Maak seker jou belasting is in orde voor jy eiendom koop

Woensdag, November 16th, 2016

Niemand hou daarvan om swaarverdiende geld aan Jan Taks te oorhandig nie en die aantal belastings wat op Suid-Afrikaanse eiendomstransaksies van toepassing is, kan oorweldigend wees. Daarbenewens sal mense en besighede wat nie vir belasting geregistreer is nie of wie se opgawes en/of gelde uitstaande is dit deesdae baie moeilik vind om reperkussies by die koop of verkoop van ʼn eiendom te vermy.

Volgens die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) word eiendomsoordragte gebruik as ʼn geleentheid om seker te maak dat alle betrokke partye elke tipe belasting betaal. Dit sluit in kopers, verkopers en, interessant genoeg, ook eiendomsagente, hetsy werkend as natuurlike persone of as besighede.

“Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens slaan definitief toe op ongeregistreerde belastingbetalers,” sê Calum Wedge, finansiële direkteur by die Rawson Eiendomsgroep. “Daar is reeds vir verskeie jare wetgewing wat vereis dat kopers sowel as verkopers vir inkomstebelasting geregistreer moet wees en hulle moet ʼn hereregteverklaring as deel van die verkoopproses invul, maar baie is nie bewus van die mate waarin onopgeklaarde belastingkwessies hulle transaksie kan beïnvloed nie.”

Hoewel die eiendomsagent se belastingstatus nie die afhandeling van die verkoop sal beïnvloed nie, loop kopers en verkopers die risiko dat SAID die proses kan vertraag as hul belastingverpligtinge nie behoorlik nagekom is nie.

“SAID gee kopers en verkopers die geleentheid om alle belastingkwessies reg te stel voordat daar teen hulle opgetree word,” sê Wedge, “maar dit kan die oordragproses vertraag, wat heel ernstig is by groot eiendomstransaksies omdat die verkoper ʼn aansienlike bedrag aan rente op die koopprys kan verloor.”

As sake nie uit vrye wil tot SAID se bevrediging opgeklaar word nie, word sake egter ingewikkelder omdat die hereregtekwitansie teruggehou kan word totdat SAID die nodige verhalingstappe ingestel het ─ wat die afhandeling van die verkoop verder vertraag.

“Een van die maniere waarop SAID hierdie soort situasie hanteer, is om die aktebesorger wat die verkoop van die eiendom hanteer as ʼn agent aan te stel,” sê Wedge. “Daar word dan van die aktebesorger vereis om enige uitstaande belasting namens SAID uit die opbrengs van die verkoop te verhaal. Dit geld ook vir die eiendomsagent, wie se kommissie deur die Ontvanger van Inkomste gekonfiskeer kan word om enige uitstaande belasting te dek.”

Hoewel hierdie metode van belastingverhaling net werk ten opsigte van diegene wat geld uit die verkoop ontvang (verkopers en eiendomsagente), waarsku Wedge kopers dat hulle glad nie van ondersoek deur SAID kwytgeskeld is nie. Jy moet ʼn inkomstebelasting- en BTW-nommer (as jy ʼn BTW-ondernemer is) as deel van jou hereregteverklaring verskaf,” verduidelik hy, “wat beteken dat jy vir belasting geregistreer moet wees voordat jy vaste eiendom kan koop”.

“Dit is alles goed en wel, behalwe dat ʼn eerste registrasie in die middel van ʼn groot finansiële transaksie ─ soos die aankoop van ʼn eiendom ─ ongetwyfeld ʼn ondersoek sal ontketen na alle voorheen onverklaarde bronne van die inkomste wat die koop moontlik gemaak het. Daardie soort ondersoek kan lank duur en dit is onvermydelik dat dit die verloop van die verkooptransaksie sal beïnvloed. Dit kan ook ernstige finansiële implikasies inhou vir mense wat vir baie jare belasting ontduik het.”

 

Om te sorg dat jou eie belastingsake agtermekaar is, is in die meeste gevalle maklik genoeg, maar hoe kan kopers en verkopers hulle beskerm teen vertragings wat deur die ander party se nievoldoening veroorsaak word? “By die Rawson Eiendomsgroep het ons ʼn belastingwaarborgklousule by ons standaardverkoopooreenkoms ingesluit wat presies dit doen,” sê Wedge. Dit vereis dat die verkoper en die koper moet waarborg dat hul belastingverpligtinge nagekom en ten volle op datum is. As dit later blyk nie waar te wees nie, staar regsgevolge die skuldige party in die gesig.”

 

As belasting reg hanteer word, behoort dit ʼn onopmerklike aspek van die koop of verkoop van ʼn eiendom te wees, maar duur vertragings en regskwessies is ʼn werklike risiko vir die oningeligte en onvoorbereide. As jy nie seker van jou belastingstatus is nie, kontak SAID direk of bespreek jou verpligtinge met jou eiendomsagent, rekenmeester of prokureur.

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150