Skadevergoeding teen winkeleienaar: ‘n Hof beslis

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Sanette de Jager

 

 

 

In die saak Govender v Salgados Fruiters T/A Lyndhurst Food Basket And Another 2009 (9) SA500 (hierna die “saak” genoem) was die feite soos volg:

Die Eiser het die Verweerder se winkel besoek as ’n kliënt. Terwyl hy sy inkopies doen, vind daar ’n poging tot roof in die winkel plaas. Die rower vra die teller van die winkel om die geld uit die kasregister te haal, maar die teller weier om dit te doen. Die Eiser word vervolgens in die voorval deur die rower geskiet.

Die Eiser het die hof genader met ’n eis vir skadevergoeding teen die Verweerder. Volgens die Eiser was dit die plig van die Verweerder om te verseker dat hy, die Eiser, veilig sou wees en beskerm word wanneer hy die Verweerder se winkel besoek. Die Eiser het verder geargumenteer dat die nalatigheid van die teller om die geld te oorhandig toe die rower dit vereis, daartoe gelei het dat hy geskiet is. Met ander woorde: sou die teller, wat ’n werknemer van die Verweerder was, die geld oorhandig het toe die rower dit vereis het, sou die rower nooit die Eiser geskiet het nie.

Die hof het egter bevind dat die Verweerder of sy werknemer nie nalatig opgetree het in die omstandighede nie. Die kousale verband waarna tussen die werknemer en die Verweerder verwys is, is ook nie behoorlik  deur die Eiser bewys nie. Ten opsigte van die vraag of die Verweerder ’n plig gehad het om te sorg dat die Eiser veilig  in sy winkel is, dit wil sê die plig om te voorkom dat moontlike skade aan kliënte aangerig kan word deur die geld dadelik te oorhandig wanneer die rower dit vereis, het die hof die volgende kommentaar gelewer:

“… om die verpligting tot voorsorg in sulke omstandighede uit te brei sou die lewe in hierdie land ondraaglik maak en ʼn verpligting op winkeleienaars en bewoners te wyd versprei. Die meeste banke en winkels ondervind ʼn vlaag van ongepresedente gewapende rooftogte, en om te verwag dat hulle moet toegee aan onwettige eise van gewapende rowers sou die verpligting te wyd versprei en was onprakties.”

Die hof was dus van mening dat die plig van winkeleienaars nie so ver uitgebrei kan word om te verwag dat hulle die veiligheid van hul kliënte moet verseker nie. Ons lewe in ’n land waar daar daagliks rooftogte plaasvind en dit sou onredelik en onprakties wees om van elke winkel en onderneming te verwag dat hul jou veiligheid moet verseker die oomblik wanneer jy hul perseel binnegaan.

Die hof het die eis vir skadevergoeding van die hand gewys. Hierdie is goeie nuus vir alle winkeleienaars en plaas verligting op hul plig teenoor kliënte.

 

 

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150