Is ’n aanlyn huiskoop-ooreenkoms geldig?

Dinsdag, Augustus 23rd, 2016

Vraag: “Ek is besig om ‘n huis te koop. Ek het onlangs my voertuig gekoop deur bloot die nodige dokumentasie aanlyn te voltooi en elektronies te onderteken- baie vinnig en maklik! Ek het my eiendomsagent gevra of ‘n mens dieselfde tegnologie kan gebruik om ‘n huis te koop, maar hy het gesê die kontrak sal nie geldig wees met ‘n elektroniese handtekening nie. Is dit waar?“

 

Antwoord: Regsbindende elektroniese transaksies en die gebruik van elektroniese handtekeninge kom toenemend voor sedert die aankondiging van die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies van 2002 (“EKT Wet”) wat elektroniese transaksies in ons land reguleer. Aangesien die EKT Wet toelaat vir die gebruik van elektroniese handtekeninge in daaglikse besigheidstransaksies, is dit belangrik om te verstaan wat ‘n elektroniese handtekening is, en wanneer dit op ‘n geldige en regsbindende wyse gebruik kan word.

Die EKT Wet definieer ‘n elektroniese handtekening as data (d.w.s. ‘n elektroniese verteenwoordiging van inligting in enige vorm) wat aangeheg is aan, geïnkorporeer is by, of logies verbind word met ander data en wat die gebruiker bedoel om as sy handtekening te laat dien in ‘n elektroniese omgewing waar ‘n fisiese handtekening onmoontlik is.

In gevalle waar ons reg vereis dat kontrakte op skrif moet wees, erken die EKT Wet dat ‘n data-boodskap sou kon voldoen aan die vereistes vir “op skrif” wees, en dat waar ‘n persoon se handtekening regtens vereis word en sodanige wet nie die tipe handtekening spesifieer nie, die gebruik van ‘n gevorderde elektroniese handtekening aan die vereistes voldoen vir die daarstel van ‘n geldige en bindende ooreenkoms.

Dit beteken nie dat alle elektroniese transaksies regsbindend is nie. Die EKT Wet maak uitdruklik vir die volgende uitsluitings voorsiening:

• ‘n Ooreenkoms rakende die vervreemding van onroerende eiendom volgens die Wet op Vervreemding van Grond van 1981.

• ‘n Ooreenkoms vir die lantermyn verhuring van onroerende eiendom vir meer as 20 jaar volgens die Wet op Vervreemding van Grond van 1981.

• Die optrek, behoud en aanbieding van ‘n testament of kodisil soos omskryf in die Wet op Testamente van 1953.

• Die verlyding van ‘n verhandelbare instrument soos omskryf in die Wet op Verhandelbare Instrumente van 1964.

In jou geval, is die eerste uitsluiting wat verband hou met die vervreemding van onroerende eiendom (bv. ‘n koopkontrak op ‘n huis) van toepassing, aangesien die Wet op Vervreemding van Grond bepaal dat geen verkoop van grond van krag sal wees tensy dit vervat is in ‘n koopooreenkoms en geteken is deur al die betrokke partye, of deur hul agente wat op skriftelike gesag vir hulle optree nie, en dus is enige kontrak vir die verkoop of koop van onroerende eiendom spesifiek ongeldig indien dit elektronies aangegaan word.

Dus, hoewel jou motoraankoop elektronies aanvaarbaar was, is ‘n elektroniese ondertekende ooreenkoms vir die koop van ‘n huis, tans nie geldig in ons reg nie.

 

Bron: BDP Prokureurs

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170