Suid-Afrikaners moet verstandig bestee en spaar

Donderdag, Julie 14th, 2016

 

Dit is Nasionale Spaarmaand en daar is geen beter tyd vir Suid-Afrikaners om die belangrikheid van spaar te oorweeg nie. Ekonomiese druk, stygende inflasie en hoër kostes verbonde aan skuld sal voortgaan om die werklike koopkrag van verbruikers te erodeer, wat die alreeds weerlose verbruiker nader aan die afgrond stoot.

“Dit is veral belangrik, veral wanneer tye moeilik is, vir Suid-Afrikaners om kontantreserwes op te bou, sodat wanneer ʼn onverwagte uitgawe opduik daar genoeg spaargeld beskikbaar is om te kan gebruik. Om ʼn buffer in plek te hê sal die behoefte verlig om meer te leen en uiteindelik help om die skuldsiklus te breek,” sê Lezanne Human, HUB van FNB Spaar, Beleggings en Fidusiêre Dienste.

Terwyl dag-tot-dag uitgawes vermeerder wat mag bydra tot ʼn hoër koste in diensskuld, mag Suid-Afrikaners voel dat hulle in ʼn finansiële hoek gedruk word, met niks oor om te spaar nie. Daar is geen beter tyd as nou nie om terug te staan en jou finansiële posisie te hersien nie.

Begin deur ʼn omvattende begroting op te stel; sluit jou inkomste in, wat jy skuld en jou uitgawes – spaargeld behoort ook deel van jou persoonlike begroting uit te maak. Dit sal jou ʼn duidelike prentjie gee van waar jy op alledaagse besteding kan snoei, watter skuld jy eerste moet begin afbetaal en hoeveel jy maandeliks by jou spaargeld kan voeg.

Wat meer is, rentekoerse op kontantbesparings en beleggingsrekenings is tans hoog. “Nie net vermeerder die opbrengste op dieselfde kapitaal wat geïnvesteer is nie, maar as daardie opbrengste her-investeer word saam met die kapitaal, vermeerder die saamgestelde rente beduidend,” sê Human.

 

Bron: FNB

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170