Riglyne vir die aankoop van eiendom uit ’n bestorwe boedel

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Met die stygende lewenskoste en die verswakkende ekonomie is almal op die uitkyk vir ’n winskoop. ‘n Boedeleiendom kan inderdaad soms goeie waarde vir geld wees. Ons vind dikwels dat, selfs in gevalle waar daar heelwat bates in ’n boedel is, daar ’n kontanttekort ontstaan as gevolg van swak boedelbeplanning of geweldige mediese onkoste voor die afsterf van die oorledene.  In sulke gevalle is dit soms nodig dat van die eiendomme verkoop moet word om hierdie tekort aan te vul.

Dit moet gewoonlik ook redelike dringend geskied aangesien die Meester van die Hooggeregshof en die erfgename heelwat druk op die eksekuteur plaas om die boedel af te handel en koste te beperk.

Hou egter die volgende in gedagte indien u dit oorweeg om eiendom uit ’n bestorwe boedel te koop:

 

  1. Vertragings

Slegs die eksekuteur van die boedel het die mag om ’n koopooreenkoms aan te gaan. Die aanstelling van die eksekuteur deur die Meester van die Hooggeregshof neem gemiddeld tussen 2 en 6 weke, maar in uiterste gevalle kan dit maande neem. Enige kontrak wat voor sodanige aanstelling aangegaan is, sal nietig wees.

 

  1. Toestemmings

By die verkoop van ’n boedeleiendom is die transaksie ALTYD onderworpe aan die toestemming van die erfgename en die goedkeuring van die Meester van die Hooggeregshof. Hoewel dit in die meeste gevalle ’n blote formaliteit is, het dit egter die potensiaal om in ’n tameletjie te ontaard, veral waar daar onmin is tussen die onderskeie erfgename.

Die toestemming van die Meester kan ook tot redelike vertragings in die proses lei en die tydperke waarbinne toestemmings gegee word is onvoorspelbaar.

 

  1. Toestand van die eiendom

Die kanse dat die eiendom taamlik verwaarloos gaan wees, is uit die aard van die saak groot, veral as die oorledene tydens die laaste paar maande van sy lewe bejaard of siek was.

Indien daar verborge gebreke in die eiendom is wat eers ’n jaar of wat later na vore kom, het jy geen verhalingsreg teen die boedel as dit reeds afgehandel is nie. Dit is dus baie belangrik dat die kontrak só opgestel moet wees dat dit jou belange beskerm.  Dit is beslis die moeite werd om regshulp te kry, al kos dit jou ’n paar rand ekstra.

Die kontrak moet ten minste die volgende bepalings bevat:

  1. Dit moet ONDERWORPE wees aan die verkryging van die toestemmings van die Meester en die erfgename, gekoppel aan redelike tydperke.

 

  1. ’n Waarborg moet deur die verkoper verskaf word dat alle geboue op bouplanne aangedui word. Dit sou ook ’n goeie idee wees om ’n voorwaarde in die kontrak te hê dat ’n volledige inspeksie deur professionele bou-inspekteurs gedoen moet word om verborge gebreke te identifiseer en aan te spreek.

 

  1. Elektrisiteitsnakomingsertifikate, gassertifikate en kewersertifikate moet verskaf word.

 

  1. Ongestoorde okkupasie en besit moet met registrasie geneem kan word.

 

Bron: Rauch Gertenbach Prokureurs

 

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150