Lewens- en ongeskiktheidsdekking hoort bo-aan jou vakansie-doenlys

Vrydag, November 27th, 2015

Net soos wat jy sal seker maak jou blyplek is bespreek, jou vlugte is bevestig of jou motor is padwaardig en jy het alles ingepak wat jy moes voor jy in die pad val vir die Desember-vakansie, net so belangrik is dit om te verseker jou geldsake is agtermekaar.

Peter Dempsey, adjunk uitvoerende hoof van die Vereniging vir Spaar en Belegging in Suid-Afrika (ASISA), sê met minder as ’n maand oor voor besighede hulle deure vir die vakansieseisoen begin toemaak, is dit ’n goeie tyd om jou persoonlike finansies in oënskou te neem.

Vir algehele gemoedsrus, maak seker jy merk al die items op die merklysie hieronder vóór jy met vakansie vertrek, sê Dempsey.

 

  1. Dekking teen die spreekwoordelike bus

 

Teen die tyd dat die jaar verby is, sou sowat 130 000 Suid-Afrikaanse inkomsteverdieners hulle lewens verloor het, terwyl ’n geskatte 43 000 verdieners totaal en permanent ongeskik sou geraak het. Gegewe Suid-Afrika se beroerde padveiligheidsrekord oor die Kerstyd, sal baie van hierdie aktuarieel voorspelde sterftes en ongeskiktheidsgevalle ongelukkig binne die volgende maand of so gebeur, sê Dempsey.

Dempsey sê elke inkomsteverdiener behoort seker te maak hulle het voldoende doods- en ongeskiktheidsdekking. “As ’n inkomsteverdiener is dit jou verantwoordelikheid om seker te maak jou gesin is finansieel versorg as jy sou sterf. As jy ongeskik sou raak, is die bykomende finansiële las om in jou spesiale behoeftes as ’n gestremde sonder ’n inkomste te voorsien, iets wat dikwels onderskat word.”

Luidens die 2013 Life and Disability Insurance Gap Study-navorsing wat in opdrag van ASISA deur True South Actuaries & Consultants in vennootskap met UNISA se Buro vir Marknavorsing (BMR) uitgevoer is, is dit gewoonlik mense wat meer as R150 000 per jaar verdien wat beduidend onderverseker is.

Huishoudings wat deur dié verdieners onderhou word, sal ’n bykomende inkomste van gemiddeld R10 000 per maand moet vind ingeval ’n broodwinner sterf, en R20 000 per maand om die gaping te oorbrug ingeval ’n inkomsteverdiener ongeskik raak. Die alternatief sal wees om bestaansuitgawes met 36% te sny in die geval van dood of 46% in die geval van ongeskiktheid.

Wat jy moet doen: As jy nié lewens- of ongeskiktheidsdekking het nie, kontak dadelik ’n finansiële adviseur. Dit is belangrik dat jy met die hulp van ’n finansiële raadgewer wat jy vertrou besluit oor hoeveel dekking jy nodig gaan hê omdat faktore soos die premie wat jy kan bekostig, hoeveel afhanklikes jy het, jou lewenstyl en hoeveel skuld jy het, jou besluit sal beïnvloed.

As jy lewensversekering het, vra jou finansiële adviseur om na die dekking te kyk. Die meeste mense onderskat hoeveel lewens- en ongeskiktheidsdekking hulle nodig het.

 

  1. Verminder die rompslomp vir jou begunstigdes

 

Maak seker jy het ’n begunstigdebenoemingsvorm vir jou lewenspolisse ingevul. As jy nie ’n begunstigde benoem het nie, sal die sterftevoordeel in jou boedel inbetaal word. Omdat jou bankrekenings met jou dood gevries word, beteken dit jou gesin sal ’n lang tyd moet wag voordat hulle die geld sal kry, en dan eers nadat die boedel alle skuld betaal het. 2

As jy ’n begunstigde benoem het, sal die lewensversekeringsmaatskappy binne dae uitbetaal mits die nodige dokumente ingedien is en geen misdaad vermoed word nie.

Wat jy moet doen: Vra jou finansiële adviseur of die lewensversekeraar om seker te maak jy het ’n begunstigdebenoemingsvorm ingevul. As dit so is, maak seker jy is nog tevrede met die persone wat jy benoem het en die persentasie wat jy aan elkeen toegewys het.

Onthou ook dat die trustees van alle pensioenfondse en uittree-annuïteite (UA’s) aan die regulasies van Artikel 37C van die Pensioenfondswet moet voldoen. Dié wet verplig die trustees van ’n aftreefonds om alle afhanklikes saam met die genomineerde begunstigdes te oorweeg wanneer sterftevoordele uitbetaal word. Wanneer jy dus begunstigdes vir jou pensioenfonds of UA benoem, maak seker dit is die mense wat finansieel van jou afhanklik is, al is dit jou eksman of eksvrou. Dit sal die proses bespoedig en verseker dat die mense wat finansieel van jou afhanklik was, steeds finansiële ondersteuning sal ontvang. As jou begunstigdebenoemings onvolledig is of nie op datum is nie, kan dit die trustees tot 12 maande neem om die uitbetaling te finaliseer.

 

  1. Skryf jou laaste wense neer

 

Maak seker jy sterf nie sonder ’n testament nie. Dit sal eindelose en onnodige komplikasies veroorsaak vir diegene wat agterbly.

As jy kinders het, dink mooi oor wie hulle moet versorg as jy en jou maat saam sou sterf. Hoewel dit ’n situasie is wat geen mens hom wil indink nie, is dit ook een van die belangrikste. Dié besluit het dikwels ook ’n invloed op wie jy as begunstigdes benoem.

Wat jy moet doen: Kontak jou finansiële adviseur, jou prokureur, jou bank of jou lewensversekeraar vir raad. Om die proses te bespoedig, dink mooi oor wat jy in jou testament wil sê. Die onderstaande lys behoort jou ook daarmee te help.

 

  1. Noodkontakte

 

Weet jou familie wie om te kontak as die spreekwoordelike bus jou omry en jy kom nie terug nie?

Wat jy moet doen: Stel ’n lys op van die mense wat jou familie in ’n noodgeval moet kontak. Jou finansiële adviseur moet boaan die lys wees, saam met jou polisnommer en besonderhede van ander beleggings.

Maak ook ’n lys met besonderhede van jou bankrekenings, mediese fonds en korttermynversekering, veral as dit in jou naam is. Maak ’n lys van almal aan wie jy geld skuld sodat die persoon wat jou boedel hanteer die betrokke instansies kan kontak. Dit is baie belangrik dat almal weet waar jy hierdie lys bêre. Stel ’n staat op van bates en laste, waar dit gehou word en wat die waarde van elkeen is, en maak seker dit is op datum.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170