Mag iemand namens my optree indien ek nie in staat is nie?

Woensdag, November 16th, 2016

Sanette Viljoen

 

 

Mag iemand namens my besluite neem indien ek nie in staat is om dit self te doen nie as gevolg van, byvoorbeeld, beserings opgedoen in ‘n motorongeluk of siekte?

Die antwoord op die bostaande vraag is nee. Niemand mag namens jou optree of besluite neem tensy ‘n hofbevel dit magtig nie of tensy daardie persoon ‘n magtigingsbrief het om dit te doen.

So ‘n hofbevel sal slegs toegestaan word as iemand aansoek doen om as ‘n curator bonis aangestel te word. Die curator bonis sal dan in staat wees om na al die belange van die persoon onder kuratorskap om te sien. Die persoon sal ook gemagtig wees om namens die ander persoon op te tree by, byvoorbeeld, kontraksluiting, beheer oor bankrekenings, ens.

Hierdie tipe aansoek lei egter tot redelike regskoste. Om hierdie tipe koste te vermy, kan daar altyd oorweeg word om saam met jou testament ‘n eenvoudige magtigingsbrief te teken. Hierkragtens word jou lewensmaat of familielid gemagtig om namens jou op te tree indien dit nodig sou wees. Jou prokureur kan so ‘n magtigingsbrief vir jou opstel teen ‘n minimale koste in vergelyking met die koste van ‘n hofaansoek.

 

Ander Artikels

Belangrike belastingwenke vir 2017
Karen van der Berg     Daar is een ding wat jaar na jaar vas bly staan: Belasting moet betaal en bewyse daarvan moet ingedien word. Vir die meeste mense veroorsaak dit ʼn groot kopseer en slapelose nagte. Dit is egter nie nodig nie, sê Coba Boshoff, ʼn belastingkonsultant van die Paarl. “Daar is sekere […]
Die 2 soorte verkeersboetes
Sanette Viljoen       Dit is belangrik om te verstaan dat daar twee tipes verkeersboetes bestaan en ook om te weet wat is elkeen se risiko.   Artikel 341-boete Hierdie boete word uitgereik wanneer dit nie duidelik is wie die bestuurder van die motor is nie. Voorbeelde van hierdie boetes is ‘n parkeerkaartjie of […]
Deeltitel: Geiser-instandhouding en aanspreeklikheid vir koste
Anton Kelly   Daar is iets onvermydelik in verband met die koste van geiser-instandhouding en –vervanging: die betrokke eienaar is aanspreeklik vir alles waarvoor die regspersoon se versekering nie betaal nie! Dit help as mens die bepalings verstaan wat hierdie “geen wegkruipplek”-situasie skep. In die meeste moderne residensiële skemas is die geiser in die eenheid […]
1 2 3 139