Niks gratis met rentevrye lenings aan trusts vir belastingdoeleindes

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Ayanda Masina

 

Dit is geen geheim dat die wetgewer al vir geruime tyd die waargenome skuiwergat wil toemaak wat belastingbetalers gebruik om boedelbelasting en donasiebelasting te vermy deur bates oor te dra na ʼn trust deur ʼn rentevrye lening.

Die waargenome skuiwergat behels dat die belastingbetaler sy/haar bates aan ʼn trust verkoop, en dikwels aan die trust ʼn rentevrye lening of ʼn lening met rente onder markkoerse toestaan, wat deur die trust gebruik word as betaling vir die bates. In die praktyk lei sodanige rentevrye lenings nie na donasiebelasting nie en die bates so bekom word nie vir boedelbelastingdoeleindes ingesluit nie.

Op 8 Julie 2016 is die wysigingswetsontwerp op belastingwette vrygestel vir openbare kommentaar. Die wetsontwerp bevat voorgestelde wysigings aan die Wet op Inkomstebelasting wat ten doel het om hierdie waargenome skuiwergat aan te spreek. Dit is nogal eienaardig dat die SAID ʼn skuiwergat waarneem wat intervensie vereis, aangesien die Wet op Inkomstebelasting alreeds aan die SAID diskresie verleen om donasiebelasting te hef waar dit glo ʼn persoon ʼn vrywillige beskikking gemaak het. Klaarblyklik is die wetgewer se bedoeling om ʼn belastingbetaler se vermoë te beperk om rykdom oor te dra sonder om aan belasting onderworpe te wees deur die volgende wysigings voor te stel:

Waar die verkoper (ʼn natuurlike persoon/maatskappy verbind aan ʼn natuurlike persoon tot die trust) bates aan ʼn trust verkoop en die verkoop van daardie bates word gefinansier deur middel van ʼn rentevrye lening of ʼn lening met rente onder markkoerse, sal die volgende belasting-implikasies van toepassing wees:

◦Die verskil tussen die bedrag aangegaan deur die trust met betrekking tot ʼn jaar van aanslag en die bedrag wat aangegaan sou geword het teen die amptelike rentekoers sal in die verkoper se belasbare inkomste ingesluit word;

◦Die verkoper mag die rentebedrag verhaal wat deel uitmaak van sy belasbare inkomste uit die trust binne ʼn periode van drie jaar na die einde van die jaar van aanslag waarin die inkomste by sy inkomste ingesluit was. Waar die verkoper nie die gemelde bedrag van die trust verhaal aan die einde van die drie-jaarperiode nie, sal daardie bedrag hanteer word as ʼn donasie van die verkoper aan die trust en donasiebelasting sal op daardie bedrag betaalbaar wees.

◦Artikel 56(2) van die Wet op Inkomstebelasting sal nie in hierdie omstandighede van toepassing wees nie en as sodanig kan die verkoper nie daardie verligting gebruik om die kapitale leningbedrag te verminder sonder om enige belasting op daardie transaksie uit te lok nie.

Die beste roete vir belastingbetalers om hierdie gevolge te vermy sal wees vir enige bate wat op leningsrekening aan die trust verkoop word, om markverwante rente te dra. Die belastingbetaler sal dus die onnodige belasting-implikasie vermy, soos die addisionele donasiebelasting na die drie-jaarperiode, boedelbelastinggevolge sowel as die inkomste/kapitaaltoeskrywingsreëls. Dit was in elk geval nog altyd ons advies vir lenings aan ʼn trust om rentedraend te wees om baie van die nadelige belastinggevolge te vermy wat nou al vir ʼn geruime tyd in plek is.

Hierdie bepalings sal op 1 Maart 2017 in werking tree, ingevolge jare van aanslag, en op of na daardie datum van toepassing wees.

 

Bron: Shepstone & Wylie

 

Ander Artikels

Belangrike belastingwenke vir 2017
Karen van der Berg     Daar is een ding wat jaar na jaar vas bly staan: Belasting moet betaal en bewyse daarvan moet ingedien word. Vir die meeste mense veroorsaak dit ʼn groot kopseer en slapelose nagte. Dit is egter nie nodig nie, sê Coba Boshoff, ʼn belastingkonsultant van die Paarl. “Daar is sekere […]
Die 2 soorte verkeersboetes
Sanette Viljoen       Dit is belangrik om te verstaan dat daar twee tipes verkeersboetes bestaan en ook om te weet wat is elkeen se risiko.   Artikel 341-boete Hierdie boete word uitgereik wanneer dit nie duidelik is wie die bestuurder van die motor is nie. Voorbeelde van hierdie boetes is ‘n parkeerkaartjie of […]
Deeltitel: Geiser-instandhouding en aanspreeklikheid vir koste
Anton Kelly   Daar is iets onvermydelik in verband met die koste van geiser-instandhouding en –vervanging: die betrokke eienaar is aanspreeklik vir alles waarvoor die regspersoon se versekering nie betaal nie! Dit help as mens die bepalings verstaan wat hierdie “geen wegkruipplek”-situasie skep. In die meeste moderne residensiële skemas is die geiser in die eenheid […]
1 2 3 139