Koop van eiendom: Wie betaal wat?

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Sanette Viljoen

 

Die koop en verkoop van onroerende eiendom gebeur daagliks. Die vraag oor wie vir wat betaal, kom egter gereeld voor. Hier is ’n kort uiteensetting daarvan:

 

VERKOPER

 • BTW
 • Kewer-, elektriese- en gassertifikaat en die koste van enige werk wat gedoen moet word om die sertifikaat te bekom
 • Verbandrojeerkoste
 • Agentekommissie
 • Koste vir die aanwys van erfpenne en voorsiening van bouplanne
 • Opheffing van enige interdik en beslaglegging wat teen die eiendom geregistreer is
 • Alle wysigings aan die huidige transportakte of regstelling van foute in die transportakte
 • Munisipale belastings en dienste tot datum van registrasie van oordrag in die Aktekantoor (sluit in alle gelde verskuldig deur vorige bewoners of huurders van die eiendom).

KOPER

 • Transportkoste
 • Hereregte
 • Verbandregistrasiekoste
 • Aanvangsgelde betaalbaar aan bank wat verband toestaan (verskil van bank tot bank)
 • Pro rata-erfbelasting aan die munisipaliteit (gewoonlik betaalbaar tot 30 Junie)
 • Pro rata-beskikbaarheidsgelde aan die munisipaliteit (slegs van toepassing op onbeboude erwe)

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150