Maak seker jou belasting is in orde voor jy eiendom koop

Woensdag, November 16th, 2016

Niemand hou daarvan om swaarverdiende geld aan Jan Taks te oorhandig nie en die aantal belastings wat op Suid-Afrikaanse eiendomstransaksies van toepassing is, kan oorweldigend wees. Daarbenewens sal mense en besighede wat nie vir belasting geregistreer is nie of wie se opgawes en/of gelde uitstaande is dit deesdae baie moeilik vind om reperkussies by die koop of verkoop van ʼn eiendom te vermy.

Volgens die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) word eiendomsoordragte gebruik as ʼn geleentheid om seker te maak dat alle betrokke partye elke tipe belasting betaal. Dit sluit in kopers, verkopers en, interessant genoeg, ook eiendomsagente, hetsy werkend as natuurlike persone of as besighede.

“Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens slaan definitief toe op ongeregistreerde belastingbetalers,” sê Calum Wedge, finansiële direkteur by die Rawson Eiendomsgroep. “Daar is reeds vir verskeie jare wetgewing wat vereis dat kopers sowel as verkopers vir inkomstebelasting geregistreer moet wees en hulle moet ʼn hereregteverklaring as deel van die verkoopproses invul, maar baie is nie bewus van die mate waarin onopgeklaarde belastingkwessies hulle transaksie kan beïnvloed nie.”

Hoewel die eiendomsagent se belastingstatus nie die afhandeling van die verkoop sal beïnvloed nie, loop kopers en verkopers die risiko dat SAID die proses kan vertraag as hul belastingverpligtinge nie behoorlik nagekom is nie.

“SAID gee kopers en verkopers die geleentheid om alle belastingkwessies reg te stel voordat daar teen hulle opgetree word,” sê Wedge, “maar dit kan die oordragproses vertraag, wat heel ernstig is by groot eiendomstransaksies omdat die verkoper ʼn aansienlike bedrag aan rente op die koopprys kan verloor.”

As sake nie uit vrye wil tot SAID se bevrediging opgeklaar word nie, word sake egter ingewikkelder omdat die hereregtekwitansie teruggehou kan word totdat SAID die nodige verhalingstappe ingestel het ─ wat die afhandeling van die verkoop verder vertraag.

“Een van die maniere waarop SAID hierdie soort situasie hanteer, is om die aktebesorger wat die verkoop van die eiendom hanteer as ʼn agent aan te stel,” sê Wedge. “Daar word dan van die aktebesorger vereis om enige uitstaande belasting namens SAID uit die opbrengs van die verkoop te verhaal. Dit geld ook vir die eiendomsagent, wie se kommissie deur die Ontvanger van Inkomste gekonfiskeer kan word om enige uitstaande belasting te dek.”

Hoewel hierdie metode van belastingverhaling net werk ten opsigte van diegene wat geld uit die verkoop ontvang (verkopers en eiendomsagente), waarsku Wedge kopers dat hulle glad nie van ondersoek deur SAID kwytgeskeld is nie. Jy moet ʼn inkomstebelasting- en BTW-nommer (as jy ʼn BTW-ondernemer is) as deel van jou hereregteverklaring verskaf,” verduidelik hy, “wat beteken dat jy vir belasting geregistreer moet wees voordat jy vaste eiendom kan koop”.

“Dit is alles goed en wel, behalwe dat ʼn eerste registrasie in die middel van ʼn groot finansiële transaksie ─ soos die aankoop van ʼn eiendom ─ ongetwyfeld ʼn ondersoek sal ontketen na alle voorheen onverklaarde bronne van die inkomste wat die koop moontlik gemaak het. Daardie soort ondersoek kan lank duur en dit is onvermydelik dat dit die verloop van die verkooptransaksie sal beïnvloed. Dit kan ook ernstige finansiële implikasies inhou vir mense wat vir baie jare belasting ontduik het.”

 

Om te sorg dat jou eie belastingsake agtermekaar is, is in die meeste gevalle maklik genoeg, maar hoe kan kopers en verkopers hulle beskerm teen vertragings wat deur die ander party se nievoldoening veroorsaak word? “By die Rawson Eiendomsgroep het ons ʼn belastingwaarborgklousule by ons standaardverkoopooreenkoms ingesluit wat presies dit doen,” sê Wedge. Dit vereis dat die verkoper en die koper moet waarborg dat hul belastingverpligtinge nagekom en ten volle op datum is. As dit later blyk nie waar te wees nie, staar regsgevolge die skuldige party in die gesig.”

 

As belasting reg hanteer word, behoort dit ʼn onopmerklike aspek van die koop of verkoop van ʼn eiendom te wees, maar duur vertragings en regskwessies is ʼn werklike risiko vir die oningeligte en onvoorbereide. As jy nie seker van jou belastingstatus is nie, kontak SAID direk of bespreek jou verpligtinge met jou eiendomsagent, rekenmeester of prokureur.

Ander Artikels

Wie betaal vir die vervanging van ʼn meenthuis-uitlaatpyp?
Vraag: Gee asseblief raad oor wie verantwoordelik sou wees vir die vervanging van ʼn uitlaatpyp in die kombuis van ʼn eenheid as dit deurgeroes het en aan die buitekant van die eenheid afgebreek het.   Antwoord: Eienaars is verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van hulle eenhede en die beheerliggaam het dieselfde verantwoordelikheid met betrekking […]
Tipes kontantbeleggings
VASTE DEPOSITOREKENING ʼn Vaste depositorekening is ʼn tipe spaarrekening waar jy jou kontant vir ʼn spesifieke tydperk deponeer in ruil vir ʼn vaste rentekoers, wat gewoonlik hoër is as een wat jy uit ʼn gewone bankrekening sou ontvang. Tipies vereis vaste depositorekenings dat fondse in die rekening gelaat word tot die vervaldatum, met moontlike boetes […]
Voertuigfinansiering verduidelik
Tensy jy ʼn rekenmeester is, is voertuigfinansiering gekompliseerd. Weet jy hoe finansieringsbepalings werk? Is dit ʼn goeie idee om ʼn residu te neem?  Wat van die rentekoers – moet jy dit vas of gekoppel neem? Ons het met WesBank gesels vir hierdie beginnersgids oor die finansiering van die motorvoertuig van jou drome! Bereken hoeveel jy […]
1 2 3 161