Riglyne vir die aankoop van eiendom uit ’n bestorwe boedel

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Met die stygende lewenskoste en die verswakkende ekonomie is almal op die uitkyk vir ’n winskoop. ‘n Boedeleiendom kan inderdaad soms goeie waarde vir geld wees. Ons vind dikwels dat, selfs in gevalle waar daar heelwat bates in ’n boedel is, daar ’n kontanttekort ontstaan as gevolg van swak boedelbeplanning of geweldige mediese onkoste voor die afsterf van die oorledene.  In sulke gevalle is dit soms nodig dat van die eiendomme verkoop moet word om hierdie tekort aan te vul.

Dit moet gewoonlik ook redelike dringend geskied aangesien die Meester van die Hooggeregshof en die erfgename heelwat druk op die eksekuteur plaas om die boedel af te handel en koste te beperk.

Hou egter die volgende in gedagte indien u dit oorweeg om eiendom uit ’n bestorwe boedel te koop:

 

  1. Vertragings

Slegs die eksekuteur van die boedel het die mag om ’n koopooreenkoms aan te gaan. Die aanstelling van die eksekuteur deur die Meester van die Hooggeregshof neem gemiddeld tussen 2 en 6 weke, maar in uiterste gevalle kan dit maande neem. Enige kontrak wat voor sodanige aanstelling aangegaan is, sal nietig wees.

 

  1. Toestemmings

By die verkoop van ’n boedeleiendom is die transaksie ALTYD onderworpe aan die toestemming van die erfgename en die goedkeuring van die Meester van die Hooggeregshof. Hoewel dit in die meeste gevalle ’n blote formaliteit is, het dit egter die potensiaal om in ’n tameletjie te ontaard, veral waar daar onmin is tussen die onderskeie erfgename.

Die toestemming van die Meester kan ook tot redelike vertragings in die proses lei en die tydperke waarbinne toestemmings gegee word is onvoorspelbaar.

 

  1. Toestand van die eiendom

Die kanse dat die eiendom taamlik verwaarloos gaan wees, is uit die aard van die saak groot, veral as die oorledene tydens die laaste paar maande van sy lewe bejaard of siek was.

Indien daar verborge gebreke in die eiendom is wat eers ’n jaar of wat later na vore kom, het jy geen verhalingsreg teen die boedel as dit reeds afgehandel is nie. Dit is dus baie belangrik dat die kontrak só opgestel moet wees dat dit jou belange beskerm.  Dit is beslis die moeite werd om regshulp te kry, al kos dit jou ’n paar rand ekstra.

Die kontrak moet ten minste die volgende bepalings bevat:

  1. Dit moet ONDERWORPE wees aan die verkryging van die toestemmings van die Meester en die erfgename, gekoppel aan redelike tydperke.

 

  1. ’n Waarborg moet deur die verkoper verskaf word dat alle geboue op bouplanne aangedui word. Dit sou ook ’n goeie idee wees om ’n voorwaarde in die kontrak te hê dat ’n volledige inspeksie deur professionele bou-inspekteurs gedoen moet word om verborge gebreke te identifiseer en aan te spreek.

 

  1. Elektrisiteitsnakomingsertifikate, gassertifikate en kewersertifikate moet verskaf word.

 

  1. Ongestoorde okkupasie en besit moet met registrasie geneem kan word.

 

Bron: Rauch Gertenbach Prokureurs

 

Ander Artikels

Belangrike belastingwenke vir 2017
Karen van der Berg     Daar is een ding wat jaar na jaar vas bly staan: Belasting moet betaal en bewyse daarvan moet ingedien word. Vir die meeste mense veroorsaak dit ʼn groot kopseer en slapelose nagte. Dit is egter nie nodig nie, sê Coba Boshoff, ʼn belastingkonsultant van die Paarl. “Daar is sekere […]
Die 2 soorte verkeersboetes
Sanette Viljoen       Dit is belangrik om te verstaan dat daar twee tipes verkeersboetes bestaan en ook om te weet wat is elkeen se risiko.   Artikel 341-boete Hierdie boete word uitgereik wanneer dit nie duidelik is wie die bestuurder van die motor is nie. Voorbeelde van hierdie boetes is ‘n parkeerkaartjie of […]
Deeltitel: Geiser-instandhouding en aanspreeklikheid vir koste
Anton Kelly   Daar is iets onvermydelik in verband met die koste van geiser-instandhouding en –vervanging: die betrokke eienaar is aanspreeklik vir alles waarvoor die regspersoon se versekering nie betaal nie! Dit help as mens die bepalings verstaan wat hierdie “geen wegkruipplek”-situasie skep. In die meeste moderne residensiële skemas is die geiser in die eenheid […]
1 2 3 139