Uitgestelde ouerskap: Hoe om ’n finansiële bottelnek te vermy

Maandag, September 14th, 2015

Daar kan goeie redes wees om eers later met ’n gesin te begin, maar dit is ook belangrik om die moontlike finansiële implikasies te oorweeg wanneer jy hierdie besluit neem, sê Karin Muller, hoof van Groeimarkoplossings by Sanlam.

Mense stel kinderkry om verskeie redes uit, onder andere weens gemeenskapsverwagtinge, uitgestelde huwelike of langtermyn-saamblyvennootskappe, die behoefte aan groter finansiële sekuriteit en groter emosionele rypheid, loopbaandoelwitte en die begeerte om ander belangstellings na te jaag, soos om te reis. Hoewel dit beslis voordele inhou, sê Muller dat uitgestelde ouerskap later in jou lewe tot ’n finansiële bottelnek kan lei tensy jy ’n goed gebalanseerde finansiële plan opgestel het wat sowel jou huidige as moontlike toekomstige omstandighede in ag neem. Vir sommige mense kan dit finansieel voordelig wees om ’n goeie finansiële grondslag te lê voordat daar met ’n gesin begin word.

Neem die volgende ter oorweging:

Om jou finansiële prioriteite te bestuur, kan ’n uitdaging wees. Jy sal balans tussen botsende finansiële eise moet skep. As jy eers in jou veertigerjare kinders het, kom jou kinders se vereistes vir tersiêre opvoeding dalk op ’n tydstip dat jy aan aftrede begin dink. Waarvoor spaar jy eerste? “Aftreespaargeld moet jou eerste prioriteit wees, maar jy moet ook volgens ’n plan vir jou kind se opvoeding spaar. ’n Adviseur kan jou help om hierdie prioriteite te balanseer”, sê Muller.

Jy kan deel van die “toebroodjie”-geslag word. ’n “Life Surprises”-opname deur Sanlam verlede jaar het aan die lig gebring dat meer as 40% Suid-Afrikaners ouer as 50 onverwags ’n familielid ondersteun – met kinders en kleinkinders wat die grootste ondersteunde groepe is, gevolg deur lede van die uitgebreide familie en ouers. Sommige ondersteun op die ou end bejaarde ouers én kinders. Om te voorkom dat dit ’n ernstige uitwerking op jou emosionele en finansiële gesondheid het, sal jy hierdie toekomstige moontlikheid by jou finansiële en lewensbeplanning moet infaktoreer.

Jou gesin kan swaar kry as jy onverwags sou doodgaan. Na gelang jy ouer word, kan daar al meer gesondheidskwessies voorkom. Dit is dus noodsaaklik dat jy vir jou gesin se toekoms moet beplan vir geval iets met jou gebeur – inkomstebeskerming, lewensversekering, en dekking vir kritieke siektes en ongeskiktheid is veral belangrik. Dit is ook van die uiterste belang om ’n testament op te stel, waarby ingesluit moet word die aanstelling van voogde om na jou kinders om te sien as jy te sterwe sou kom. Onthou dat jou ouers en selfs jou broers en susters op ’n ouderdom kan wees waar hulle nie meer in staat sal wees om hierdie rol oor te neem nie.

Jou aftreespaargeld moet te alle tye bewaar word. Veral vrouens hou soms ’n paar jaar op met werk om ’n gesin groot te maak en kan dalk in die versoeking kom om van hul aftreegeld te gebruik om ekstra koste te dek. Muller waarsku hierteen en sê dat aftreespaargeld in sulke gevalle eerder na ’n bewaringsfonds oorgeplaas moet word. Jou aftreespaargeld moet tyd in die mark deurbring om saamstelling kans te gee om sy wonderwerk te verrig. Jy sal nooit die agterstand kan inhaal as jy later besluit om weer die arbeidsmark te betree nie, veral nie as jy reeds in jou veertiger- of vyftigerjare is nie.

“Indien jy ouerskap om watter rede ook al uitstel, is die belangrikste faktor wat jy in gedagte moet hou die feit dat jou beplanningstydlyne sal verskil van dié van mense wat op ’n jonger ouderdom kinders gehad het,” sluit Muller af.

 

Bron: Sanlam (www.sanlam.co.za)

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150