Tien maniere om ’n ware erfenis na te laat

Vrydag, Januarie 8th, 2016

Geraldine Macpherson

 

 

Talle ouers voel dat dit ’n belangrike finansiële prioriteit is om vir hul kinders en kleinkinders ’n erfporsie na te laat. Dit behoort egter nie jou primêre doelwit by aftrede wees nie.

Ons sien te veel ouers wat ’n lewende annuïteit met hul aftreegeld koop sodat hulle ’n erfporsie kan nalaat en dan gedurende hul aftrede beswaarlik kop bo water hou. As alternatief sien ons afgetredenes wat hul huise verkoop en die geld vir hul kinders gee om ’n oumawoonstel te bou, net om te vind dat hulle dakloos is wanneer die kind skei of sterf.

Benjamin Franklin het gesê: “Indien ’n man sy geld in sy kop belê, kan niemand dit wegneem nie. ’n Belegging in kennis lewer altyd die beste opbrengs.”

Die eerste stap in die proses om ’n erfporsie na te laat, is om voorsiening te maak vir jou kinders se opvoeding sodat hulle die meesters van hul eie toekoms kan wees.

 

1. Maak voorsiening vir jong kinders

Die ouers van jonger kinders wat nog finansieel afhanklik is, moet seker maak dat hulle ’n testamentêre trust in plek het sou albei ouers saam sterf. ʼn Testamentêre trust is ook belangrik indien jy ’n enkelouer is.

Dit mag dalk eenvoudiger voorkom om byvoorbeeld die voordele aan ’n geliefde suster wat vir altyd na jou kind sal omsien, na te laat. Jy moet egter onthou dat jy nie weet hoe haar lewe gaan verloop nie. Sal die voordeel veilig wees indien sy trou en moontlik later skei? Wie sal besluit hoe die geld belê moet word? Wat gebeur indien sy in die skuld beland – sal die geld veilig wees? ’n Testamentêre trust is die ideale metode om ’n erfporsie te beskerm sodat dit gebruik kan word om jou kinders te versorg totdat hulle mondig is.

 

2. Kies jou trustees versigtig

Oorweeg wie die trustees behoort te wees. Daar is waarde daarin om ’n professionele trustee aan te stel om die finansies te administreer aangesien dit ’n bron van toekomstige konflik in die familie uitskakel. Oorweeg ook wie die voog behoort te wees, en of dié persoon ook ’n trustee moet wees.

 

3. Voorsien vir jou kind se opvoeding

Verseker dat jy genoeg lewensdekking het om vir jou kind se opvoeding voorsiening te maak. Indien jou huidige lewensdekking nie voldoende is om in hulle opvoedkundige behoeftes te voorsien nie, is Liberty se Leefstylbeskermer EduCator-voordeel die ideale produk om in hierdie behoefte te voorsien, aangesien dit ontwerp is om te voorsien in die kind se onderrig en ander opvoedkundige behoeftes. Die geld word direk aan die opvoedkundige instansie uitbetaal, wat waarborg dat die fondse gebruik sal word vir die doel waarvoor dit beoog was. Benewens skoolgeld betaal dit ook vir naskoolse opleiding, beide plaaslik en by sekere goedgekeurde internasionale instansies. Daar is ook voorsiening gemaak vir die betaling van ’n bykomende toelaag en ’n prestasietoelaag.

 

4. Begin vir hulle welvaart skep

Deur ’n belastingvrye spaarrekening in jou kind se naam te open, kan jy begin om maandeliks by te dra sodat hulle teen die tyd wat hulle begin werk, oor ’n beduidende belastingvrye belegging beskik waartoe hulle verder kan bydra, sodat hulle hul eie nalatenskap kan bou. Die ware voordeel van belastingvrye spaarplanne word op die lang termyn ervaar, wanneer die belastingbesparing beduidend word.

 

5. Nalatenskap oor generasies heen ’n Lewende trust (inter vivos-trust) kan ’n gepaste opsie wees indien jy groeibates het wat vir toekomstige geslagte in die familie behoort te bly, byvoorbeeld, die vakansiehuis aan die kus, die wildplaas of die kommersiële gebou wat ’n verhuringsinkomste lewer.

 

6. Oorweeg jou opsies deeglik

’n Trust behoort geskep te word om rykdom vir toekomstige geslagte te bewaar, en verder om te verseker dat rykdom groei en nie verminder nie. Die besluit om bates in ’n lewende trust te plaas, behoort nie ligtelik geneem te word nie. Indien jy jouself tot die trust verbind het, kan dit duur wees om jou daarvan los te maak. Daar is ook tans ’n groot mate van onsekerheid oor die belastingsituasie van inter vivos-trusts. Ongeag die onsekerheid, is ’n inter vivos-trust die korrekte pad om te volg indien jy ’n bate het wat jy in die familie vir jou nageslag wil behou en daarom teen swak besluitneming deur jou begunstigdes wil beskerm, selfs al is dit belastinggewys ’n duur opsie.

 

7. Opvoedkundige trust

Talle grootouers wil ’n erfporsie vir hul kleinkinders se opvoeding nalaat. Dit voorsien nie net in die kleinkind se opvoedkundige behoeftes nie, maar verlig ook die finansiële druk op die ouers. Dit is noodsaaklik dat dié nalatenskap beskerm word teen onbekende risiko’s soos bankrotskap of slegte skuld wat die ouers mag aangaan, egskeiding of swak beleggingsbesluite. ’n Bemaking aan ’n testamentêre trust wat geskep word ten bate van die kinders se opvoeding, kan aan hierdie behoefte voldoen. Dit is ook ’n belastingdoeltreffende oplossing aangesien ’n testamentêre trust wat vir minderjariges geskep word, die voordeel het dat dit as ’n natuurlike persoon belas word teenoor die vaste koers wat op inter vivos-trusts van toepassing is.

Lewensversekering is ’n wonderlike bemakingsmetode aangesien die opbrengs vanaf ’n bron buite die boedel kom, wat dit minder ingewikkeld kan maak. Jy kan die Liberty Beneficiary Trust Fund oorweeg wat die nalatenskap kan bewaar totdat die kind ‘groot is’. Die Liberty Beneficiary Trust Fund is in werklikheid ’n inter vivos-trust wat geregistreer is en wat gemagtigde trustees het wat die fondse wat vir jou spesifieke begunstigde geoormerk is, sal bestuur.

 

8. Moenie uit die graf heers nie

Wanneer jy ‘n erflating maak, moet jy verseker dat jou opdragte so eenvoudig as moontlik is en dat jy die versoeking weerstaan om uit die graf te heers. Vermy oudmodiese metodes soos vruggebruik en fidei commissums wat omslagtig is om te bestuur en te beheer en wat uiteindelik hartseer vir almal kan veroorsaak. Wend eerder testamentêre trusts aan om aan hierdie vereistes te voldoen aangesien hulle baie meer aanpasbaar is.

Probeer ook om nie jou begunstigdes vir ewig aan mekaar te verbind nie. Bemaak die huis aan jou vrou en, indien moontlik, kontant uit ’n lewenspolis aan jou kinders, eerder as om vruggebruik op die huis aan jou vrou te bemaak terwyl jy die huis aan jou kinders bemaak.

Dink oor jou huweliksvoorwaardes en bepaal waarop jou eggenote geregtig is aan die hand van die manier hoe julle getroud is. Verseker dat jy genoeg kontant in jou boedel het sodat vaste bates nie verkoop hoef te word nie. Markwaarde word selde, indien ooit, tydens ’n gedwonge verkoop gerealiseer.

 

9. Laat ’n liefdadigheidserfenis na

Jy kan ook ’n bemaking aan ’n liefdadigheidstrust oorweeg. Daar is talle geregistreerde nie-winsgewende organisasies en openbare voordeel-organisasies wat vra dat jy ’n bemaking aan hulle as jou blywende nalatenskap maak. Nie baie gewone mense is in ’n posisie om dit te doen sonder om hul geliefdes te benadeel nie, aangesien min mense soveel besteebare kontant het.

 

10. Sedeer ’n lewenspolis

’n Mens kan nogtans oorweeg om die opbrengs van ’n lewensversekeringspolis aan ’n openbare voordeel-organisasie na te laat. Die individu betaal die premie elke maand aan die organisasie, wat op hulle beurt die premie op die polis betaal. Die individu kan dan die maandelikse bydraes as ʼn donasie aan die openbare voordeel-organisasie van belasting aftrek en so ’n belastingkorting kry. Wanneer die versekerde lewe te sterwe kom, eis die organisasie en ontvang die voordeel. Hoewel die opbrengs as ’n bate in die oorledene se boedel geag sal word, sal die meegaande korting toegelaat word, met die resultaat dat geen belasting op die opbrengs gehef sal word nie.

 

Bron: Liberty

Ander Artikels

Kry só die beste agent as jy huis verkoop
Vir baie van ons gaan die verkoop van ’n eiendom gepaard met hoë vlakke van angstigheid en onheil. So, waar kry mens iemand wat jy kan vertrou om jou deur die gevare en slaggate van die verkoopstransaksie te stuur? Volgens die Rawson Eiendomme is daar ’n paar belangrike goed om na op te let.   […]
Inkopies kan terapeuties wees
Dit is al gesê dat om op ʼn inkopie-tog te gaan negatief konnotasies het. Onder andere word materialisme en selfbevrediging voorgehou as redes om nie te koop nie. Om te koop en loerkoop (“window-shopping”) kan egter terapeuties wees, help jou om verandering te hanteer en verbeter jou bui. Moenie inkopie-terapie sommer afmaak as iets ligsinnig […]
Ken jou regte as ʼn deeltiteleienaar
Om in ʼn deeltitelkompleks te bly, het baie voordele. Dit kan egter minder aangenaam wees om te bly in ʼn kompleks wat deur andere bestuur word, veral as die voorsitter van die regspersoon hom of haar verbeel dat hy of sy meer magte as enigeen van die ander inwoners het. Laat ons dit duidelik stel: […]
1 2 3 160