Deeltitel V & A: Swartlys van eienaars wat nie heffings betaal

Vrydag, Maart 4th, 2016

Vraag:

 

Mag ’n beheerliggaam ʼn eienaar wat agterstallig is met heffings laat swartlys nadat hulle in kennis gestel is van die voorneme om dit binne 20 werksdae te doen?

Wanneer ʼn inwoner nalaat om hulle huur te betaal, gee ons hulle kennis dat hulle binne 20 werksdae by ʼn kredietburo geswartlys gaan word wat aan ITC gekoppel is.

Volgens die kredietburo mag dieselfde proses toegepas word teen eienaars wat nalaat om hulle heffings te betaal. Ek wil egter verifieer of dit ʼn wettige optrede is aangesien ek nog nooit tevore rede gehad het om dit te doen nie.

 

Antwoord:

 

Nee, na my mening kan ʼn beheerliggaam nie ʼn eienaar wat agterstallig is laat swartlys deur daardie eienaar by ʼn kredietburo aan te kla nie.

ʼn Kredietburo bestaan om data te versamel en in stand te hou en verslae uit te reik wat betrekking het op “verbruikers”. ʼn Deeltitelbeheerliggaam is nie ʼn “kredietverskaffer” nie en vir die doelwitte van die Nasionale Kredietwet is eienaars van eenhede nie “verbruikers” nie.

Die verantwoordelikheid om heffings te betaal spruit nie voort uit kredietooreenkomste nie maar uit statutêre bepalings in die Wet op Deeltitels.

 

Bron: Paddocks

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170