Moet jy ʼn belastingpraktisyn gebruik of nie?

Vrydag, September 2nd, 2016

Ayanda Masina

 

Die Wet op Belastingadministrasie, 28 van 2011 (“WBA”) het sekere administratiewe voorwaardes ingestel wat belastingpraktisyns reguleer.

Ingevolge artikel 240(1) van die WBA moet enige natuurlike persoon wat advies aan ʼn ander persoon bied met betrekking tot die toepassing van ʼn belastingwet of wat ʼn belastingopgawe voltooi of bystand verleen met die voltooiing van ʼn belastingopgawe: (1) by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (“SAID”) registreer as ʼn belastingpraktisyn; en (2) by ʼn erkende beheerliggaam registreer of daaronder val. Professionele persone, soos prokureurs, wat onder die Suid-Afrikaanse Regsvereniging val, kan (en waar van toepassing, moet) derhalwe as belastingpraktisyns registreer.

Artikel 241 van die WBA laat ʼn senior SAID-beampte toe om ʼn klag by ʼn “erkende beheerliggaam” te lê indien ʼn geregistreerde belastingpraktisyn sekere gelyste oortredings pleeg met betrekking tot ʼn belastingbetaler se sake.

Dit is dus die plig van die belastingpraktisyn om advies te voorsien op ʼn wyse wat nie erg nalatig is of gegee word met ʼn bedoeling om ʼn belastingbetaler te help om ʼn verpligting te vermy of ten onregte uit te stel wat op die belastingbetaler geplaas is nie. Belastingbetalers kan derhalwe met redelike gerustheid op advies staatmaak wat deur ʼn belastingpraktisyn voorsien word.

Die plig wat op ʼn belastingpraktisyn geplaas word, hou ook ʼn bykomende voordeel in. Waar ʼn belastingbetaler sy belastingsake bedryf en gebaseer het op ʼn opinie verkry van ʼn geregistreerde belastingpraktisyn, moet die SAID, ingevolge artikel 223(3)(b) van die WBA, ʼn boete kanselleer wat op ʼn belastingbetaler gehef is vir ʼn geval waar daar ʼn substansiële onderskatting was. Die opinie moet gegrond wees op ʼn volle openbaarmaking van die feite en dit moet bevestig dat die belastingbetaler se posisie meer waarskynlik bekragtig sal word as die saak in die hof sou draai.

Daar is ʼn verder voordeel waar die belastingadvies verskaf word deur ʼn belastingpraktisyn wat ook ʼn prokureur is, aangesien regsadviesprivilegie in die meeste gevalle van toepassing sal wees. In hierdie verband is kommunikasies met regsadviseurs, wat in ʼn professionele hoedanigheid optree en welke kommunikasies geskied met die doel om regsadvies te bekom, beskerm en hoef nie aan die SAID openbaar gemaak te word nie. In wese sluit hierdie privilegie alle kommunikasies in wat direk verband hou met die soeke na of gee van die advies.

Ten slotte is daar ooglopende voordele vir ʼn belastingbetaler wat die dienste van ʼn geregistreerde belastingbetaler inwin en daarop staatmaak. Dit moet egter in gedagte gehou word dat ʼn belastingbetaler uiteindelik verantwoordelik is vir sy of haar eie belastingsake en nie carte blanche het om sonder voorbehoud op advies van ʼn belastingpraktisyn staat te maak nie.

 

 

Bron: Shepstone & Wylie

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170