Munisipale foute: Maak self seker!

Vrydag, Mei 27th, 2016

Lea Jacobs

 

 

Dis g’n geheim nie dat baie van ons munisipaliteite se huis nie in orde is nie en dat daar huiseienaars is wat foutiewe en dikwels hemelhoë munisipale rekenings ontvang.

Foute word gemaak, maar in die geval van eiendom kan sulke foute in rampsituasies ontaard as die munisipaliteit nie die onakkuraathede regstel en regstappe teen die betrokke party doen nie.

’n Geval baie jare gelede in Durban wys wat kan gebeur wanneer ’n oënskynlik geringe foutjie geïgnoreer word en regstappe gedoen word. ’n Huiseienaar het ’n jaar langverlof geneem en oorsee gaan klasgee. Hy het ’n eiendom besit en stappe is gedoen om te verseker dat die eiendomsbelasting en diensheffings op die eiendom betyds aan die plaaslike munisipaliteit betaal word. Alles het goed gegaan totdat die munisipaliteit ’n ander eiendomseienaar met dieselfde van gedagvaar het.

Iewers het iemand dinge liederlik deurmekaar laat loop en aanvaar die betrokke eiendom was die een van die afwesige eiendomseienaar. Die munisipaliteit het ’n hofbevel verkry en die eiendom per veiling verkoop. Die nuwe eienaar het die bestaande huis dadelik gesloop en begin om ’n blok woonstelle op die eiendom te bou. Stel jou voor die skok vir die regmatige eienaar toe hy terugkeer huis toe en sien nie net dat hy nie meer die eiendom besit nie maar dat sy huis heeltemal verdwyn het.

Om ’n lang storie kort te maak, die regmatige eienaar het die munisipaliteit suksesvol gedagvaar en gewen. Ongelukkig kon eienaarskap van die eiendom op geen manier aan die vorige eienaar terugbesorg word nie omdat die persoon wat die eiendom op die veiling gekoop het, dit te goeder trou gedoen het en dus nie vir die munisipaliteit se fout verantwoordelik was nie.

In ’n meer onlangse geval was ’n eienaar van Ballito geskok om te verneem dat sy onbeboude erf sonder sy wete op ’n veiling vir ’n skamele R1 000 verkoop is. Dit blyk dat die munisipaliteit regstappe gedoen het oor ’n betwiste rekening vir eiendomsbelasting wat uit 2008/9 dateer. Die betrokke eiendom is in 1996 vir R10 000 gekoop en is as landbougrond gesoneer en geen eiendomsbelasting was betaalbaar nie tot die inwerkingtreding van die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting in 2008. Die eiendom is later gewaardeer en die munisipaliteit het die grond op R2,2 miljoen gewaardeer en het vir die eienaar ’n eiendomsbelastingrekening van R77 000 gestuur. Die eienaar se prokureur het teen hierdie bedrag geappelleer. Volgens ’n berig in die Mercury het die eienaar die volgende jaar ’n rekening gekry wat toon dat die eiendom op ’n meer redelike R670 000 gewaardeer is en die verskuldigde eiendomsbelasting R1 427 is. Die betrokke munisipaliteit het egter volgehou met sy eis dat die aanvanklike rekening vir 2008/9, wat met rente tot ’n ontsaglike R820 000 gegroei het, steeds uitstaande is.

Dit is duidelik dat die munisipaliteit ’n fout gemaak het met die eerste waardasie, aangesien die bedrag drasties verlaag is toe die eiendom herwaardeer is. Desondanks en ten spyte van ’n regsbeswaar deur die eienaar se prokureur blyk dit egter dat die munisipaliteit voortgegaan het en sonder dat die eienaar dit weet, ’n summiere vonnis verkry het. Gelukkig vir die eienaar het die hof bevind dat die balju nie die korrekte protokol vir die lewering van kennisgewings gevolg het nie en die hof het die veilingsverkoping ter syde gestel en gelas dat die persoon wat die eiendom op die veiling gekoop het, terugbetaal word.

Die ontstellendste aspek van albei hierdie sake is dat die betrokke munisipaliteite iewers langs die pad ’n fout gemaak het. Die aanvanklike foute is egter geïgnoreer en die probleme het gesneeubal, met drastiese gevolge vir die betrokke eienaars.

Dit is baie duidelik dat huiseienaars nooit moet aanvaar dat iets opgelos is nie tensy hulle amptelik daarvan in kennis gestel is. Met ander woorde, eienaars moet nie aanvaar dat alles in orde is as die munisipaliteit nie reageer nie. As ’n eienaar is dit veiliger om die inisiatief te neem en dinge self te ondersoek.

 

 

Bron: Acutts

 

 

 

 

 

Ander Artikels

Skop vas en moenie onnodig koop nie
Anja van den Berg   Alles rakende jou supermark is bedoel om jou geld te laat bestee wat jy nie beplan het om te bestee nie, en selfs geld wat jy nie regtig hoef te bestee nie. Hoewel die meeste mense aan produkte dink in terme van die funksionele eienskappe daarvan – die instrumentele waarde […]
Agterbakse supermarktaktieke om jou onnodige goed te laat koop
Anja van den Berg   Het jy al ooit aanvaar dat iets ʼn winskoop is net omdat die prys in rooi geskryf is? Of besluit om daardie duur handsak of aktetas te koop omdat jy daarvan oortuig was dat jy dit verdien? Of ʼn hand vol ongesonde snoepgoed van die impulsrak gegryp terwyl jy toustaan […]
OTM-kaartruilslenters neem toe: Let op hiervoor!
Die Suid-Afrikaanse Bankrisiko-inligtingsentrum (Sabric) waarsku die publiek om op die uitkyk te wees te midde van die hoë voorkoms van OTM-kaartbedrog in die land. Die groep het gewaarsku dat daar weer ʼn “kaartruil”-skelmstreek in Suid-Afrika voorkom en ʼn uiteensetting van die betrokke skelms se modus operandi gegee om die publiek teen hul metodes te waarsku. […]
1 2 3 152