Kan ek ’n spoedboete in my kompleks kry?

Maandag, April 11th, 2016

Vraag: “Ek woon in ’n groot deeltitelkompleks. Ek bly lekker daar, maar party van die reëls raak ’n bietjie te veel. Ek het ’n spoedboete in my heffingsrekening ontvang omdat ek vinniger as 35km/uur binne die kompleks gery het. Die bestuur van die deeltitelkompleks kan sekerlik nie spoedboetes binne die kompleks begin uitreik nie?”

 

Antwoord: Die Wet op Deeltitels maak voorsiening vir twee stelle reëls om deeltitelskemas te reguleer, naamlik bestuursreëls en gedragsreëls. In hierdie geval is die gedragsreëls waarskynlik relevant en word dit hieronder bespreek.

Die gedragsreëls se fokus is oor die algemeen om die dag-tot-dag gedrag van die eienaars en inwoners van die deeltiteleenhede in ’n skema te reguleer. Dié reëls verseker dat eienaars en inwoners nie hul afdelings of gemeenskaplike eiendom op so ’n manier gebruik dat dit inbreuk maak op ander mense se reg om hul eie seksies en die gemeenskaplike eiendom te gebruik en geniet nie.

Die regspersoon het dienooreenkomstig die mag om reels vir spoedbeperkings binne die deeltitelkompleks te stel en sodanige beperkings met boetes af te dwing.  Wat belangrik is, is dat hierdie reëls nie afdwingbaar sal wees as dit nie ingesluit is in die gedragsreëls van die skema nie. Om afdwingbaar te wees, moet die reëls:

 

• Redelik en billik wees, en eenvormig toegepas word op alle eienaars en inwoners in die kompleks.

• Opgestel en goedgekeur word deur ’n spesiale resolusie van die regspersoon.

• Geliaseer word by die Aktekantoor om bindend op die regspersoon te wees.

 

Sodra dit gedoen is, sal ’n reël wat lui dat oortredings van ’n 35 km/uur spoedbeperking met ’n boete strafbaar is, afdwingbaar wees. Indien hierdie gedragsreëls egter nie voorsiening maak vir sulke boetes nie, kan die boete nie afgedwing word nie.

Om te bepaal of die gedragsreëls van jou deeltitelkompleks voorsiening maak vir sulke boetes, kry ’n afskrif van die gedragsreëls by die regspersoon of laat jou prokureur ’n afskrif van die reëls by die Aktekantoor aanvra.

 

Bron: BDP Prokureurs

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170