Mag iemand namens my optree indien ek nie in staat is nie?

Woensdag, November 16th, 2016

Sanette Viljoen

 

 

Mag iemand namens my besluite neem indien ek nie in staat is om dit self te doen nie as gevolg van, byvoorbeeld, beserings opgedoen in ‘n motorongeluk of siekte?

Die antwoord op die bostaande vraag is nee. Niemand mag namens jou optree of besluite neem tensy ‘n hofbevel dit magtig nie of tensy daardie persoon ‘n magtigingsbrief het om dit te doen.

So ‘n hofbevel sal slegs toegestaan word as iemand aansoek doen om as ‘n curator bonis aangestel te word. Die curator bonis sal dan in staat wees om na al die belange van die persoon onder kuratorskap om te sien. Die persoon sal ook gemagtig wees om namens die ander persoon op te tree by, byvoorbeeld, kontraksluiting, beheer oor bankrekenings, ens.

Hierdie tipe aansoek lei egter tot redelike regskoste. Om hierdie tipe koste te vermy, kan daar altyd oorweeg word om saam met jou testament ‘n eenvoudige magtigingsbrief te teken. Hierkragtens word jou lewensmaat of familielid gemagtig om namens jou op te tree indien dit nodig sou wees. Jou prokureur kan so ‘n magtigingsbrief vir jou opstel teen ‘n minimale koste in vergelyking met die koste van ‘n hofaansoek.

 

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161