Toepassing van die Nasionale Kredietwet op eiendom paaiement-koopooreenkomste

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Vraag: “‘n Koper wil graag my woonstel koop. Haar bank is nie bereid om ‘n lening aan haar toe te staan nie, omdat sy tans ‘n paar persoonlike lenings afbetaal, maar sy is bereid om ‘n paaiement-koopooreenkoms te sluit om sodoende die koopprys oor ‘n tydperk in paaiemente af te betaal, baie soos met ‘n huureenkoms. Ek hou van die idee om n maandelikse inkomste te kry, maar is bekommerd oor of ek dit kan doen én rente hef op die paaiemente, veral aangesien dit ‘n paar jaar sal neem vir haar om die volle prys te betaal?”

 

Antwoord: Die twee primêre stukke wetgewing wat in jou situasie oorweeg moet word is:

  1. Die Wet op Vervreemding van Grond
  2. Die Nasionale Kredietwet

Die Wet op Vervreemding van Grond reguleer die vereistes vir die verkoop van onroerende eiendom waar die koper instem om die kooprys aan die verkoper te betaal in meer as twee paaiemente oor ‘n tydperk van meer as een jaar.

Die Nasionale Kredietwet reguleer kredietooreenkomste, aldus ooreenkomste wat voorsiening maak vir:

 

  • Uitstel van betaling; en
  • ‘n Koste, heffing of rente wat betaalbaar is as gevolg van die uitstel van betaling.

 

As ‘n ooreenkoms dus slegs voorsiening maak vir die uitstel van die betaling van kapitaal, en geen rente, fooie of ander kostes ten opsigte daarvan gehef word nie, is die Nasionale Kredietwet nie van toepassing op die koopooreenkoms nie. Inflasie van die koopprys bo en behawe die markwaarde van die eiendom kan gesien word as ‘n heffing of ‘n fooi wat wel die Nasionale Kredietwet van toepassing kan maak.

In jou situasie, sou jy dus nie enige rente, heffings of fooie op die koopprys vra nie, of jy blaas nie die koopprys bo markwaarde op nie, sal die Nasionale Kredietwet nie geld nie.

Sou jy egter rente, heffings of fooie op die koopprys wil voeg óf die koopprys verhoog tot bo markwaarde, sal die Nasionale Kredietwet geld. Die Nasionale Kredietwet bied verskeie vorme van beskerming vir verbruikers. In die konteks van ‘n paaiement-koopooreenkoms, word die volgende dan relevant:

  • Die verkoper sal die koper se vermoë om die “skuld” te delg moet ondersoek, of die risiko dra dat dit as roekelose uitlening beskou kan word sou die koper nie in staat wees om die skuld terug te betaal nie.
  • Ook, selfs al is die “krediet” nie roekeloos verskaf nie, kan die koper toegang kry tot die remedies beskikbaar aan oorverskuldigde persone onder die Nasionale Kredietwet, soos skuldhersiening sou sy nie die paaiement-betalings kan volhou nie.

As verkoper wat ‘n paaiement-koopooreenkoms met rente-heffings oorweeg, is dit belangrik dat jy versigtig let op die stappe wat jy moet neem voor die sluiting van ‘n paaiement-koopooreenkoms, en dienooreenkomstig die nodige ondersoek doen rakende die koper se vermoë om die skuld af te betaal.

 

Bron: BDP Prokureurs

Ander Artikels

Belangrike belastingwenke vir 2017
Karen van der Berg     Daar is een ding wat jaar na jaar vas bly staan: Belasting moet betaal en bewyse daarvan moet ingedien word. Vir die meeste mense veroorsaak dit ʼn groot kopseer en slapelose nagte. Dit is egter nie nodig nie, sê Coba Boshoff, ʼn belastingkonsultant van die Paarl. “Daar is sekere […]
Die 2 soorte verkeersboetes
Sanette Viljoen       Dit is belangrik om te verstaan dat daar twee tipes verkeersboetes bestaan en ook om te weet wat is elkeen se risiko.   Artikel 341-boete Hierdie boete word uitgereik wanneer dit nie duidelik is wie die bestuurder van die motor is nie. Voorbeelde van hierdie boetes is ‘n parkeerkaartjie of […]
Deeltitel: Geiser-instandhouding en aanspreeklikheid vir koste
Anton Kelly   Daar is iets onvermydelik in verband met die koste van geiser-instandhouding en –vervanging: die betrokke eienaar is aanspreeklik vir alles waarvoor die regspersoon se versekering nie betaal nie! Dit help as mens die bepalings verstaan wat hierdie “geen wegkruipplek”-situasie skep. In die meeste moderne residensiële skemas is die geiser in die eenheid […]
1 2 3 139