Munisipale foute: Maak self seker!

Vrydag, Mei 27th, 2016

Lea Jacobs

 

 

Dis g’n geheim nie dat baie van ons munisipaliteite se huis nie in orde is nie en dat daar huiseienaars is wat foutiewe en dikwels hemelhoë munisipale rekenings ontvang.

Foute word gemaak, maar in die geval van eiendom kan sulke foute in rampsituasies ontaard as die munisipaliteit nie die onakkuraathede regstel en regstappe teen die betrokke party doen nie.

’n Geval baie jare gelede in Durban wys wat kan gebeur wanneer ’n oënskynlik geringe foutjie geïgnoreer word en regstappe gedoen word. ’n Huiseienaar het ’n jaar langverlof geneem en oorsee gaan klasgee. Hy het ’n eiendom besit en stappe is gedoen om te verseker dat die eiendomsbelasting en diensheffings op die eiendom betyds aan die plaaslike munisipaliteit betaal word. Alles het goed gegaan totdat die munisipaliteit ’n ander eiendomseienaar met dieselfde van gedagvaar het.

Iewers het iemand dinge liederlik deurmekaar laat loop en aanvaar die betrokke eiendom was die een van die afwesige eiendomseienaar. Die munisipaliteit het ’n hofbevel verkry en die eiendom per veiling verkoop. Die nuwe eienaar het die bestaande huis dadelik gesloop en begin om ’n blok woonstelle op die eiendom te bou. Stel jou voor die skok vir die regmatige eienaar toe hy terugkeer huis toe en sien nie net dat hy nie meer die eiendom besit nie maar dat sy huis heeltemal verdwyn het.

Om ’n lang storie kort te maak, die regmatige eienaar het die munisipaliteit suksesvol gedagvaar en gewen. Ongelukkig kon eienaarskap van die eiendom op geen manier aan die vorige eienaar terugbesorg word nie omdat die persoon wat die eiendom op die veiling gekoop het, dit te goeder trou gedoen het en dus nie vir die munisipaliteit se fout verantwoordelik was nie.

In ’n meer onlangse geval was ’n eienaar van Ballito geskok om te verneem dat sy onbeboude erf sonder sy wete op ’n veiling vir ’n skamele R1 000 verkoop is. Dit blyk dat die munisipaliteit regstappe gedoen het oor ’n betwiste rekening vir eiendomsbelasting wat uit 2008/9 dateer. Die betrokke eiendom is in 1996 vir R10 000 gekoop en is as landbougrond gesoneer en geen eiendomsbelasting was betaalbaar nie tot die inwerkingtreding van die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting in 2008. Die eiendom is later gewaardeer en die munisipaliteit het die grond op R2,2 miljoen gewaardeer en het vir die eienaar ’n eiendomsbelastingrekening van R77 000 gestuur. Die eienaar se prokureur het teen hierdie bedrag geappelleer. Volgens ’n berig in die Mercury het die eienaar die volgende jaar ’n rekening gekry wat toon dat die eiendom op ’n meer redelike R670 000 gewaardeer is en die verskuldigde eiendomsbelasting R1 427 is. Die betrokke munisipaliteit het egter volgehou met sy eis dat die aanvanklike rekening vir 2008/9, wat met rente tot ’n ontsaglike R820 000 gegroei het, steeds uitstaande is.

Dit is duidelik dat die munisipaliteit ’n fout gemaak het met die eerste waardasie, aangesien die bedrag drasties verlaag is toe die eiendom herwaardeer is. Desondanks en ten spyte van ’n regsbeswaar deur die eienaar se prokureur blyk dit egter dat die munisipaliteit voortgegaan het en sonder dat die eienaar dit weet, ’n summiere vonnis verkry het. Gelukkig vir die eienaar het die hof bevind dat die balju nie die korrekte protokol vir die lewering van kennisgewings gevolg het nie en die hof het die veilingsverkoping ter syde gestel en gelas dat die persoon wat die eiendom op die veiling gekoop het, terugbetaal word.

Die ontstellendste aspek van albei hierdie sake is dat die betrokke munisipaliteite iewers langs die pad ’n fout gemaak het. Die aanvanklike foute is egter geïgnoreer en die probleme het gesneeubal, met drastiese gevolge vir die betrokke eienaars.

Dit is baie duidelik dat huiseienaars nooit moet aanvaar dat iets opgelos is nie tensy hulle amptelik daarvan in kennis gestel is. Met ander woorde, eienaars moet nie aanvaar dat alles in orde is as die munisipaliteit nie reageer nie. As ’n eienaar is dit veiliger om die inisiatief te neem en dinge self te ondersoek.

 

 

Bron: Acutts

 

 

 

 

 

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161