Koop van eiendom: Wie betaal wat?

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Sanette Viljoen

 

Die koop en verkoop van onroerende eiendom gebeur daagliks. Die vraag oor wie vir wat betaal, kom egter gereeld voor. Hier is ’n kort uiteensetting daarvan:

 

VERKOPER

 • BTW
 • Kewer-, elektriese- en gassertifikaat en die koste van enige werk wat gedoen moet word om die sertifikaat te bekom
 • Verbandrojeerkoste
 • Agentekommissie
 • Koste vir die aanwys van erfpenne en voorsiening van bouplanne
 • Opheffing van enige interdik en beslaglegging wat teen die eiendom geregistreer is
 • Alle wysigings aan die huidige transportakte of regstelling van foute in die transportakte
 • Munisipale belastings en dienste tot datum van registrasie van oordrag in die Aktekantoor (sluit in alle gelde verskuldig deur vorige bewoners of huurders van die eiendom).

KOPER

 • Transportkoste
 • Hereregte
 • Verbandregistrasiekoste
 • Aanvangsgelde betaalbaar aan bank wat verband toestaan (verskil van bank tot bank)
 • Pro rata-erfbelasting aan die munisipaliteit (gewoonlik betaalbaar tot 30 Junie)
 • Pro rata-beskikbaarheidsgelde aan die munisipaliteit (slegs van toepassing op onbeboude erwe)

Ander Artikels

Belangrike belastingwenke vir 2017
Karen van der Berg     Daar is een ding wat jaar na jaar vas bly staan: Belasting moet betaal en bewyse daarvan moet ingedien word. Vir die meeste mense veroorsaak dit ʼn groot kopseer en slapelose nagte. Dit is egter nie nodig nie, sê Coba Boshoff, ʼn belastingkonsultant van die Paarl. “Daar is sekere […]
Die 2 soorte verkeersboetes
Sanette Viljoen       Dit is belangrik om te verstaan dat daar twee tipes verkeersboetes bestaan en ook om te weet wat is elkeen se risiko.   Artikel 341-boete Hierdie boete word uitgereik wanneer dit nie duidelik is wie die bestuurder van die motor is nie. Voorbeelde van hierdie boetes is ‘n parkeerkaartjie of […]
Deeltitel: Geiser-instandhouding en aanspreeklikheid vir koste
Anton Kelly   Daar is iets onvermydelik in verband met die koste van geiser-instandhouding en –vervanging: die betrokke eienaar is aanspreeklik vir alles waarvoor die regspersoon se versekering nie betaal nie! Dit help as mens die bepalings verstaan wat hierdie “geen wegkruipplek”-situasie skep. In die meeste moderne residensiële skemas is die geiser in die eenheid […]
1 2 3 139