Lewensversekeraars betaal rekord-strerftevoordele

Woensdag, September 28th, 2016

Die statistiek vir die jaarlikse gekonsolideerde sterftevoordeeleise vir 2015 toon dat slegs 1,1% van onderskrewe sterftevoordeeleise ter waarde van R348 miljoen geweier is.

Lewensversekeringsmaatskappye het in 2015 byna 99% van eise teen volonderskrewe lewenspolisse betaal, wat ’n kontantuitbetaling van R12,3 miljard aan begunstigdes besorg het om hulle te help om finansieel te oorleef na die dood van ’n geliefde.

Volonderskrewe lewenspolisse word slegs uitgereik as die polishouer ’n volonderskrywingsproses voltooi het, wat ’n omvattende assessering van die versekerde lewe se gesondheidsgeskiedenis kan behels.

Die statistiek vir die gekonsolideerde sterftevoordeeleise teen volonderskrewe lewenspolisse vir 2015 wat deur die Vereniging vir Spaar en Beleggings (ASISA) vrygestel is, toon dat slegs 1,1% van onderskrewe sterftevoordeeleise ter waarde van R348 miljoen geweier is.

Peter Dempsey, adjunk-HUB van ASISA, sê die sekuriteit van ’n voordeeluitbetaling deur ’n lewensversekeringsmaatskappy is kritiek vir verbruikersvertroue omdat dit vir begunstigdes ’n finansiële lewenslyn in ’n tyd van verlies gee.

“Die konsekwente eisebetaalrekord van ons lidmaatskappye wys dat lewensversekeringsmaatskappye in ’n goeie posisie is om waardevolle finansiële steun aan gesinne te bied na lewensveranderende gebeure, en ook om ’n sukkelende ekonomie ’n broodnodige geldinspuiting te gee deur voordeelbetalings,” sê hy.

“Die verlies van ’n inkomsteverdiener kan ’n vernietigende uitwerking op gesinne hê, veral in die ekonomiese toestande wat ons tans beleef. Dit is dus positief om daarop te let dat lewensversekeraars voortgaan om die oorgrote meerderheid van eise te eerbiedig.”

Die statistiek ten opsigte van sterftevoordeeleise vir 2015 wat deur 12 langtermyn-versekeringsmaatskappye ingedien is, toon dat 35 983 eise verlede jaar uitbetaal is (36 421 in 2014) en dat 396 (389 in 2014) geweier is.

Dempsey noem dat terwyl die persentasie betaalde eise dieselfde as die vorige jaar se 98,9% is, die waarde van eise wat gehonoreer is van R10,3 miljard in 2014 met R2 miljard tot R12,3 miljard gestyg het.

 

Redes vir die weiering van sterftevoordeeleise

Eise teen volonderskrewe lewenspolisse sal altyd deur lewensversekeraars gehonoreer word mits die eis nie bedrieglik is nie en die polishouer:

 • nie selfmoord gepleeg het binne die eerste twee jaar nadat die polis uitgeneem is nie;
 • nie aan ’n uitgesluite toestand dood is nie; en
 • nie belangrike inligting van die versekeraar weerhou het toe hy om die polis aansoek gedoen het nie.

Dempsey sê die hoofrede wat lewensversekeraars gee vir die weiering van eise steeds nie-openbaarmaking is. Hy merk egter op dat daar ’n konstante afname in gevalle van nie-openbaarmaking is na ’n intense verbruikersopvoedingsfokus op die ernstige risiko’s wat hierdie praktyk vir polishouers en hul begunstigdes inhou.

 

 • Nie-openbaarmaking

In 2015 was 52,3% van die 396 eise wat geweier is as gevolg van nie-openbaarmaking, wat ’n beduidende afname is van die 75,8% in 2014. Hoewel dit ’n positiewe neiging is, is dit kommerwekkend dat nie-openbaarmaking steeds die hoofrede vir die weiering van eise is, sê Dempsey.

Nie-openbaarmaking verwys na die doelbewuste versuim deur polishouers om inligting bekend te maak in verband met ’n mediese of leefstyltoestand in ’n poging om laer premiums of dekking sonder uitsluitings te verkry.

Hy gee die volgende riglyne vir polishouers om seker te maak dat hulle aan die vereistes vir volle openbaarmaking voldoen:

 • Vul self die vraelyste oor jou mediese geskiedenis en leefstyl in en maak seker dat jou antwoorde eerlik is.
 • Gee gedetailleerde inligting oor jou gesondheidstoestand en mediese geskiedenis en dié van jou naaste familie.
 • Wees eerlik oor jou rook- en drinkgewoontes.
 • Noem gevaarlike ontspanningsaktiwiteite soos vryval en diepseeduik. As jou beroep riskante aktiwiteite behels, moet jy dit noem. Voorbeelde is mynbou, vlieg en werk met wapens.
 • Onderskrewe uitsluitings

In 24,2% van alle eise wat in 2015 geweier is, is die dood van die polishouer veroorsaak deur ’n toestand wat spesifiek deur die polis uitgesluit is.

Dempsey merk op dat dit ’n toename is teenoor die 8,1% van 2014, wat dui op verbeterde onderskrywing en groter eerlikheid by polishouers.

 

 • Bedrog

Verlede jaar is 8,8% (2,9% in 2014) van sterftevoordeeleise geweier as gevolg van misdadige opset deur óf die polishouer óf die begunstigde. Eisbedrog behels gewoonlik die indien van bedrieglike dokumentasie en/of sindikaataktiwiteit wat daarop gemik is om die lewensversekeringsmaatskappy so ver te kry om ’n eis uit te betaal aan iemand wat nie daarop geregtig is nie.

 

 • Selfmoord

Dempsey merk op dat dit goeie nuus is dat die afname in die getal eise weens selfmoord aanhou daal het van 13,3% in 2014 tot 8,3% verlede jaar.

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150