Sewe lesse vir entrepreneuriese instellings

Maandag, Julie 29th, 2013

Akademia, die Solidariteit Beweging se eie hoëronderwysinstelling, het in Mei vanjaar ʼn uiters geslaagde entrepreneursdag aangebied. Een van die hoogtepunte van die dag was Louis van der Watt, die uitvoerende hoof van die Atterbury-groep, se gesprek oor entrepreneurskap. Appie Pienaar het hierdie geleentheid bygewoon.

ʼn Entrepreneur is iemand wat ʼn geleentheid raaksien om iemand anders se probleem teen betaling op te los, aldus Louis van der Watt van Atterbury. Die belangrikste eienskappe van entrepreneurs is hardwerkendheid, geloof in jou eie vermoë en geloof in jou produk. Die geloof in ons produk, naamlik uitmuntende diens aan ons lede, is een van die belangrike redes vir die sukses van Solidariteit.

Van der Watt noem sewe belangrike lesse vir entrepreneuriese instellings:

  1. Deurlopende vernuwing en verbetering: Vernuwing hoef nie altyd drastiese of revolusionêre verandering te behels nie. Elke personeellid moet voortdurend dink aan klein veranderings wat ʼn verbetering in bestaande praktyke binne die werkomgewing teweeg kan bring.
  2. Oorkom die vrees vir mislukking: Entrepreneuriese instellings is nie bang vir mislukking nie. Neem eerder ʼn verkeerde besluit en stel dit later reg as om langs die kantlyn te staan en niks te doen nie.
  3. Stel mense aan wat oplossinggedrewe is, nie probleemgedrewe nie: ʼn Kollega wat gedurig negatief is, trek die res van die personeel saam ondertoe en skep ʼn negatiewe werkomgewing.
  4. Gedeelde kultuur: Mense wat dieselfde kultuur deel, werk makliker saam om doelwitte te bereik. Hierdie kultuur sluit in gedeelde taal en afkoms, maar sluit ook waardes in soos hardwerkendheid, prestasiegedrewenheid, passie vir ʼn saak en onderlinge lojaliteit.
  5. Moenie skroom om ʼn personeellid buite sy of haar veld aan te wend nie: Ons stel dikwels persone aan op grond van kwalifikasies en ervaring, maar dit beteken nog nie die persoon het ʼn passie vir ʼn spesifieke taak nie. Entrepreneuriese instellings sal waag om so ʼn persoon in ʼn nuwe posisie te ontplooi indien die persoon ʼn passie daarvoor het.
  6. Verstaan die kuns van onderhandeling: Probeer om jouself in die ander party se posisie te plaas. ʼn Transaksie word suksesvol beklink wanneer ons verstaan wat in die ander party se kop aangaan.
  7. Harde werk: Entrepreneurs erken die rol wat ervaring in hul welslae speel. Wees bereid om 10 000 ure (vyf jaar) se harde werk in te sit ten einde die nodige ondervinding op te doen om werklik suksesvol te wees binne jou terrein van spesialisasie.

Solidariteit gaan ʼn toekoms vol uitdagings tegemoet, ʼn toekoms waar ons die voortsetting van die groei van die afgelope dekade nie as vanselfsprekend kan aanvaar nie. Ten einde hierdie toekoms met vertroue tegemoet te loop, sal die instelling, sy personeel en sy lede toenemend entrepreneuries moet begin dink.

•        Appie Pienaar is die finansiële hoof van Solidariteit.

Kommentaar is gesluit.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170