Moet ek belasting betaal vir buitelandse verdienste?

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Sanette Viljoen

 

Baie individue is onder die indruk dat jy nie aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) inkomstebelasting hoef te betaal indien die inkomste buite die land se grense verdien is nie. Die volgende inligting is baie belangrik vir Suid-Afrikaanse burgers wat kontrakte gesluit het om buite die land se grense te werk.

Jy as individu is ten alle tye aanspreeklik vir inkomstebelasting op dienste gelewer, hetsy binne of buite Suid-Afrika se grense. Jy word volgens wet verplig om jou volle ‘wêreldwye’ inkomste aan die SAID te verklaar deur jaarliks ʼn belastingvorm in te vul en hierdie ‘wêreldwye’ inkomste daarop aan te dui.

Die feit dat jy deur ʼn Suid-Afrikaanse maatskappy of ʼn oorsese maatskappy betaal word, het geen invloed op jou eie belastingaanspreeklikheid in Suid-Afrika nie.

Indien jy die 183/60 dae-reël nagekom het, is jou inkomste nie belasbaar in Suid-Afrika nie, of dit nou inkomste verdien is deur vir ʼn Suid-Afrikaanse maatskappy of vir ʼn oorsese maatskappy te werk. Die dae-vereiste is van toepassing op jou as individu. Elke individuele persoon moet aan die SAID kan bewys dat hy/sy die dae-reël nagekom het, en dan sal die SAID die vrystelling toestaan ingevolge artikel 10(1)(o)(ii) van die Wet op Inkomstebelasting (Nr. 58 van 1962). Indien jy nie aan die dae-vereiste voldoen nie, word al jou inkomste in Suid-Afrika belas, of dit nou binne of buite die landsgrense verdien is en of dit nou vir werk is wat gedoen is vir ʼn Suid-Afrikaanse of ʼn buitelandse maatskappy.

Indien jy dan die 183/60 dae-reël nagekom het, word jou inkomste nie in Suid-Afrika belas nie en word die werknemersbelasting wat van jou inkomste afgetrek is, deur die SAID aan jou terugbetaal sodra jou inkomstebelastingvorm vir die spesifieke belastingjaar verwerk is.

Indien ʼn maatskappy maandeliks belasting van jou inkomste wil aftrek, moet hulle elke maand vir jou ʼn salarisbewys gee wat presies wys hoeveel belasting hulle van jou as individu afgetrek en aan die SAID oorbetaal het. Die maatskappy moet dan aan die einde van die kontrak of einde van die belastingjaar (watter een ook al eerste gebeur) vir jou as individu ʼn IRP5-sertifikaat uitreik waarop die werknemersbelasting wat afgetrek is, verskyn. Hierdie IRP5-sertifikaat is dus jou kwitansie en jou bewys aan die SAID dat daar wel belasting van jou inkomste afgetrek is.

Nog ’n belangrike feit om van kennis te neem is die kwessie aangaande buitelandse bankrekenings. Of jy nou ʼn Suid-Afrikaanse of buitelandse bankrekening oopmaak, of reeds een het, maak absoluut geen verskil aan jou belastingsituasie in Suid-Afrika nie, en dus is dit nie belangrik vir die SAID of jy ʼn oorsese rekening of Suid-Afrikaanse rekening het nie.

Die feit van die saak bly staan: Alle inkomste (wêreldwyd) moet aan die SAID verklaar word, maak nie saak in watter bankrekening dit inbetaal word nie. ʼn Oorsese of plaaslike bankrekening hou dus vir jou finansieel geen voordeel of nadeel in nie. Die keuse is joune en word bepaal deur wat vir jou persoonlik die beste pas. Hou net in gedagte dat daar nou geweldige streng beheermaatreëls ten opsigte van geld is wat jy vanaf ʼn buitelandse bankrekening na jou Suid-Afrikaanse bankrekening oorplaas.

 

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170