Klein aantal SA verbruikers kry hulle gratis kredietverslag

Maandag, Mei 9th, 2016

Minder as 5% van Suid-Afrikaanse verbruikers gebruik die wetgewing wat hulle daarop geregtig maak om elke jaar hulle kredietverslag gratis van enige kredietburo te verkry.

Syfers van die Nasionale Kredietreguleerder het aan die lig gebring dat slegs ongeveer een miljoen van die 22,8 miljoen kredietaktiewe verbruikers in die land gebruik gemaak het van hul reg om toegang tot hul gratis kredietverslag te kry.

Baie mense kontroleer hul kredietverslae eers as dit te laat is – byvoorbeeld nadat die krediet waarvoor hulle aansoek gedoen het om ’n huis of ’n kar te koop, afgekeur is. Dikwels kan hulle dit nie verstaan nie, veral nadat hulle seker gemaak het hulle leef binne hul vermoë, dat hulle nie te veel skuld het nie en elke maand die volle bedrae wat op hul rekenings verskuldig is, betyds betaal het.

Hoewel die besluit om krediet toe te staan of nie, nie berus by die kredietburo wat die kredietverslag opstel nie, word hierdie verslag deur kredietverskaffers gebruik –banke, kleinhandelaars, selfoonmaatskappye, ensovoorts – wanneer ’n verbruiker aansoek doen om krediet of om ’n rekening te open.

Die kredietverskaffer gebruik die inligting in die kredietverslag om die aansoeker se kredietwaardigheid te evalueer en volgens sy eie kriteria te besluit of die aangevraagde krediet toegestaan word of nie of om ’n kleiner bedrag toe te staan – en teen watter rentekoers.

Gereelde ondersoek van verbruikers se kredietverslae sal hulle in staat stel om te kontroleer dat al die inligting daarin akkuraat is. Daar kan soms foute of punte van dispuut in wees. Byvoorbeeld, vir die kwartaal geëindig Desember 2014 is 22 822 dispute aanhangig gemaak oor inligting op verbruikers se kredietrekords.

Hierdie dispute was dalk niks ernstiger as ’n naam- of adresfout nie, maar sommige kon wel veel ernstiger gewees het, soos onakkurate aanduiding van betalings wat gemaak is.

Gereelde ondersoek van verbruikers se kredietverslae kan hulle ook betyds waarsku dat hulle dalk die slagoffers van identiteitsdiefstal is, met die identiteitdiewe wat yslike bedrae skuld in die verbruikers se naam maak.

Enigiemand wat sy gratis kredietverslag kry en ongelukkig is oor moontlike foute of teenstrydighede, kan die kredietburo kontak wat die verslag uitgereik het en ’n dispuut verklaar.

Hy of sy moet dan die kredietburo voorsien van soveel moontlik stawende dokumantasie as moontlik – kwitansies of ander bewyse van betaling. Die buro sal ondersoek instel en die verbruiker binne 21 dae van die uitkoms verwittig.

 

Bron: TransUnion

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170