Spaar vir aftrede en jou kinders se opvoeding: Wat kom eerste?

Vrydag, Mei 29th, 2015

In die huidige ekonomiese klimaat vind Suid-Afrikaanse gesinne hulle dikwels tussen die duiwel en die diep blou see wanneer besluite geneem moet word oor spaar vir die toekoms.

 

Waarvoor behoort jy eerste te spaar? Jou kinders se opvoeding en dan aftrede? Of omgekeerd? Danelle van Heerde, hoof van adviesprosesse by Sanlam Persoonlike Finansiering, is van mening dat een finansiële prioriteit altyd voorkeur moet geniet – spaar vir aftrede.

 

“Baie mense stel uit om vir aftrede te begin spaar want hulle glo dit is belangriker om eers geld vir hulle kinders se opvoeding weg te sit. Hulle dink hulle sal kan inhaal om vir aftrede te spaar sodra hulle kinders begin werk. Sommiges glo dat met ʼn goeie opvoeding hulle kinders vir hulle sal kan sorg op hulle oudag,” sê Van Heerde.

 

Sy glo egter dat aftrede eerste kom – en wel om die volgende redes:

  1. Jy kan nie geld vir aftrede leen nie. Jy kan egter vir jou kinders se opvoeding leen, gewoonlik teen baie goeie rentekoerse. Ander opsies is ook beskikbaar, insluitend beurse. Dit mag ook ʼn goeie idee wees om jou kinders aan te moedig om ʼn “gap”-jaar te neem om geld te verdien en die werk-omgewing te ervaar voordat hulle met hulle studies begin. Dit sal hulle ook ʼn beter idee gee van die loopbaanrigting wat hulle wil inslaan.
  2. Jou kinders is nie jou aftreefonds nie. “Ons is alreeds die ‘toebroodjie-generasie’. Baie mense voorsien finansieel nie net vir hulle kinders nie, maar ook vir hulle ouers, wat nie genoegsaam vir hulle aftrede gespaar het nie. En in alle waarskynlikheid sal jy langer leef as wat jou ouers sal. Wil jy werklik so ʼn swaar finansiële las op jou kinders plaas, wat vir hulle eie gesinne sal moet sorg?” vra Van Heerde.
  3. Jy moet toelaat dat samestelling (“compounding”) sy towerkrag uitoefen. Samestelling is al die agste wonder van die wêreld genoem. Hoe vroeër jy vir aftrede begin spaar, hoe meer sal jou geld eksponensiaal groei totdat jy die dag aftree. “Ons maatstaf is dat as jy in jou twintigs begin spaar, jy ten minste 10% van jou maandelikse salaris sal moet spaar om ʼn pensioen van 60% van jou finale salaris op ouderdom 65 te geniet. Hierdie syfer vermeerder egter tot 15% as jy in jou dertigs begin, en 20% as jy eers in jou veertigs geld begin wegsit.”
  4. Mense begin later in hulle lewe met ʼn gesin. Indien jy in jou laat-dertigs met ʼn gesin begin, sal jou kinders die arbeidsmark waarskynlik eers betree wanneer jy wil aftree. Dit sal ʼn reuse las op hulle plaas om na jou te moet omsien wanneer hulle moontlik self nog nie baie verdien nie.
  5. Jy moet vir jou kinders ʼn voorbeeld stel. Dit is absoluut noodsaaklik dat jou kinders vir hulle eie aftrede begin spaar vanaf die dag wat hulle hulle eerste salaristjek ontvang. Die beste manier vir hulle om hierdie belangrike les te leer, is om jou voorbeeld te volg. As jy spaar vir aftrede nie ʼn prioriteit gemaak het nie, wees eerlik oor jou fout en verduidelik aan hulle wat jy moes gedoen het en waarom.

 

“Om vir die toekoms te spaar beteken om keuses te maak en ʼn balans te skep tussen wedywerende finansiële eise,” sê Van Heerde.

 

“Voorsiening vir aftrede kom altyd eerste en as jy daarna geld oor het, kan jy daarvan wegsit vir jou kinders se opvoeding. ʼn Professionele finansiële adviseur sal kan uitwerk hoeveel jy vir jou aftrede sal benodig, en ʼn beleggingsplan dienooreenkomstig opstel,” sluit sy af.

 

Bron: Sanlam (www.sanlam.co.za)

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170