Moet jy ʼn belastingpraktisyn gebruik of nie?

Vrydag, September 2nd, 2016

Ayanda Masina

 

Die Wet op Belastingadministrasie, 28 van 2011 (“WBA”) het sekere administratiewe voorwaardes ingestel wat belastingpraktisyns reguleer.

Ingevolge artikel 240(1) van die WBA moet enige natuurlike persoon wat advies aan ʼn ander persoon bied met betrekking tot die toepassing van ʼn belastingwet of wat ʼn belastingopgawe voltooi of bystand verleen met die voltooiing van ʼn belastingopgawe: (1) by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (“SAID”) registreer as ʼn belastingpraktisyn; en (2) by ʼn erkende beheerliggaam registreer of daaronder val. Professionele persone, soos prokureurs, wat onder die Suid-Afrikaanse Regsvereniging val, kan (en waar van toepassing, moet) derhalwe as belastingpraktisyns registreer.

Artikel 241 van die WBA laat ʼn senior SAID-beampte toe om ʼn klag by ʼn “erkende beheerliggaam” te lê indien ʼn geregistreerde belastingpraktisyn sekere gelyste oortredings pleeg met betrekking tot ʼn belastingbetaler se sake.

Dit is dus die plig van die belastingpraktisyn om advies te voorsien op ʼn wyse wat nie erg nalatig is of gegee word met ʼn bedoeling om ʼn belastingbetaler te help om ʼn verpligting te vermy of ten onregte uit te stel wat op die belastingbetaler geplaas is nie. Belastingbetalers kan derhalwe met redelike gerustheid op advies staatmaak wat deur ʼn belastingpraktisyn voorsien word.

Die plig wat op ʼn belastingpraktisyn geplaas word, hou ook ʼn bykomende voordeel in. Waar ʼn belastingbetaler sy belastingsake bedryf en gebaseer het op ʼn opinie verkry van ʼn geregistreerde belastingpraktisyn, moet die SAID, ingevolge artikel 223(3)(b) van die WBA, ʼn boete kanselleer wat op ʼn belastingbetaler gehef is vir ʼn geval waar daar ʼn substansiële onderskatting was. Die opinie moet gegrond wees op ʼn volle openbaarmaking van die feite en dit moet bevestig dat die belastingbetaler se posisie meer waarskynlik bekragtig sal word as die saak in die hof sou draai.

Daar is ʼn verder voordeel waar die belastingadvies verskaf word deur ʼn belastingpraktisyn wat ook ʼn prokureur is, aangesien regsadviesprivilegie in die meeste gevalle van toepassing sal wees. In hierdie verband is kommunikasies met regsadviseurs, wat in ʼn professionele hoedanigheid optree en welke kommunikasies geskied met die doel om regsadvies te bekom, beskerm en hoef nie aan die SAID openbaar gemaak te word nie. In wese sluit hierdie privilegie alle kommunikasies in wat direk verband hou met die soeke na of gee van die advies.

Ten slotte is daar ooglopende voordele vir ʼn belastingbetaler wat die dienste van ʼn geregistreerde belastingbetaler inwin en daarop staatmaak. Dit moet egter in gedagte gehou word dat ʼn belastingbetaler uiteindelik verantwoordelik is vir sy of haar eie belastingsake en nie carte blanche het om sonder voorbehoud op advies van ʼn belastingpraktisyn staat te maak nie.

 

 

Bron: Shepstone & Wylie

Ander Artikels

Skop vas en moenie onnodig koop nie
Anja van den Berg   Alles rakende jou supermark is bedoel om jou geld te laat bestee wat jy nie beplan het om te bestee nie, en selfs geld wat jy nie regtig hoef te bestee nie. Hoewel die meeste mense aan produkte dink in terme van die funksionele eienskappe daarvan – die instrumentele waarde […]
Agterbakse supermarktaktieke om jou onnodige goed te laat koop
Anja van den Berg   Het jy al ooit aanvaar dat iets ʼn winskoop is net omdat die prys in rooi geskryf is? Of besluit om daardie duur handsak of aktetas te koop omdat jy daarvan oortuig was dat jy dit verdien? Of ʼn hand vol ongesonde snoepgoed van die impulsrak gegryp terwyl jy toustaan […]
OTM-kaartruilslenters neem toe: Let op hiervoor!
Die Suid-Afrikaanse Bankrisiko-inligtingsentrum (Sabric) waarsku die publiek om op die uitkyk te wees te midde van die hoë voorkoms van OTM-kaartbedrog in die land. Die groep het gewaarsku dat daar weer ʼn “kaartruil”-skelmstreek in Suid-Afrika voorkom en ʼn uiteensetting van die betrokke skelms se modus operandi gegee om die publiek teen hul metodes te waarsku. […]
1 2 3 152