Riglyne vir die aankoop van eiendom uit ’n bestorwe boedel

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Met die stygende lewenskoste en die verswakkende ekonomie is almal op die uitkyk vir ’n winskoop. ‘n Boedeleiendom kan inderdaad soms goeie waarde vir geld wees. Ons vind dikwels dat, selfs in gevalle waar daar heelwat bates in ’n boedel is, daar ’n kontanttekort ontstaan as gevolg van swak boedelbeplanning of geweldige mediese onkoste voor die afsterf van die oorledene.  In sulke gevalle is dit soms nodig dat van die eiendomme verkoop moet word om hierdie tekort aan te vul.

Dit moet gewoonlik ook redelike dringend geskied aangesien die Meester van die Hooggeregshof en die erfgename heelwat druk op die eksekuteur plaas om die boedel af te handel en koste te beperk.

Hou egter die volgende in gedagte indien u dit oorweeg om eiendom uit ’n bestorwe boedel te koop:

 

  1. Vertragings

Slegs die eksekuteur van die boedel het die mag om ’n koopooreenkoms aan te gaan. Die aanstelling van die eksekuteur deur die Meester van die Hooggeregshof neem gemiddeld tussen 2 en 6 weke, maar in uiterste gevalle kan dit maande neem. Enige kontrak wat voor sodanige aanstelling aangegaan is, sal nietig wees.

 

  1. Toestemmings

By die verkoop van ’n boedeleiendom is die transaksie ALTYD onderworpe aan die toestemming van die erfgename en die goedkeuring van die Meester van die Hooggeregshof. Hoewel dit in die meeste gevalle ’n blote formaliteit is, het dit egter die potensiaal om in ’n tameletjie te ontaard, veral waar daar onmin is tussen die onderskeie erfgename.

Die toestemming van die Meester kan ook tot redelike vertragings in die proses lei en die tydperke waarbinne toestemmings gegee word is onvoorspelbaar.

 

  1. Toestand van die eiendom

Die kanse dat die eiendom taamlik verwaarloos gaan wees, is uit die aard van die saak groot, veral as die oorledene tydens die laaste paar maande van sy lewe bejaard of siek was.

Indien daar verborge gebreke in die eiendom is wat eers ’n jaar of wat later na vore kom, het jy geen verhalingsreg teen die boedel as dit reeds afgehandel is nie. Dit is dus baie belangrik dat die kontrak só opgestel moet wees dat dit jou belange beskerm.  Dit is beslis die moeite werd om regshulp te kry, al kos dit jou ’n paar rand ekstra.

Die kontrak moet ten minste die volgende bepalings bevat:

  1. Dit moet ONDERWORPE wees aan die verkryging van die toestemmings van die Meester en die erfgename, gekoppel aan redelike tydperke.

 

  1. ’n Waarborg moet deur die verkoper verskaf word dat alle geboue op bouplanne aangedui word. Dit sou ook ’n goeie idee wees om ’n voorwaarde in die kontrak te hê dat ’n volledige inspeksie deur professionele bou-inspekteurs gedoen moet word om verborge gebreke te identifiseer en aan te spreek.

 

  1. Elektrisiteitsnakomingsertifikate, gassertifikate en kewersertifikate moet verskaf word.

 

  1. Ongestoorde okkupasie en besit moet met registrasie geneem kan word.

 

Bron: Rauch Gertenbach Prokureurs

 

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161