Teen watter koers sal huispryse in 2016 styg?

Maandag, Desember 7th, 2015

Eugene Brink

 

Die geleidelike afwaartse neiging in die plaaslike jaarlikse huisprysgroei sedert die einde van 2014 het tot in November 2015 voortgeduur, sê Jacques du Toit, eiendomsontleder by Absa.

“Groei op ‘n jaargrondslag in die gemiddelde nominale waarde van huise in die middelsegment van die Suid-Afrikaanse huismark het van 4,6% in Oktober verder tot 4,2% in November afgeneem. Op ‘n maandelikse grondslag het huisprysgroei afgeneem tot ’n bykans onbeduidend vlak van minder as 0,1% in November, wat bygedra het tot die dalende neiging in die jaar-tot-jaar groei in pryse,” het hy gesê.

Hierdie tendense in die waarde van huise is op die Absa-huisprysindekse gegrond, wat gegrond is op aansoeke vir verbandfinansiering vir middelsegment klein, mediumgrootte en groot huise wat deur die bank ontvang en goedgekeur is.

Du Toit sê faktore wat op die ekonomie, huishoudelike finansies en verbruikersvertroue betrekking het, sal vir die toekomstige prestasie van die residensiële eiendomsmark belangrik bly. “Ekonomiese groei sal na verwagting in 2016 taamlik gedemp bly, met toenemende inflasionêre druk, onder andere as gevolg van ʼn verwagte styging in voedselpryse en ʼn daling in die rand se wisselkoers. Teen hierdie agtergrond sal rentekoerse na verwagting volgende jaar en in 2017 verder styg. Hierdie faktore sal huishoudelike finansies en die bekostigbaarheid van behuising en verbandfinansiering negatief beïnvloed.”

Hy sê nominale huisprysgroei van 5%-6% word vir 2016 in die vooruitsig gestel, met ʼn risiko dat dit laer kan wees, gesien teen die agtergrond van tendense en vooruitsigte in die ekonomie en die verbruikersektor. “Gegrond op die vooruitsigte vir nominale prysgroei en die inflasiekoers gemeet aan die gemiddelde verbruikersprysindeks, sal werklike groei in huispryse na verwagting in die volgende 12-18 maande onder geweldige druk wees.”

Die gemiddelde nominale waarde van huise in elk van die middelsegmentkategorieë was in November 2015 soos volg:

  • Klein huise (80m² – 140m²): R877 000
  • Mediumgrootte huise (141m² – 220 m²): R1 241 000
  • Groot huise (221m² – 400m²): R1 989 000

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170