Mag iemand namens my optree indien ek nie in staat is nie?

Woensdag, November 16th, 2016

Sanette Viljoen

 

 

Mag iemand namens my besluite neem indien ek nie in staat is om dit self te doen nie as gevolg van, byvoorbeeld, beserings opgedoen in ‘n motorongeluk of siekte?

Die antwoord op die bostaande vraag is nee. Niemand mag namens jou optree of besluite neem tensy ‘n hofbevel dit magtig nie of tensy daardie persoon ‘n magtigingsbrief het om dit te doen.

So ‘n hofbevel sal slegs toegestaan word as iemand aansoek doen om as ‘n curator bonis aangestel te word. Die curator bonis sal dan in staat wees om na al die belange van die persoon onder kuratorskap om te sien. Die persoon sal ook gemagtig wees om namens die ander persoon op te tree by, byvoorbeeld, kontraksluiting, beheer oor bankrekenings, ens.

Hierdie tipe aansoek lei egter tot redelike regskoste. Om hierdie tipe koste te vermy, kan daar altyd oorweeg word om saam met jou testament ‘n eenvoudige magtigingsbrief te teken. Hierkragtens word jou lewensmaat of familielid gemagtig om namens jou op te tree indien dit nodig sou wees. Jou prokureur kan so ‘n magtigingsbrief vir jou opstel teen ‘n minimale koste in vergelyking met die koste van ‘n hofaansoek.

 

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150