Toepassing van die Nasionale Kredietwet op eiendom paaiement-koopooreenkomste

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Vraag: “‘n Koper wil graag my woonstel koop. Haar bank is nie bereid om ‘n lening aan haar toe te staan nie, omdat sy tans ‘n paar persoonlike lenings afbetaal, maar sy is bereid om ‘n paaiement-koopooreenkoms te sluit om sodoende die koopprys oor ‘n tydperk in paaiemente af te betaal, baie soos met ‘n huureenkoms. Ek hou van die idee om n maandelikse inkomste te kry, maar is bekommerd oor of ek dit kan doen én rente hef op die paaiemente, veral aangesien dit ‘n paar jaar sal neem vir haar om die volle prys te betaal?”

 

Antwoord: Die twee primêre stukke wetgewing wat in jou situasie oorweeg moet word is:

  1. Die Wet op Vervreemding van Grond
  2. Die Nasionale Kredietwet

Die Wet op Vervreemding van Grond reguleer die vereistes vir die verkoop van onroerende eiendom waar die koper instem om die kooprys aan die verkoper te betaal in meer as twee paaiemente oor ‘n tydperk van meer as een jaar.

Die Nasionale Kredietwet reguleer kredietooreenkomste, aldus ooreenkomste wat voorsiening maak vir:

 

  • Uitstel van betaling; en
  • ‘n Koste, heffing of rente wat betaalbaar is as gevolg van die uitstel van betaling.

 

As ‘n ooreenkoms dus slegs voorsiening maak vir die uitstel van die betaling van kapitaal, en geen rente, fooie of ander kostes ten opsigte daarvan gehef word nie, is die Nasionale Kredietwet nie van toepassing op die koopooreenkoms nie. Inflasie van die koopprys bo en behawe die markwaarde van die eiendom kan gesien word as ‘n heffing of ‘n fooi wat wel die Nasionale Kredietwet van toepassing kan maak.

In jou situasie, sou jy dus nie enige rente, heffings of fooie op die koopprys vra nie, of jy blaas nie die koopprys bo markwaarde op nie, sal die Nasionale Kredietwet nie geld nie.

Sou jy egter rente, heffings of fooie op die koopprys wil voeg óf die koopprys verhoog tot bo markwaarde, sal die Nasionale Kredietwet geld. Die Nasionale Kredietwet bied verskeie vorme van beskerming vir verbruikers. In die konteks van ‘n paaiement-koopooreenkoms, word die volgende dan relevant:

  • Die verkoper sal die koper se vermoë om die “skuld” te delg moet ondersoek, of die risiko dra dat dit as roekelose uitlening beskou kan word sou die koper nie in staat wees om die skuld terug te betaal nie.
  • Ook, selfs al is die “krediet” nie roekeloos verskaf nie, kan die koper toegang kry tot die remedies beskikbaar aan oorverskuldigde persone onder die Nasionale Kredietwet, soos skuldhersiening sou sy nie die paaiement-betalings kan volhou nie.

As verkoper wat ‘n paaiement-koopooreenkoms met rente-heffings oorweeg, is dit belangrik dat jy versigtig let op die stappe wat jy moet neem voor die sluiting van ‘n paaiement-koopooreenkoms, en dienooreenkomstig die nodige ondersoek doen rakende die koper se vermoë om die skuld af te betaal.

 

Bron: BDP Prokureurs

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150