(Redelike) goeie nuus vir huiseienaars

Dinsdag, Maart 8th, 2016

Eugene Brink

 

Ten spyte van die droewige nuus oor die ekonomie en die eiendomsmark waarmee ons daagliks gekonfronteer word, is alles nog nie verlore nie en dit blyk dat ons die storm wel in ʼn mate die hoof bied.

Jacques du Toit, eiendomsanalis by Absa, sê die nominale jaar-op-jaar-groei (j/j) in die gemiddelde waarde van huise in die middelsegment van die mark het in die eerste twee maande van 2016 bestendig rondom die vlak van 6% gebly.

“Die twee middelsegmentkategorieë van mediumgrootte en groot huise het in Februarie ʼn effens laer prysgroei op ʼn nominale j/j-grondslag getoon. In die kategorie vir klein huise was daar egter ʼn sprong in prysgroei, maar die groei was steeds laer as in die ander twee segmente,” sê Du Toit.

Die sleutelfaktor by al hierdie tendense is die bekostigbaarheidsaspek. Voornemende kopers koop goedkoop en klein weens hoë skuldvlakke en die stygende lewenskoste waarmee huishoudings te kampe het. Dit is waarom daar ʼn buitengewoon groot opswaai in die vraag, transaksies en registrasies van meenthuise en tweeslaapkamerhuise is, met gepaardgaande groter prysgroei vergeleke met duurder eiendomme.

Hierdie tendense is ietwat strydig met die meedoënlose dalings in huisprysgroei wat in 2014 en 2015 ondervind is, maar die moeilike toestande is ongelukkig nog geensins verby nie. “Die verwagting is dat verbruikers deur die loop van 2016 verhoogde finansiële druk sal ondervind. Reële ekonomiese groei sal na verwagting verder verlangsaam tot slegs 0,9% vanjaar van 1,3% in 2015, terwyl die kerninflasiekoers van die verbruikersprysindeks na verwagting gemiddeld 6,4% sal wees vergeleke met 4,6% verlede jaar.”

Hy sê in die lig van toenemende inflasiedruk sal rentekoerse na verwagting die res van die jaar met ʼn verdere 75 basispunte styg ná die styging van 50 basispunte in Januarie. “Dit sal die prima uitleenkoers en veranderlike verbandkoerse wat tans op 10,25% staan, teen die einde van die jaar tot ʼn vlak van 11% laat styg. Verdere rentekoersverhogings sal die bekostigbaarheid van verbandfinansiering negatief beïnvloed en ʼn demper plaas op aktiwiteitsvlakke en die prestasie van die huismark asook die verbandmark.

“Teen die agtergrond van bogenoemde verwagtings sal nominale huisprysgroei na verwagting verlangsaam van ongeveer 6% verlede jaar tot ʼn vlak van ongeveer 5% vanjaar.”

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170