Nasionale Kredietwet: Styging in administrasiekoste

Dinsdag, Junie 21st, 2016

Sanette de Jager

 

Indien jy in die verlede ’n lening aangegaan het, sou jy sekerlik gesien het dat daar elke maand ’n bedrag van R57,00 vir administrasiekoste afgetrek word. Hierdie administrasiekoste word vasgestel deur die Nasionale Kredietwet (NKW). Die bedrag word betaal om die kredietverskaffer se bedryfskoste te dek, bv. die verwerking van betalings, huur, kommunikasie, bankwese ens.

Die NKW het in 2005 in werking getree en het in die afgelope 11 jaar nog nooit hierdie administrasiebedrag verhoog nie, alhoewel die kredietverskaffer se koste saam met inflasie gestyg het.

Die vasstelling van ’n bepaalde bedrag vir administrasiekoste is baie voordelig vir die publiek, anders het elke kredietverskaffer sy eie koste bepaal en die verbruiker sodoende uitgebuit.

Die NKW het egter in November 2015 veranderings in hierdie koste aangebring. Die veranderings het op 6 Mei 2016 in werking getree. Die maandelikse bedrag is verhoog vanaf R57,00 per maand na R68,00 per maand, BTW ingesluit.

Indien daar dus ’n verhoogde bedrag van jou rekening afgetrek word vir die maandelikse koste van jou lening, is dit die rede.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170