninge uitgereik sal word, en dan na die registrasiefase sal aanbeweeg.

Daar is baie kontroles in hierdie proses en dit neem gewoonlik twee tot drie weke vir die onderskeie ondersoekers en assistentregistrateurs om alles te kontroleer, na te gaan, te ondersoek en voor te berei en vir die toesighoudende prokureurs om die dokumente te kontroleer voordat hulle gereed is vir registrasie.

Op hierdie stadium moet die koper van die eiendom die balans van die koopprys gereed en beskikbaar hê en die finansiële instelling en/of bank se prokureurs sal seker maak dat die nodige verbandbedrag beskikbaar is. As die koper om watter rede ook al nie die nodige fondse beskikbaar kan stel nie, sal die oordragprokureur oordrag uitstel. Dit mag vir ʼn maksimum van net drie (3) tot vier (4) dae uitgestel word of anders word die aktes afgekeur en die hele indienproses begin van voor af.

Die koper kan dan onder termyn geplaas word en sewe (7) dae skriftelike kennis kry om hierdie wanprestasie reg te stel. In normale omstandighede is dit beter om ongeveer 3 maande vir die registrasie en oordrag van die verband toe te laat.

Gaan deur ons artikels en verduidelikings van die oordrag van eiendom, hoe om verbandvoorafgoedkeuring te kry, hoe verbande geregistreer word, veranderings in hereregte, en vrae wat dikwels deur eiendomsverkopers gevra word.

Tersaaklike inligting en artikels:

  • Proses vir die oordrag van eiendom
  • Die koop van bankeiendom
  • Die koop van deeltiteleiendom

 

 

Bron: Chas Everitt

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161