Kan nie-betaling lei tot die afsluit van jou water- en elektrisiteitvoorsiening?

Maandag, Junie 27th, 2016

Lavarn Gounden

 

 

ʼn Eienaar mag nie sonder ʼn hofbevel die voorraad elektrisiteit na ʼn perseel afsluit wat aan ʼn bewoner verhuur word wat agterstallig is met maandelikse elektrisiteitsbetalings nie.

Dit is volgens ʼn onlangse Hooggeregshof-uitspraak in die saak van Anva Properties CC vs. End Street Enterprises CC (22109/2014, 14 April 2015). In die afwesigheid van ʼn hofbevel, sou die afsluiting van die elektrisiteitvoorsiening daarop neerkom dat jy die reg in eie hande geneem het en sou dus onwettig wees. Hierdie uitspraak neem nie herhalende versuim deur dieselfde bewoner in ag nie wat tot ʼn potensieel onpraktiese posisie lei waar ʼn eienaar sou moes aansoek doen vir ʼn aparte hofbevel vir elke versuim.

 

Afsluiting van elektrisiteitsvoorsiening deur ʼn munisipaliteit

 

In die saak van Rademan vs. Moqhaka Plaaslike Munisipaliteit en Andere (2013 (4) SA 225 (CC)), het die Konstitusionele Hof beslis dat die munisipaliteit sonder ʼn hofbevel die voorsiening van elektrisiteit na ʼn eiendom mag afsluit waar die eienaar versuim om sy rekening vir alle heffings op die eiendom te betaal. Die uitspraak het die bepalings van die Wet op Munisipale Stelsels, 32 van 2000, en gepaardgaande bywette in oorweging geneem en beslis, onder andere, dat:

  • ’n munisipaliteit rekenings mag konsolideer;
  • waar ʼn rekening nie ten volle vereffen word nie, ʼn eienaar nie daarop geregtig is om te bepaal hoe die gedeeltelike bedrag wat betaal word op die hele uitstaande bedrag aangewend sal word nie; en
  • ’n munisipaliteit die reg het om elektrisiteit te beperk of af te sluit, en hierdie reg sal van krag wees nieteenstaande die feit dat betaling geskied het met betrekking tot enige gespesifiseerde diens.

ʼn Munisipaliteit mag dienooreenkomstig die voorsiening van elektrisiteit afsluit as gevolg van agterstallige dienstariewe en eiendomsbelasting. Dit mag die posisie wees selfs al is die elektrisiteitsrekening op datum.

 

Afsluiting van watervoorsiening

 

Regulasie 3 van die Nasionale Waterwet, 36 van 1998, bepaal dat ʼn minimum kwantiteit drinkwater van 25 liter per persoon per dag, of ses kiloliter per huishouding per maand, voorsien moet word.

Artikel 27(1)(b) van die Grondwet bepaal dat elkeen die reg tot toegang tot voldoende voedsel en water het. Suid-Afrikaanse howe het beslis dat geen persoon die basiese 6000 liter water per huishouding per maand ontsê mag word nie, ongeag die status van hulle rekening. ʼn Munisipaliteit kan nie watervoorsiening heeltemal afsluit nie; dit mag egter elektrisiteit afsluit as die waterrekening en ander rekenings vir tariewe wat op die eiendom gehef word nie betaal is nie.

 

Bron: ENSafrica

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170