Niks gratis met rentevrye lenings aan trusts vir belastingdoeleindes

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Ayanda Masina

 

Dit is geen geheim dat die wetgewer al vir geruime tyd die waargenome skuiwergat wil toemaak wat belastingbetalers gebruik om boedelbelasting en donasiebelasting te vermy deur bates oor te dra na ʼn trust deur ʼn rentevrye lening.

Die waargenome skuiwergat behels dat die belastingbetaler sy/haar bates aan ʼn trust verkoop, en dikwels aan die trust ʼn rentevrye lening of ʼn lening met rente onder markkoerse toestaan, wat deur die trust gebruik word as betaling vir die bates. In die praktyk lei sodanige rentevrye lenings nie na donasiebelasting nie en die bates so bekom word nie vir boedelbelastingdoeleindes ingesluit nie.

Op 8 Julie 2016 is die wysigingswetsontwerp op belastingwette vrygestel vir openbare kommentaar. Die wetsontwerp bevat voorgestelde wysigings aan die Wet op Inkomstebelasting wat ten doel het om hierdie waargenome skuiwergat aan te spreek. Dit is nogal eienaardig dat die SAID ʼn skuiwergat waarneem wat intervensie vereis, aangesien die Wet op Inkomstebelasting alreeds aan die SAID diskresie verleen om donasiebelasting te hef waar dit glo ʼn persoon ʼn vrywillige beskikking gemaak het. Klaarblyklik is die wetgewer se bedoeling om ʼn belastingbetaler se vermoë te beperk om rykdom oor te dra sonder om aan belasting onderworpe te wees deur die volgende wysigings voor te stel:

Waar die verkoper (ʼn natuurlike persoon/maatskappy verbind aan ʼn natuurlike persoon tot die trust) bates aan ʼn trust verkoop en die verkoop van daardie bates word gefinansier deur middel van ʼn rentevrye lening of ʼn lening met rente onder markkoerse, sal die volgende belasting-implikasies van toepassing wees:

◦Die verskil tussen die bedrag aangegaan deur die trust met betrekking tot ʼn jaar van aanslag en die bedrag wat aangegaan sou geword het teen die amptelike rentekoers sal in die verkoper se belasbare inkomste ingesluit word;

◦Die verkoper mag die rentebedrag verhaal wat deel uitmaak van sy belasbare inkomste uit die trust binne ʼn periode van drie jaar na die einde van die jaar van aanslag waarin die inkomste by sy inkomste ingesluit was. Waar die verkoper nie die gemelde bedrag van die trust verhaal aan die einde van die drie-jaarperiode nie, sal daardie bedrag hanteer word as ʼn donasie van die verkoper aan die trust en donasiebelasting sal op daardie bedrag betaalbaar wees.

◦Artikel 56(2) van die Wet op Inkomstebelasting sal nie in hierdie omstandighede van toepassing wees nie en as sodanig kan die verkoper nie daardie verligting gebruik om die kapitale leningbedrag te verminder sonder om enige belasting op daardie transaksie uit te lok nie.

Die beste roete vir belastingbetalers om hierdie gevolge te vermy sal wees vir enige bate wat op leningsrekening aan die trust verkoop word, om markverwante rente te dra. Die belastingbetaler sal dus die onnodige belasting-implikasie vermy, soos die addisionele donasiebelasting na die drie-jaarperiode, boedelbelastinggevolge sowel as die inkomste/kapitaaltoeskrywingsreëls. Dit was in elk geval nog altyd ons advies vir lenings aan ʼn trust om rentedraend te wees om baie van die nadelige belastinggevolge te vermy wat nou al vir ʼn geruime tyd in plek is.

Hierdie bepalings sal op 1 Maart 2017 in werking tree, ingevolge jare van aanslag, en op of na daardie datum van toepassing wees.

 

Bron: Shepstone & Wylie

 

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150