Kommissie-inkomste: Hoe werk jou belasting?

Woensdag, Oktober 19th, 2016

Chris Vosloo

 

Aangesien ons nou al lekker ver in die belastingseisoen is, wil ek graag bietjie gesels oor individue wat op ʼn kommissiegrondslag werk en verdien.

As jy iemand is wat grotendeels kommissie verdien, byvoorbeeld ‘n eiendomsagent of verkoopspersoon, moet jy gerus bietjie aandag gee.

Baie mense wat vir kommissie werk, moet dikwels van hul huis af werk en hulle eie elektrisiteit, telefoon, internet, petrol, ensovoorts gebruik om die kommissie te verdien.

Die meeste mense wat dit doen, weet nie dat hulle op hulle belastingopgawe teen die kommissie-inkomste kan eis vir hierdie uitgawes wat hulle uit hulle eie sakke moes betaal nie.

Die meeste mense wat dan uitvind hulle kan eis, het nie volledig rekord van hulle uitgawes vir die jaar gehou nie.

Kom ons kyk bietjie na verskillende goed waarvoor geëis kan word.

 

Tuiskantooruitgawes

As jy ʼn studeerkamer in jou huis het waaruit jy werk, kan jy van jou huislike uitgawes eis volgens die persentasie wat jou studeerkamer uitmaak van jou totale huisoppervlakte.

Kom ons gebruik ʼn eenvoudige voorbeeld. Jan Alleman is ʼn eiendomsagent en hy werk bedags uit sy studeerkamer. Sy huis is 100 m² groot en sy studeerkamer is 6 m² groot . Sy studeerkamer beslaan dus 6% van sy totale huisoppervlakte.

Kom ons kyk na sy uitgawes vir die jaar :

Water en elektrisiteit: R18 000

Erfbelasting: R3 600

Versekering: R6 000

Telefoon: R12 000

Internet: R3 600

Totaal: R43 200

Met ander woorde, R43 200 x 6 % = R2 592 tuiskantooruitgawes kan geëis word.

 

Huur of verband?

Jy vra dalk nou wat van my huur of wat van my verband ─ kan ek nie dit eis nie? Jy kan eis vir huur maar nie vir jou verbandbetaling nie aangesien dit ʼn kapitaaluitgawe is.

Jy kan egter vir die rentegedeelte van jou verband eis aangesien dit ʼn gewone uitgawe is en nie kapitaal nie. Die bank is veronderstel om jou aan die einde van elke jaar ʼn staat te stuur wat wys presies hoeveel rente deur die loop van die jaar betaal is.

 

Selfoon

As jy jou selfoon grotendeels gebruik vir werk en nie ʼn werkselfoon het of ʼn selfoontoelaag ontvang nie, kan jy die uitgawe ook eis aangesien jou selfoon ʼn belangrike hulpmiddel is om kommissie mee te verdien.

 

Drukwerk, skryfbehoeftes, ensovoorts

Vir al hierdie uitgawes kan geëis word.

 

Petrol

As jy nie ʼn toelaag ontvang van jou werkgewer nie, kan jy vir dié uitgawes ook eis. Jy moet egter ʼn volledige logboek van sakereise hou.

 

Belastingaanwysing

As jy baie kommissie verdien en groot uitgawes het waarvoor jy moet eis, is dit beter om aansoek te doen om ʼn belastingaanwysing.

Dit maak nie sin om elke maand ʼn groot klomp geld aan belasting te betaal en dan weer ’n groot klomp terug te eis nie.

Daarvoor het die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) die belastingaanwysingstelsel waarvolgens jy ʼn sekere persentasie belasting elke maand betaal.

Kry raad by ʼn belastingkonsultant oor watter persentasie belastingaanwysing die beste vir jou sal wees.

SAID sal byna elke keer iemand oudit wat uitgawes teen kommissie eis. Hulle verwag gewoonlik van jou om ʼn inkomste-en-uitgawetabel op te stel, met dokumente om jou eise te bewys.

Kry gerus ʼn belastingkenner om jou te help in dié verband.

 

 

Chris Vosloo is ʼn privaat belastingpraktisyn van Nelspruit.

 

 

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170